สถานีรถไฟกันตัง – ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย – หอนาฬิกาตรัง – วงเวียนพะยูน – วิหารคริสตจักรตรัง- เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก-สระมรกต – บ่อน้ำผุด – น้ำตกร้อน – พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – วัดถ้ำเสือ

ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE , At Ubon Travel
รหัส 013-0565
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานกระบี่ – สถานีรถไฟกันตัง – ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย – หอนาฬิกาตรัง - วงเวียนพะยูน – วิหารคริสตจักรตรัง

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

07.10 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ340   

08.35 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่

    ——————–  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว —————————

นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดตรัง เดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยที่อยู่คู่กับทางรถไฟสายใต้มาตั้งแต่แรกเริ่มสร้าง เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 แต่ก่อนมีชื่อว่าสถานีรถไฟตรัง ก่อนที่จะมีการย้ายตัวจังหวัดไปอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง สถานีตรังจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกันตัง ส่วนสถานีทับเที่ยงนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตรัง

จากนั้นพาทุกท่านไปสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย หรือชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” จ.ตรัง มีอายุกว่าร้อยปี เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย มีพื้นที่กว้างขวาง มีสระน้ำแลดูร่มรื่น ตัวศาลเจ้าเป็นอาคารชั้นเดียว เบื้องหน้าอาคารมีแท่นบูชาฟ้าดิน พระถี่ก๋งหรือเทียนสิน หน้าประตูจารึกพระนาม พระท่ามกงเยี่ย พร้อมกลอนคู่คำกวางตุ้ง ซินเหล่งอิ๋นฮัก เสงเซ่าโหม่วเกิง จิตวิญญาณของเซียนอมตะให้ยิ่งใหญ่และปรากฏชัด ความศักดิ์สิทธิ์ให้ยั่งยืนไม่มีขอบเขต

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ หอนาฬิกาตรัง (Trang Clock Tower) แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของจังหวัดตรังที่จะส่องสว่างสดใสในยามค่ำคืน คือ “หอนาฬิกา” หอสูงที่ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียน คอยบอกเวลาให้กับคนตรัง และเป็นสถานที่จัดงานในเทศกาลสำคัญต่างๆ ชม วงเวียนน้ำพุปลาพะยูน ตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่าฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง

เดินทางไปยัง โบสถ์คริสตจักรตรัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนห้วยยอด ใกล้กับโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตามประวัติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2458 มีพิธีถวายอาคารโบสถ์ถาวรของคริสตจักรตรัง ดังอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าว่า “วิหารคริสตศาสนา”

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง

วันที่ 2
ท่าเรือปาเมง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะเชือก

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (ในกรณีที่โรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่นแทน) นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน Unseen in Thailand จากปากทาง เข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ หรือต้องว่ายน้ำเข้าไปถ้าหากน้ำมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ปิกนิค หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดดำน้ำชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเลตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

วันที่ 3
สระมรกต – บ่อน้ำผุด – น้ำตกร้อน – พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – วัดถ้ำเสือ - ท่าอากาศยานกระบี่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ในกรณีที่โรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่นแทน) นำท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้ำใสสีเขียวมรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม น้ำในสระมรกตสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง ส่วน บ่อน้ำผุด ซึ่งเป็นบ่อน้ำธรรมชาติ และเป็นต้นกำเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจากสระมรกตประมาณ 500 เมตร ซึ่งบ่อแห่งนี้จะเป็นน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาติที่ทับถมกันจำนวนมากเป็นเวลานาน บ่อน้ำผุดจึงเป็นแหล่งน้ำแร่เก่าแก่ และเกิดน้ำผุดขึ้นมาเป็นระยะ

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกร้อน  นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN  THAILAND อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่  ใกล้ๆกับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับสายน้ำตกที่ไหลหลั่นลงมาจากเนินเขา มีลักษณะเป็นธารน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติ  มีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ขนมจีนปักษ์ใต้ นำท่านไหว้พระ กินลมชมวิว ณ วัดถ้ำเสือ เหตุที่ได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ เพราะว่าบริเวณถ้ำด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่เรียกว่า เขาแก้ว เคยมีเสือโคร่งขนาดใหญ่อาศัยอยู่และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ ให้ทุกท่านได้แวะซื้อของ ณ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ตามอัธยาศัย ที่นี่มีของแบรนด์ต่างๆให้เลือกซื้อมากมาย ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่

