ดูไบ เมืองที่รวมความเป็นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต มนต์เสน่ห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ดินแดนมหัศจรรย์ที่ผันแปรจากผืนทะเลทรายสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยทางการค้า
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทะเลทรายที่สวยงามและทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงบริเวณแคมป์กลางทะเลทราย

ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020 , At Ubon Travel
รหัส 014-0245
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

22.30 . : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
อาบูดาบี - มัสยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque – Emirate Palace Hotel (ชมภายนอก) - Ferrari World (ชมภายนอก) - ดูไบ

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ มหานครดูไบ ด้วยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385

04.55 น. : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ (Dubai International Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) นำท่านเดินทางเข้าชมมัสยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque สัญลักษณ์สำคัญของกรุงอาบูดาบี สร้างขึ้นจากดำริของท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างเสร็จในปีค.ศ. 2007 เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และใหญ่ติดอันดับโลก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางสู่ Emirates Palace Hotel (ชมภายนอก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปความงดงามของโรงแรมสุดหรูที่มีมูลค่าการก่อสร้างสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก นำท่านออกเดินทางสู่ Yas Island เกาะที่สร้างขึ้นจากการถมทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูป (ภายนอก) และเลือกซื้อของที่ระลึกจาก Ferrari World สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ Ferrari ภายในมีเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย รวมถึงโมเดลรถรุ่นต่างๆและสินค้าหลากหลายของแบรนด์เฟอร์รารี่  ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองดูไบ เมืองที่มีความเจริญสูงสุดริมอ่าวเปอร์เซีย มีประชากรกว่าสองล้านคน  ดูไบมีอากาศแห้งแล้งตลอดปี มีสินค้าหลักคือน้ำมัน ที่เป็นรายได้สำคัญของประเทศ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
ดูไบ – เข้าชมงาน Dubai World Expo 2020

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าชมงาน Dubai World Expo 2020 เต็มวัน

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
ดูไบ – เข้าชมงาน Dubai World Expo 2020

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าชมงาน Dubai World Expo 2020 เต็มวัน

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
ดูไบ - Abra Taxi – ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ – นั่งรถจี๊บตะลุยทะเลทราย Desert Safari – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านล่องเรือข้ามฟาก Abra Taxi เนื่องจากดูไบมีการขุดพื้นดินจากชายฝั่งเข้ามาในตัวเมือง เรียกว่า Dubai Creek โดยแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่งคือ Bur Dubai และ Deira Dubai โดยเรือข้ามฟากนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนดูไบอนุรักษ์ไว้ แม้ว่าปัจจุบันเมืองดูไบจะนำสมัยไปมากแล้วก็ตาม จากนั้นนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งย่าน Gold Souk หรือตลาดทอง ซึ่งเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินท่องเที่ยวต่อกับย่าน Spice Souk หรือตลาดเครื่องเทศ แหล่งรวบรวมเครื่องเทศ, สมุนไพร, กำยาน, ธัญพืชต่างๆ หรือแม้กระทั่งสมุนไพรรักษาโรคนานาชนิด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย : เดินทางกลับสู่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการออกท่องโลกทะเลทราย ออกเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์พิเศษที่พลาดไม่ได้หากเดินทางมาเยือนดูไบ Desert Safari ออกตะลุยทะเลทรายด้วย private jeep ให้ท่านได้สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่งรถตลุยผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่มีเนินทรายสูงต่ำสลับกันตลอดทาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางทะเลทราย หรือเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านสนใจ ให้ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” (Belly Dance)

**ไม่มีการแสดงโชว์ในแคมป์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)แต่ยังคงมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเช่นเดิม**

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ แคมป์พื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
ดูไบ - ชายหาด Jumeirah - Burj Al Arab Hotel - นั่งรถโมโนเรลสู่ The Palm – ย่านการค้า Jumeirah - Dubai Frame – Blue Water Island – Dubai Eye

