ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี

วัดถ้ำเสือ l มีนาคาเฟ่l ทองผาภูมิ l สังขละบุรี l วัดวังก์วิเวการาม l ล่องเรือวัดเมืองเก่า l ตักบาตรสะพานมอญ l เขื่อนวชิราลงกรณ์ l อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ l จุดชมวิวเนินช้างเผือก
l จุดชมวิวเนินช้างพลาย l น้ำตกจ๊อกกระดิ่น l หมู่บ้านอีต่อง l เนินช้างศึก l ต้นจามจุรียักษ์ l ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่ l วัดถ้ำพุหว้า l วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี

รหัส 006-0224
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
237 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดถ้ำเสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ รับประทานอาหารเช้า

06.30 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี นำท่านเข้าชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวัติสืบย้อนไปได้ถึงปี พ.ศ. 2514 นำท่านแวะ มีนาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล  ริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือ ทำให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือได้จากด้านหน้าร้าน  แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

15.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สังขละบุรี นำท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี นำท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 

วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ-เขื่อนวชิราลงกรณ์-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-จุดชมวิวเนินช้างเผือก-จุดชมวิวเนินช้างพลาย-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-หมู่บ้านอีต่อง

06.00 น. : นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านชม เขื่อนวชิราลงกรณ์ เดิมมีชื่อว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย นำชมเขาแหลมสกายวอล์ค ตั้งอยู่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลมกาญจนบุรี เป็นสะพานทางเดินกระจกใสแบบยกสูงที่มองเห็นพื้นเบื้องล่าง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : จากนั้นนำท่านชม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยแนวเทือกเขานั้นวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี นำท่านชมจุดชมวิวเนินช้างเผือก และจุดชมวิวเนินช้างพลาย เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวเขาได้แบบกว้างไกลและสวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกจ๊อกกระดิ่น น้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหล จากภูเขา เดินทางถึง “บ้านอีต่อง”

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

วันที่ 3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ์-ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่-วัดถ้ำพุหว้า-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-กรุงเทพฯ

นำท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่อง เพื่อเดินทางสู่กาญจนบุรี นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่อง เพื่อเดินทางสู่กาญจนบุรี นำท่านแวะชม ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่ เชิญลิ้มลองรสลมุนของกาแฟได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าชม วัดถ้ำพุหว้า เป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ วัดตั้งอยู่ท่ามกลางป่าบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ นำท่านเข้าชม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง สร้างในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่บนริมแม่นํ้าแคว ทางทิศใต้ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทย รบกับพม่ามาแต่โบราณ

17.00 น. : นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์

20.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/04/2021 04/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
    เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/04/2021 05/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
     เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      09/04/2021 11/04/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
      เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       10/04/2021 12/04/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       5,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
       เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13/04/2021 15/04/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        5,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
        เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         30/04/2021 02/05/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         5,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
         เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/05/2021 03/05/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          5,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
          เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/05/2021 10/05/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           5,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
           เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            21/05/2021 23/05/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            5,555 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
            เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             26/05/2021 28/05/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             5,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
             เดินทาง 26/05/2021 28/05/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              28/05/2021 30/05/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              5,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
              เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               12/03/2021 14/03/2021
               รถตู้
               5,555 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
               เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                19/03/2021 21/03/2021
                รถตู้
                5,555 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 26/03/2021 28/03/2021
                 รถตู้
                 5,555 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                 เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  02/04/2021 04/04/2021
                  รถตู้
                  5,555 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                  เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   03/04/2021 05/04/2021
                   รถตู้
                   5,990 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                   เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    09/04/2021 11/04/2021
                    รถตู้
                    5,555 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                    เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     10/04/2021 12/04/2021
                     รถตู้
                     5,990 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                     เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      13/04/2021 15/04/2021
                      รถตู้
                      5,990 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                      เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       30/04/2021 02/05/2021
                       รถตู้
                       5,990 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                       เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        01/05/2021 03/05/2021
                        รถตู้
                        5,990 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                        เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         08/05/2021 10/05/2021
                         รถตู้
                         5,990 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                         เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          21/05/2021 23/05/2021
                          รถตู้
                          5,555 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                          เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           26/05/2021 28/05/2021
                           รถตู้
                           5,990 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                           เดินทาง 26/05/2021 28/05/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            28/05/2021 30/05/2021
                            รถตู้
                            5,990 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
                            เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • เดินทางมาเอง
                             • มี.ค.64 - พ.ค.64
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 195 ครั้ง
                             เริ่มต้น 3,590 บาท
                             รหัส 006-0266
                             3 วัน 2 คืน
                             เดินทางมาเอง
                             เริ่มต้น 3,590 บาท
                             • เดินทางมาเอง
                             • มี.ค.64
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 254 ครั้ง
                             เริ่มต้น 4,299 บาท
                             รหัส 011-0199
                             3 วัน 2 คืน
                             เดินทางมาเอง
                             เริ่มต้น 4,299 บาท
                             • VietJet Air
                             • เม.ย.64 - พ.ค.64
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 186 ครั้ง
                             เริ่มต้น 8,999 บาท
                             ชื่นชอบ