21.20 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ345 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

22.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท

เงื่อนไขการจอง

ชำระเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
01/03/2022 03/03/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
เดินทาง 01/03/2022 03/03/2022
*** พักเดี่ยว 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/03/2022 04/03/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
  เดินทาง 02/03/2022 04/03/2022
  *** พักเดี่ยว 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/03/2022 06/03/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
   เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
   *** พักเดี่ยว 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    06/03/2022 08/03/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    6,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
    เดินทาง 06/03/2022 08/03/2022
    *** พักเดี่ยว 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/03/2022 11/03/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     6,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
     เดินทาง 09/03/2022 11/03/2022
     *** พักเดี่ยว 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/03/2022 12/03/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      6,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
      เดินทาง 10/03/2022 12/03/2022
      *** พักเดี่ยว 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       12/03/2022 14/03/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
       เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
       *** พักเดี่ยว 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/03/2022 17/03/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        6,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
        เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
        *** พักเดี่ยว 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         16/03/2022 18/03/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         6,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
         เดินทาง 16/03/2022 18/03/2022
         *** พักเดี่ยว 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/03/2022 21/03/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          7,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
          เดินทาง 19/03/2022 21/03/2022
          *** พักเดี่ยว 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           20/03/2022 22/03/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           6,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
           เดินทาง 20/03/2022 22/03/2022
           *** พักเดี่ยว 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            22/03/2022 24/03/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            6,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
            เดินทาง 22/03/2022 24/03/2022
            *** พักเดี่ยว 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             24/03/2022 26/03/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             6,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
             เดินทาง 24/03/2022 26/03/2022
             *** พักเดี่ยว 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              25/03/2022 27/03/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              7,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
              เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
              *** พักเดี่ยว 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               28/03/2022 30/03/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               6,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
               เดินทาง 28/03/2022 30/03/2022
               *** พักเดี่ยว 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                29/03/2022 31/03/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                6,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                เดินทาง 29/03/2022 31/03/2022
                *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 01/04/2022 03/04/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                 เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
                 *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  03/04/2022 05/04/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                  เดินทาง 03/04/2022 05/04/2022
                  *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   04/04/2022 06/04/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                   เดินทาง 04/04/2022 06/04/2022
                   *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/04/2022 08/04/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                    เดินทาง 06/04/2022 08/04/2022
                    *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     09/04/2022 11/04/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                     เดินทาง 09/04/2022 11/04/2022
                     *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      18/04/2022 20/04/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      6,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                      เดินทาง 18/04/2022 20/04/2022
                      *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       20/04/2022 22/04/2022
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       6,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                       เดินทาง 20/04/2022 22/04/2022
                       *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        21/04/2022 23/04/2022
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        6,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                        เดินทาง 21/04/2022 23/04/2022
                        *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         23/04/2022 25/04/2022
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                         เดินทาง 23/04/2022 25/04/2022
                         *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          24/04/2022 26/04/2022
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          6,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                          เดินทาง 24/04/2022 26/04/2022
                          *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           26/04/2022 28/04/2022
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           6,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                           เดินทาง 26/04/2022 28/04/2022
                           *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            30/04/2022 02/05/2022
                            การเดินทาง
                            VietJet Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            7,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์กระบี่ ตรัง SHOCK PRICE
                            เดินทาง 30/04/2022 02/05/2022
                            *** พักเดี่ยว 2,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • Air Asia (FD)
                             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             เริ่มต้น 6,599 บาท
                             • ไม่ทราบสายการบิน
                             • ก.พ.65 - มิ.ย.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             เริ่มต้น 6,666 บาท
                             • Thai Airways (TG)
                             • ก.พ.65 - เม.ย.65
                             • 8 วัน 5 คืน
                             เริ่มต้น 119,999 บาท
                             • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             เริ่มต้น 11,999 บาท