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ ชายหาด Jumeirah เพื่อเก็บภาพโรงแรม Burj Al Arab Hotel โรงแรมสุดหรู 7 ดาวที่มีรูปทรงคล้ายเรือใบของชาวอาหรับที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงความเป็นเมืองทันสมัยของดูไบ และยังถูกโหวตจากทั่วโลกให้เป็นโรงแรมที่มีความหรูหราที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์การ นั่งรถโมโนเรลสู่ The Palm เกาะที่สร้างขึ้นใหม่จากการถมทะเล โดยออกแบบให้เหมือนรูปต้นปาล์ม ภายในเกาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย การคมนาคม อาคารสำนักงาน ภัตตาคาร ร้านค้า ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Souk Madinat Jumeirah แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของตะวันออกกลาง มีทั้งรถเข็นเล็กๆ ร้านค้าแผงลอย ไปจนถึงบ้านเรือนที่เปิดเป็นร้านค้า ตกแต่งสไตล์อาหรับขายสินค้าจำพวกของที่ระลึก เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ และอัญมณี อีกทั้งยังมีร้านอาหารกว่า 24 ร้านที่ขายอาหารนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นอิตาเลี่ยน เอเชี่ยน อินเดียน เปอร์เซียน อาหารพื้นเมืองของอารบิคและเลบานีส ฯลฯ นอกจากร้านขายของและร้านอาหารแล้ว ยังมีโชว์ต่างๆ มากมายให้ท่านได้รับชมอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ ดูไบ เฟรม (Dubai Frame) (ชมภายนอก) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดูไบ ด้วยรูปทรงของอาคารที่ออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นกรอบรูปที่สามารถมองเห็นดูไบได้ในสองแบบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะ Blue Water Island เกาะขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณ Dubai Marina ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 1.6 พันล้านยูเอสดอลล่าร์ เมกะโปรเจคต์นี้ แบ่งออกเป็นหลายๆพื้นที่ เช่น สถานบันเทิง ที่อยู่อาศัย โรงแรม ชายหาด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านอาหาร ฯลฯ แต่ไฮไลท์ของ Blue Water Island แห่งนี้คือ ชิงช้าสวรรค์ Dubai Eye (Ain Dubai) ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 210 เมตร ทำให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองดูไบกับโรงแรม Burj Al Arab Hotel , The Palm Jumeirah และตึก Burj Khalifa ได้พร้อมๆกันอย่างสวยงาม (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นชิงช้าสวรรค์ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) ให้เวลาท่านได้พักผ่อน ช้อปปิ้งและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณ  Blue Water Island นี้อย่างจุใจ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
ดูไบ - Zabeel Palace – ขึ้นชมวิวจากตึก Burj Khalifa ที่ชั้น 124 – Dubai Mall – ชมการแสดงน้ำพุ - สนามบินนานาชาติดูไบ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้านหน้าของ Sheikh Palace หรือ Zabeel Palace พระราชวังอันงดงามของกษัตริย์ดูไบ (รับชมภายนอก) ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดหากได้มีโอกาสมาเยือนเมืองดูไบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวที่ชั้น 124 จากตึก Burj Khalifa ตึกที่มีความเป็นที่สุดของโลกถึง 7 อย่าง อาทิเช่น ตึกที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 828 เมตร, จำนวนชั้นที่มีมากที่สุดในโลก มีถึง 160 ชั้น, ตึกที่มีการใช้ลิฟท์ในระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก, ตึกที่มีลิฟท์ความเร็วสูงที่สุดในโลก 18 เมตร / วินาที เป็นต้น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ Dubai Mall ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมากมายจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำหรือ Dubai Fountain อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวดูไบ โดยการแสดงน้ำพุเต้นระบำนี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้วันละกว่าหนึ่งพันคน การแสดงประกอบไปด้วยแสง สี เสียงเพลง และน้ำพุ โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการจัดแสดง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดูไบเพื่อทำการเช็คอิน

วันที่ 8
กรุงเทพฯ

02.50 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK384

12.30 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airlines เส้นทางกรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายต่างๆของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท
  ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
 7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 8. ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR Test ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย 1 ครั้ง
 1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 4. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์และคนขับรถจี๊ป (ซาฟารี) 2,000บาท / ท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์รอบสุดท้าย
 5. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 6. สัญญาณ Wifi และค่าบริการอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 7. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง ประกันทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้า หรือทรัพย์สินสูญหาย
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 9. ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR Test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 10. ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 11. ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน**

***ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปคนขับรถ, และทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถจี๊ป (ซาฟารี) ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ***

ดูไบ**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง**

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน : ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน ท่านละ 30,000 บาท และจะขอเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผู้เดินทาง โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องมีการออกตั๋วเพื่อเดินทางภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

**กรณีเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการจองกรุ๊ปตามที่ระบุด้านบนได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม**

 

ช่วงเดินทาง
04/01/2022 11/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
เดินทาง 04/01/2022 11/01/2022
*** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
*** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/01/2022 18/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
  เดินทาง 11/01/2022 18/01/2022
  *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
  *** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/02/2022 08/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   59,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
   เดินทาง 01/02/2022 08/02/2022
   *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
   *** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/02/2022 01/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    59,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
    เดินทาง 22/02/2022 01/03/2022
    *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
    *** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/03/2022 08/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     59,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
     เดินทาง 01/03/2022 08/03/2022
     *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
     *** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      08/03/2022 15/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      59,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
      เดินทาง 08/03/2022 15/03/2022
      *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
      *** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/03/2022 22/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       59,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
       เดินทาง 15/03/2022 22/03/2022
       *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
       *** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/03/2022 29/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        59,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ดูไบ DUBAI WORLD EXPO 2020
        เดินทาง 22/03/2022 29/03/2022
        *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท ***
        *** สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