กระซิบรักบันลือโลก เช็คอินคาเฟ่สุดชิคเมืองน่าน ชมบ่อเกลือโบราณ เซลฟี่ถนนหมายเลข 3 ชมหมู่บ้านสโลไลฟ์ ” สะปัน “

ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน , At Ubon Travel
รหัส 007-0262
วันที่เดินทาง
พ.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
189 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่านนคร – เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน

06.30 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ไกด์นำเที่ยวคอยให้การต้อนรับและอำนวยควาสะดวกในการเช็คอิน

08.30 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD172

09.45 : เดินทางถึง สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ นำท่านเช็คอินจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ เป็นร้านที่มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันตัน แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง “ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ” ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบอยู่ และเป็นภาพที่รู้จักกันในชื่อ “กระซิบรักบันลือโลก” และเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่านใกล้กับวัดภูมินทร์ นำท่านชม โบราณสถานวัดน้อย หรือ วัดน้อย เป็นวัดขนาดเล็กที่สุดในจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย

เย็น : อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน

วันที่ 2
เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่านแบบสุดลูกหูลูกตา พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาสัย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรียกกันว่า “ถนนลอยฟ้า” ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งเส้นทาง อีกทั้งยังมีภูเขาและต้นไม้ปกคลุมทั้งพื้นที่ ซึ่งเห็นได้จากภาพมุมสูง นำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก นำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน นำท่านเช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคาเฟ่ที่มีความพิเศษตรงนี้ ทางร้านปลูกโกโก้เอง มีเมนูให้ลองทานหลากหลายเมนูโกโก้ สายโกโก้ห้ามพลาด นอกจากนี้คาเฟ่ยังมีจุดถ่ายรูปมากมายให้ได้เซลฟี่เช็คอินชิคๆอีกด้วย และถือเป็นคาเฟ่ชื่อดังของปัวเลยทีเดียว

เย็น : บริการอาหารค่ำ

 

วันที่ 3
วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง – สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน อยู่บริเวณใกล้ ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ เป็นโฮมสเตย์ ร้านอาหารที่โด่งดังในอำเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือ “พิซ่าเห็ด” นอกจากจะมีอาหารและที่พักแล้ว ยังมีจุดในท่านได้นั้งชมวิวสุดลูกหูลูกตา ดึ่มด่ำกับบรรยากาศสโลไลฟ์  พิเศษ !!! …. ลิ้มลองพิซซ่าเห็ด นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็กอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน มีทั้งคาเฟ่ ร้านอาหารและที่พักไว้รองรับ โดยมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่การออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นำท่านเดินทางซื้อของฝาก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.10 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD179

20.25 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม/เที่ยว เที่ยวละ 400 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
01/05/2021 03/05/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/05/2021 04/05/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
  เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/05/2021 09/05/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
   เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/05/2021 16/05/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
    เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     17/05/2021 19/05/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
     เดินทาง 17/05/2021 19/05/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/05/2021 23/05/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
      เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28/05/2021 30/05/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
       เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        04/06/2021 06/06/2021
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
        เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11/06/2021 13/06/2021
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
         เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18/06/2021 20/06/2021
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
          เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           21/06/2021 23/06/2021
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
           เดินทาง 21/06/2021 23/06/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/06/2021 27/06/2021
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
            เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/07/2021 04/07/2021
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
             เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              09/07/2021 11/07/2021
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
              เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               16/07/2021 18/07/2021
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               9,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
               เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                19/07/2021 21/07/2021
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                เดินทาง 19/07/2021 21/07/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 24/07/2021 26/07/2021
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 11,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                 เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  25/07/2021 27/07/2021
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  11,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                  เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   30/07/2021 01/08/2021
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   9,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                   เดินทาง 30/07/2021 01/08/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/08/2021 08/08/2021
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                    เดินทาง 06/08/2021 08/08/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     12/08/2021 14/08/2021
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     11,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                     เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      20/08/2021 22/08/2021
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      9,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                      เดินทาง 20/08/2021 22/08/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       23/08/2021 25/08/2021
                       การเดินทาง
                       Nok Air (DD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       8,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                       เดินทาง 23/08/2021 25/08/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        27/08/2021 29/08/2021
                        การเดินทาง
                        Nok Air (DD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        9,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                        เดินทาง 27/08/2021 29/08/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         03/09/2021 05/09/2021
                         การเดินทาง
                         Nok Air (DD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         9,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                         เดินทาง 03/09/2021 05/09/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          10/09/2021 12/09/2021
                          การเดินทาง
                          Nok Air (DD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          9,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                          เดินทาง 10/09/2021 12/09/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           17/09/2021 19/09/2021
                           การเดินทาง
                           Nok Air (DD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           9,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                           เดินทาง 17/09/2021 19/09/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            20/09/2021 22/09/2021
                            การเดินทาง
                            Nok Air (DD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            8,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                            เดินทาง 20/09/2021 22/09/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             24/09/2021 26/09/2021
                             การเดินทาง
                             Nok Air (DD)
                             จำนวน
                             ราคา
                             9,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                             เดินทาง 24/09/2021 26/09/2021
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              01/09/2021 03/09/2021
                              การเดินทาง
                              Nok Air (DD)
                              จำนวน
                              ราคา
                              9,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
                              เดินทาง 01/09/2021 03/09/2021
                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                               Share on social networks
                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • เม.ย.65 - พ.ค.65
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 22,888 บาท
                               • Thai Airways (TG)
                               • ธ.ค.64 - เม.ย.65
                               • 10 วัน 7 คืน
                               เริ่มต้น 125,000 บาท
                               • Thai Smile Airways (WE)
                               • พ.ค.65 - พ.ย.65
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 9,990 บาท