ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี
ชมความงามของอ่าวมาหยา
พิเศษ!! พาชมความงดงามของน้ำทะเลสีเขียวมรกต@ ปิเละลากูน
ชมถ้ำไวกิ้ง
ชมอ่าวลิง
ถ่ายรูปสวยๆ เกาะไผ่ 

แพ็คเกจกระบี่ เกาะพีพี ปิเละลากูน เกาะไผ่ อ่าวมาหยา , At Ubon Travel
รหัส 010-0097
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
115 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินกระบี่ – เข้าสู่ที่พัก ( ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย )

…… น. : เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..

…… น. : เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ หลังจากรับสัมภาระแล้ว (คนขับรถตู้นำท่านส่งโรงแรมที่พัก)

 เที่ยง /เย็น : อิสระอาหารตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

วันที่ 2
รถมารับไปส่งท่าเรือ – ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี – ชมความงามของอ่าวมาหยา - พิเศษ!! พาชมความงดงามของน้ำทะเลสีเขียวมรกต@ ปิเละลากูน-ชมถ้ำไวกิ้ง – ชมอ่าวลิง - ถ่ายรูปสวยๆ เกาะไผ่ ( ทริปดำน้ำรวมอุปกรณ์ดำน้ำแล้ว ) - เข้าสู่ที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)

 08.00 : รถรับส่งมาถึงรีสอร์ท รับท่านลงเรือที่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เช็คอินที่ท่าเรือ รับฟังคำแนะนำและข้อปฏิบัติขณะท่องเที่ยวเกาะ และเขตอุทยานแห่งชาติจากไกด์ท้องถิ่น

08:45 น. : นำท่านไปยัง เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ๊ท แวะดำน้ำชมความงดงามของ “อ่าวมาหยา” อ่าว

09.00 น. : ขนาดเล็กลักษณะคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ถูกโอบล้อมด้วยเขาหินปูนที่ก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงสูงใหญ่ตัดกับน้ำทะเลใสสีเขียวมรกตมองเห็นปะการังและชายหาดทรายขาวละเอียดแต่งเติมทิวทัศน์ให้สวยงามตระการตา อ่าวมาหยามีชื่อเสียงติดอันดับโลกหลังจากเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ‘The Beach’ ใน พ.ศ. 2543 นำแสดงโดย ลีโอนาโด ดิคาปริโอ และเนื่องจากความสวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้หลั่งไหลมาเยี่ยมชมกันอยู่ตลอด

10:30 น. : จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวปิเละลากูน” จุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นดั่งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยสันเขาที่ก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงสูงให้เกิดลักษณะคล้ายห้องที่มีทางเข้า-ออกได้เพียงทางเดียว

11:30 น. : จากนั้น นำท่านไปยัง  “ถ้ำไวกิ้ง” เพื่อชมถ้ำจากภายนอก มีลักษณะเป็นเพิงผาถ้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปิเละลากูน

12:00 น. : นำท่านไป รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร พีพีคลิฟบีช (อาหารบุฟเฟ่ต์) ( 2 )

13:00 น. : เดินทางสู่ “อ่าวหยงกาเส็ม” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อ่าวลิง” เป็นเนินเขาที่มีหาดทรายสีขาวเล็ก อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงลิงแสมที่ชอบออกมาหากินอยู่ตามโขดหิน ต้นไม้ และชายหาดเป็นจำนวนมาก จึงมีความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

14:15 น. : นำท่านมุ่งหน้าไปยัง Bamboo Island หรือ เกาะไผ่ มีชายหาดขนาดค่อนข้างกว้างและยาว เหมาะแก่การเดินเล่นชมธรรมชาติ นอนพักผ่อน อาบแดด และว่ายน้ำ หาดทรายขาวและน้ำทะเลสีฟ้าสดใสช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และยังมีมุมโขดหินให้ได้เก็บภาพสวยๆอีกด้วย

16:00 น. : เดินทางกลับถึง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา ส่งท่านกลับโรงแรมพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

วันที่ 3
แวะร้านของฝาก – ถ่ายรูปเขาขนาบน้ำ “อนุสาวรีย์ปูดำ” – สนามบินกระบี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกระบี่ พาท่านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ออ” ร้านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านไปแวะชมวิว “เขาขนาบน้ำ” ให้ท่านได้เก็บภาพวิวภูเขาสองลูกที่ตั้งสูงตระหง่านขนาบแม่น้ำทั้งสองข้าง เป็นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และยังมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ปูดำตัวใหญ่ ซึ่งเป็นอีกจุดเช็คอินยอดนิยมที่ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่นรู้จักกันเป็นอย่างดี

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

……….. : เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน…..เที่ยวบิน ……..

……….. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • ทัวร์ดำน้ำ รวมรถรับ – ส่งจากโรงแรม / ท่าเรือ เจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน รวมอาหารกลางวันบุฟเฟต์ 1 มื้อ (พร้อมน้ำดื่ม + ผลไม้ )
 • รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ
 • ประกันอุบัติเหตุตลอดทริปการเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่
 • ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าทิปคนขับรถ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson / AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย **

 ** กรณีลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่า 14 วัน ต้องมีผลตรวจแบบ  Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง **

โรงแรม ปาหนัน อ่าวนาง (Panan krabi Resort)

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564
Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 5,199 3,999 2,999 1,100
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 4,799 1,100
Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 4,399 1,100
Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 3,999 1,100
เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย 65
Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 5,599 3,999 2,999 1,100
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 5,199 1,100
Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 4,799 1,100
Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 4,399 1,100

** สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 64 – วันที่ 30 เมษายน 65**

 • **วันหยุดนักขัตฤกษ์ = จ่ายเพิ่ม 600 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน

โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach)

 

เข้าพักตั้งแต่ พฤศจิกายน 64 – เมษายน 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 10 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 10 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
COSI Room 2 ท่าน 5,099 ไม่มีเตียงเสริม 2,699 1,000
COSI Room 4 ท่าน 4,699 1,000
COSI Room 6 ท่าน 4,299 1,000
COSI Room 8 ท่าน 3,899 1,000

** สำหรับการเข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว **

 • **วันหยุดปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันที่ 13 – 17 เม.ย 65 =  จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน

โรงแรม ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท (Sea Seeker Krabi Resort)

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564
Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Mountain View 2-3 ท่าน 4,999 3,900 2,900 1,100
Deluxe Mountain View 4-5 ท่าน 4,599 1,100
Deluxe Mountain View 6-7 ท่าน 3,999 1,100
Deluxe Mountain View 8–9 ท่าน 3,899 1,100
เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย 65
Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Mountain View 2-3 ท่าน 5,299 3,900 2,900 1,100
Deluxe Mountain View 4-5 ท่าน 4,899 1,100
Deluxe Mountain View 6-7 ท่าน 4,499 1,100
Deluxe Mountain View 8–9 ท่าน 4,099 1,100

** สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 64 – วันที่ 30 เมษายน 65**

 • *วันหยุดนักขัตฤกษ์ = จ่ายเพิ่ม 600 บาท / ท่าน
 • *ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = เพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • *ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน

เงื่อนไขในการจอง

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ** กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถ ค่าโรงแรมที่พัก ค่าแพ็กเกจดำน้ำ ค่าตั๋วเรือ ( จอยทัวร์ )
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
 4. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 5. *** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **
 6. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 7. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ

 เงื่อนไขการชำระเงิน

** กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทำการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษัทฯ จองตั๋วให้ด้วย ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ภายใน 4 ชั่วโมง

เนื่องจากเป็นตั๋วเดี่ยว หากชำระล่าช้าราคาตั๋วอาจปรับขึ้น หรือที่นั่งเต็มได้

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,700 บาท
 • VietJet Air
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • ธ.ค.64
 • 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - เม.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 10,999 บาท