ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

วัดยางใหญ่ – ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย – จุดชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า – ร้าน MOON COFFEE & ROTI – วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – กำแพงเมืองเก่า – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – หมู่บ้านคีรีวง – พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช – บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

รหัส 001-0286
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
8,913 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
55 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ – ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย – จุดชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า

11.00น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ

13.55น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE233

15.15น. : ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ในสมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้บูรณะวัด จึงเป็นวัดที่สวยงามดังปัจจุบัน สำหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชา  แล้วมีโชคลาภ เงินทอง ผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้มากราบไหว้ขอพร เรื่องความปลอดภัย มีโชคมี ลาภ หากใครสมหวังแล้วก็มาแก้บนโดยการนำปัจจัยมาช่วยสร้างโบสถ์

จากนั้นออกเดินทางสู่ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายดำ อำเภอสิชล ถึงอ่าวท้องหยี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสน โรแมนติก นำท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า ให้ท่านเก็บบรรยากาศที่น่าประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัดกับทะเลสีคราม และรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีสบายตา

 เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ร้าน Moon coffee & Roti – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – กำแพงเมืองเก่า – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – หมู่บ้านคีรีวง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ร้าน MOON COFFEE & ROTI ร้านตั้งอยู่บนเชิงเขาติดทะเล ทางไปเขาพลายดำ อำเภอสิชล คาเฟ่ ราคาหลักร้อยที่ได้วิวราคหลักล้าน ที่ทุกท่านมาแล้วจะต้องตา ลุกวาวเพราะบรรยากาศของร้านดีมากๆ

นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

นำท่านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคู่เมืองที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร เมนู ขนมจีน

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทสไทย “หมู่บ้านคีรีวง”หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องแวะมาเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช – บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ – ร้านของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เข้าชมนิทรรศการการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองคอน อาทิ ประวัติชุมชนเมือง ตรา 12 นักษัตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง วาตภัยแหลมตะลุมพุก เป็นนิทรรศการหมุนเวียนนำเสนอผ่านสื่อผสมผสานด้วยวิทยาการอันทันสมัย

นำท่านชม บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ อาคารเรือนปั้นหยาอายุกว่า 108 ปี โดยทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ทำการบูรณะบ้านหลังนี้พร้อมกับเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยบ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

จากนั้น นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก กลับไปฝากครอบครัวหรือเพื่อนๆ เช่น เครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได้รับความนิยมจนปัจจุบัน ขนมลา แกงไตปลา ส้มโอทับทิมสยาม เชิญทุกท่านอิสระเลือกซื้อของของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

13.00น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช

15.45น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE 234

17.05น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาสำรองที่นั่งและมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วันส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
 • โปรแกรมทัวร์สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับห้องพักที่ลูกค้าเลือก

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง ภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง  กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ (20 กก.)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ (กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน)
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วงเดินทาง
10/01/2022 12/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
8,913 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
เดินทาง 10/01/2022 12/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/01/2022 23/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  9,313 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
  เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/01/2022 02/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   9,913 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
   เดินทาง 31/01/2022 02/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/02/2022 13/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    9,313 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
    เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/02/2022 23/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     8,913 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
     เดินทาง 21/02/2022 23/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/03/2022 06/03/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      9,313 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
      เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       10/01/2022 12/01/2022
       Thai Smile Airways (WE)
       8,913 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
       เดินทาง 10/01/2022 12/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        21/01/2022 23/01/2022
        Thai Smile Airways (WE)
        9,313 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
        เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         31/01/2022 02/02/2022
         Thai Smile Airways (WE)
         9,913 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
         เดินทาง 31/01/2022 02/02/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          11/02/2022 13/02/2022
          Thai Smile Airways (WE)
          9,313 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
          เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           21/02/2022 23/02/2022
           Thai Smile Airways (WE)
           8,913 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
           เดินทาง 21/02/2022 23/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            04/03/2022 06/03/2022
            Thai Smile Airways (WE)
            9,313 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
            เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             จำนวนการเข้าชม 55 ครั้ง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • ธ.ค.64 - มี.ค.65
             • 8 วัน 5 คืน
             • 48 ครั้ง
             เริ่มต้น 59,900 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • เม.ย.64 - พ.ค.64
             • 1 วัน 0 คืน
             • 232 ครั้ง
             เริ่มต้น 1,590 บาท
             รหัส 010-0357
             1 วัน 0 คืน
             เดินทางมาเอง
             เริ่มต้น 1,590 บาท
             • ม.ค.65 - เม.ย.65
             • 8 วัน 5 คืน
             • 47 ครั้ง
             เริ่มต้น 115,500 บาท
             รหัส 012-0306
             8 วัน 5 คืน
             เริ่มต้น 115,500 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • มี.ค.64 - พ.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             • 259 ครั้ง
             เริ่มต้น 3,590 บาท
             รหัส 006-0266
             3 วัน 2 คืน
             เดินทางมาเอง
             เริ่มต้น 3,590 บาท
             ชื่นชอบ