ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3วัน 2คืน

เที่ยวอ่าวฮาลองเบย์ เมืองมรดกโลก อาหารทะเลบนเรือ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง