ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง

เที่ยวเกาะห้อง ดำน้ำชมปะการัง หาดทรายขาว ชมธรรมชาติสระมรกต นมัสการวัดมหาธาตุวชิรมงคล

ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง

รหัส 007-0336
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
174 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – คลองท่อม – สระมรกต – น้ำตกร้อน – วัดมหาธาตุ วชิรมงคล – ลานปูดำ – เกาะกลาง – ตลาดปูดำ – อ่าวนาง

05.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.10 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ340

08.35 น. : เดินทางถึง สนามบินกระบี่ นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถตู้ VIP  เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (S&P BOX)  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล เป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม บ่อน้ำผุด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมธาร 

บ่าย : หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซึ่งตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชิรมงคล ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดกระบี่ นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดำ” ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเจ้าฟ้า ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำที่ เกาะกลาง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านเกาะกลางซีฟู้ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ

วันที่ 2 ท่าเรือนพรัตน์ธารา – เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดซ์) – เกาะผักเบี้ย – ห้องลากูน – เกาะห้อง – จุดชมวิว 360 องศา เกาะห้อง – ท่าเรือนพรัตน์ธารา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 – 08.30 น. : เดินทางสู่ท่าเรือนพรัตน์ธารา

09.00 น. : ออกเดินทางโดยเรือเร็วสปีดโบ้ทนำท่านสู่ หมู่เกาะห้อง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน นำท่านสู่ เกาะเหลาลาดิง หรือ เกาะพาราไดซ์ หรืออีกชื่อเรียกคือ เกาะละดิง ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นเกาะขนาดเล็กๆ ที่มีชายหาดโค้งเว้าสวยงาม ซ่อนอยู่หลังหินปูน ในเรื่องของบรรยากาศนั้น ก็ค่อนข้างเงียบสงบ และมีความใสของน้ำทะเล ลงเล่นน้ำหรือจะนอนชิลๆ บนหาดทรายสีขาวก็ดีไม่แพ้กัน ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็น Paradise Island เดินทางสู่ เกาะผักเบี้ย เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางด้านหลังของเกาะห้อง น้ำทะเลที่นี่ใสสะอาด เหมาะแก่การลงเล่นน้ำบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น หลังจากนั้นนำท่านสู่ อ่าวห้องลากูน ห้องโถงกว้างกลางทะเล เกาะห้องเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะเหลาบิเละ ที่เรือสามารถแล่นเข้าไปได้เมื่อน้ำขึ้น มีทางเข้าออกทางเดียว

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง ณ เกาะห้อง หลังจากนั้นนำท่านสู่ เกาะห้อง เกาะที่เงียบสงบ บริการอาหารกลางวันแบบ กล่องปิกนิก หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่นน้ำ ชมฝูงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย จุดไฮไลท์ของเกาะห้องแห่งใหม่คือ จุดชมวิว 360 องศา สร้างไว้บนยอดเขาหินปูนฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ หลังจากนั้นเดินทางถึงท่าเรือนพรัตน์ธารา กลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT

วันที่ 3 ร้านของฝากศรีกระบี่ – วัดถ้ำเสือ – สนามบินกระบี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ร้านของฝากศรีกระบี่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวกระบี่น้อย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.15 น. : นำท่านสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ343

15.40 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
04/04/2021 06/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/04/2021 15/04/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  14,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
  เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/04/2021 16/04/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   14,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
   เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/04/2021 17/04/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    14,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
    เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/04/2021 24/04/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
     เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24/04/2021 26/04/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
      เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13/05/2021 15/05/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
       เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/05/2021 17/05/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
        เดินทาง 15/05/2021 17/05/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         23/05/2021 25/05/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
         เดินทาง 23/05/2021 25/05/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          27/05/2021 29/05/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
          เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           29/05/2021 31/05/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
           เดินทาง 29/05/2021 31/05/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            04/04/2021 06/04/2021
            VietJet Air
            13,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
            เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             13/04/2021 15/04/2021
             VietJet Air
             14,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
             เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              14/04/2021 16/04/2021
              VietJet Air
              14,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
              เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               15/04/2021 17/04/2021
               VietJet Air
               14,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
               เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                22/04/2021 24/04/2021
                VietJet Air
                8,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
                เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 24/04/2021 26/04/2021
                 VietJet Air
                 8,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
                 เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  13/05/2021 15/05/2021
                  VietJet Air
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
                  เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   15/05/2021 17/05/2021
                   VietJet Air
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
                   เดินทาง 15/05/2021 17/05/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    23/05/2021 25/05/2021
                    VietJet Air
                    8,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
                    เดินทาง 23/05/2021 25/05/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     27/05/2021 29/05/2021
                     VietJet Air
                     8,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
                     เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      29/05/2021 31/05/2021
                      VietJet Air
                      8,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เกาเหลาลาดิง ชมวิว 360 องศาเกาะห้อง
                      เดินทาง 29/05/2021 31/05/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       Share on social networks
                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • VietJet Air
                       • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                       • 4 วัน 3 คืน
                       • 26 ครั้ง
                       เริ่มต้น 8,999 บาท
                       • เดินทางมาเอง
                       • มี.ค.64 - ต.ค.64
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 211 ครั้ง
                       เริ่มต้น 3,999 บาท
                       รหัส 007-0275
                       3 วัน 2 คืน
                       เดินทางมาเอง
                       เริ่มต้น 3,999 บาท
                       • VietJet Air
                       • เม.ย.64 - พ.ค.64
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 184 ครั้ง
                       เริ่มต้น 8,999 บาท
                       ชื่นชอบ