ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี

วัดถ้ำเสือ l มีนาคาเฟ่l ทองผาภูมิ l สังขละบุรี l วัดวังก์วิเวการาม l ล่องเรือวัดเมืองเก่า l ตักบาตรสะพานมอญ l เขื่อนวชิราลงกรณ์ l อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ l จุดชมวิวเนินช้างเผือก l จุดชมวิวเนินช้างพลาย l น้ำตกจ๊อกกระดิ่น l หมู่บ้านอีต่อง l เนินช้างศึก l ต้นจามจุรียักษ์ lร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่ l วัดถ้ำพุหว้า l วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี

รหัส 006-0180
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
58 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดถ้ำเสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ลานพระพิฆนศ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)

06.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี นำท่านเข้าชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวัติสืบย้อนไปได้ถึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม และเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่นอลังการ จากเนินเขาสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยรอบได้ในมุมกว้าง

นำท่านแวะ มีนาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล ริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือ ทำให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือได้จากด้านหน้าร้าน แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สังขละบุรี นำท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง “เทพเจ้าแห่งชาวมอญ”

นำท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)

 

วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ-เขื่อนวชิราลงกรณ์-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-จุดชมวิวเนินช้างเผือก-จุดชมวิวเนินช้างพลาย-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-หมู่บ้านอีต่อง

06.00 น. : นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได้ (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซื้อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่างทางเดินไปสะพาน มีให้เลือกหลากหลายร้าน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) นำท่านชม เขื่อนวชิราลงกรณ์ เดิมมีชื่อว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทย

นำชมเขาแหลมสกายวอล์ค ตั้งอยู่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลมกาญจนบุรี เป็นสะพานทางเดินกระจกใสแบบยกสูงที่มองเห็นพื้นเบื้องล่าง รวมทั้งวิวเบื้องหน้าเป็นทิวเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนเขียวขจี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)

13.00 น. : จากนั้นนำท่านชม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยแนวเทือกเขานั้นวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี โดยมียอดเขาสำคัญหลายแห่ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกจ๊อกกระดิ่น น้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยู่ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่6)

วันที่ 3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ์-ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่-วัดถ้ำพุหว้า-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-กรุงเทพฯ

นำท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่7) นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่อง เพื่อเดินทางสู่กาญจนบุรี นำท่านชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี โดยรอบต้นจามจุรียักษ์มีสะพานไม้ลักษณะวงกลมรอบต้นไม้ เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเหยียบรากต้นไม้หรือขูดโชคตามความเชื่อ เนื่องจากต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี โอบร้อมด้วธรรมชาติ ท่านสามารถถ่ายรูปและสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติได้อย่างลงตัว นำท่านแวะชม ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่ เชิญลิ้มลองรสลมุนของกาแฟได้ตามอัธยาศัย ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติโดยภายหลังร้านมีสวนให้ท่านได้แวะชมพักผ่อนและถ่ายรูปเช็คอินได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8) นำท่านเข้าชม วัดถ้ำพุหว้า เป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ วัดตั้งอยู่ท่ามกลางป่าบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจ นำท่านเข้าชม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง สร้างในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่บนริมแม่นํ้าแคว ทางทิศใต้ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทย

17.00 น. : นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์

20.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  ** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
ช่วงเดินทาง
31/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  31/12/2021 02/01/2022
  รถตู้
  6,990 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
  เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 58 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - มี.ค.65
   • 6 วัน 5 คืน
   • 59 ครั้ง
   เริ่มต้น 40,300 บาท
   รหัส 014-0204
   6 วัน 5 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 40,300 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - ม.ค.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 62 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,199 บาท
   รหัส 030-0189
   2 วัน 1 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 1,199 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ม.ค.65 - เม.ย.65
   • 1 วัน 0 คืน
   • 21 ครั้ง
   เริ่มต้น 790 บาท
   รหัส 006-0399
   1 วัน 0 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 790 บาท
   • Air Asia (FD)
   • ก.พ.65 - เม.ย.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 22 ครั้ง
   เริ่มต้น 7,888 บาท
   รหัส 003-0391
   3 วัน 2 คืน
   Air Asia (FD)
   เริ่มต้น 7,888 บาท
   ชื่นชอบ