เที่ยวเมืองกระซิบรัก พักเมืองปัว 1 คืน ชมบ่อเกลือภูเขา พิเศษ…สปาเกลือสิรเธาว์ ชมความงามดอยภูคา

ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์) , At Ubon Travel
รหัส 007-0379
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินน่านนคร – บ้านนาก๋างโต้ง – อำเภอปัว – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – กาแฟบ้านไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ

07.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ไกด์นำเที่ยวคอยให้การต้อนรับและอำนวยควาสะดวกในการเช็คอิน

10.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร โดยสายการบิน ไทย สไมล์ เที่ยวบินที่ WE154

11.35 : เดินทางถึง สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็กอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน มีทั้งคาเฟ่ ร้านอาหารและที่พักไว้รองรับ โดยมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่การออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้จากท้องถิ่นมาเสริมเติมแต่งให้มีความทันสมัยสวยงาม  นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2
จุดชมวิว 1715 – ชมวิวหมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ – สปาเกลือแช่เท้า – ถนนหมายเลข 3 - เดอะวิว@ม่วง – ถนนคนเดินน่าน หรือถนนคนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางท่องเที่ยว อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรียกกันว่า “ถนนลอยฟ้า” ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งเส้นทาง อีกทั้งยังมีภูเขาและต้นไม้ปกคลุมทั้งพื้นที่ ซึ่งเห็นได้จากภาพมุมสูง

จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน

นำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ  9 กิโลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย เรียกได้ว่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงหมู่บ้านสะปัน เหมาะสำหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ

นำท่านเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือสินเธาว์อยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือที่มีอายุกว่า 800 ปี ท่านจะได้สัมผัสวิถีชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพผลิตเกลือภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นต้น นำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

นำท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่านแบบสุดลูกหูลูกตา พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาสัย นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อาทิตย์  ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. ตั้งอยู่บนบนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ให้ท่านเลือกซื้ออาหารมากมาย มีทั้งอาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกแฮนด์เมดต่างๆจากจังหวัดน่านของได้จากที่นี่ ในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

เย็น : อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 3
วัดภูมินทร์ – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – สนามบินน่านนคร – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง “ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ” ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบอยู่ และเป็นภาพที่รู้จักกันในชื่อ “กระซิบรักบันลือโลก” และเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ภายในคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน (หอคำ) ที่มีต้นลีลาวดีขึ้นเป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิ่งก้าน โค้งเข้าหากันเป็นอุโมงค์ นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.05 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย สไมล์ เที่ยวบินที่ WE155

13.20 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม/เที่ยว
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% กรณีออกใบเสร็จหัก ณ ที่จ่ายในนามบริษัทเท่านั้น
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
06/01/2022 08/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/01/2022 08/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
  เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/01/2022 09/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
   เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/01/2022 14/01/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
    เดินทาง 12/01/2022 14/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/01/2022 15/01/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
     เดินทาง 13/01/2022 15/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/01/2022 16/01/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      10,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
      เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       19/01/2022 21/01/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
       เดินทาง 19/01/2022 21/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20/01/2022 22/01/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
        เดินทาง 20/01/2022 22/01/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21/01/2022 23/01/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
         เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          26/01/2022 28/01/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
          เดินทาง 26/01/2022 28/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           27/01/2022 29/01/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
           เดินทาง 27/01/2022 29/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            28/01/2022 30/01/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            10,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
            เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/02/2022 04/02/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
             เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03/02/2022 05/02/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
              เดินทาง 03/02/2022 05/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               04/02/2022 06/02/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               10,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
               เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                09/02/2022 11/02/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                เดินทาง 09/02/2022 11/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 10/02/2022 12/02/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 9,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                 เดินทาง 10/02/2022 12/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  11/02/2022 13/02/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  10,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                  เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   17/02/2022 19/02/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   9,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                   เดินทาง 17/02/2022 19/02/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    18/02/2022 20/02/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    10,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                    เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     23/02/2022 25/02/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     8,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                     เดินทาง 23/02/2022 25/02/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/02/2022 26/02/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      9,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                      เดินทาง 24/02/2022 26/02/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25/02/2022 27/02/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       10,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (สปาเกลือสินเธาว์)
                       เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        Tags ที่เกี่ยวข้อง
                        Share on social networks
                        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                        • เดินทางมาเอง
                        • ม.ค.65
                        • 3 วัน 2 คืน
                        เริ่มต้น 5,950 บาท
                        • เดินทางมาเอง
                        • ก.ค.65 - ต.ค.65
                        • 2 วัน 1 คืน
                        เริ่มต้น 2,990 บาท