วัดถ้ำเสือ-ต้มจามจุรียักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-วัดถ้ำคิรีธรรม-สังขละบุรี-ตักบาตรสะพานมอญ-หมู่บ้านอิต่อง-ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่

ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี , At Ubon Travel
รหัส 006-0400
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - ที.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-วัดถ้ำเสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า

06.00น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า

06.30น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเข้าชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวัติสืบย้อนไปได้ถึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม และเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่นอลังการ จากเนินเขาสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยรอบได้ในมุมกว้าง

นำท่านแวะ มีนาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล ริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือ ทำให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือได้จากด้านหน้าร้าน แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สังขละบุรี นำท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง “เทพเจ้าแห่งชาวมอญ”

นำท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
ตักบาตรสะพานมอญ-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-หมู่บ้านอีต่อง

06.00 น. : นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได้ (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซื้อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่างทางเดินไปสะพาน มีให้เลือกหลากหลายร้าน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยแนวเทือกเขานั้นวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี โดยมียอดเขาสำคัญหลายแห่ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกจ๊อกกระดิ่น น้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยู่ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองทำเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป ชาวบ้านทั้งคนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปักฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์ของเมืองเหมืองเก่านั่นเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

วันที่ 3
เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ์-ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่-วันคีรีธรรม

นำท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่อง เพื่อเดินทางสู่กาญจนบุรี นำท่านชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี โดยรอบต้นจามจุรียักษ์มีสะพานไม้ลักษณะวงกลมรอบต้นไม้ เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเหยียบรากต้นไม้หรือขูดโชคตามความเชื่อ เนื่องจากต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี โอบร้อมด้วธรรมชาติ ท่านสามารถถ่ายรูปและสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติได้อย่างลงตัว

นำท่านแวะชม ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่ เชิญลิ้มลองรสลมุนของกาแฟได้ตามอัธยาศัย ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติโดยภายหลังร้านมีสวนให้ท่านได้แวะชมพักผ่อนและถ่ายรูปเช็คอินได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านขอพร “องค์ปู่นิลกาฬ” ณ วัดถ้ำคีรีธรรม พญานาคตระกูลสีดำมี ตามตำนานว่าเป็นพญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ ซึ่งเป็นตระกูลพญานาคสีดำนิลกาฬมหิธร ด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์แล้ว ครั้งพุทธกาลที่พญานาคนามว่า พญากาฬนาคราช พญานาคผู้นอนรอรับถาดทองคำที่องค์พระโพธิ์สัตว์ ทรงอธิษฐานก่อนบรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

17.00 น. : นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์
20.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 2. ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
01/02/2022 03/02/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,666 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
เดินทาง 01/02/2022 03/02/2022
*** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/02/2022 18/02/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,666 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
  เดินทาง 16/02/2022 18/02/2022
  *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/02/2022 20/02/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
   เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
   *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/02/2022 24/02/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
    เดินทาง 22/02/2022 24/02/2022
    *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/02/2022 27/02/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,666 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
     เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
     *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/03/2022 18/03/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
      เดินทาง 16/03/2022 18/03/2022
      *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25/03/2022 27/03/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,666 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กาญจนบุรี พลังแห่งศรัทธา พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ “องค์ปู่นิลกาฬ”กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
       เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
       *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        Tags ที่เกี่ยวข้อง
        Share on social networks
        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