สักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง
พาท่านชม ภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์

พาท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง
พาเดิน กาดข่วงเมืองน่าน ที่จัดเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิด
ถ่ายรูปที่ถนน 1081 โดย ถนนสาย สันติสุข – บ่อเกลือ
ชิลที่ หยุดเวลาคาเฟ่  คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน
เติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้อ

ทัวร์น่าน มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา , At Ubon Travel
รหัส 008-0139
วันที่เดินทาง
ม.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
91 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง• น่าน • ศาลหลักเมืองน่าน •วัดภูมินทร์ • พิพิธพันธ์น่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำ • พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย

06.30  น. : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ตึก2 เคาท์เตอร์นกแอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.35  น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเที่ยวบิน DD170 เดินทางถึงจังหวัดน่าน เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ป่าเขา และเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกับ ประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 700 ปี จึงทำให้น่านกลายเป็นเมืองหมุดหมายสำคัญในการท่องเที่ยว

จากนั้น พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมือง พาท่านชม หนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิมนั้นมีชื่อว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์  ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้างชอาคารจัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็นโบสถ์แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ม” หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดคือภาพ ‘ปู่ม่านย่าม่าน’ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น

พาท่านเข้าชม   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพื้นที่รวม 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สำคัญคือ งามช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในคำขวัญว่า “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง” ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี เรียงกันเป็นแนวยาวให้ท่านได้บันทึกรูปกันอย่างตามอัธยาศัย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาด ชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี

เที่ยง : พาทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง เฮือนฮอม จากนั้น เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และ ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ อีกด้วย พาท่านเข้าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินทางกลับสู่ตัวเมือง เพื่อพาเดินกาดข่วงเมืองน่าน

ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารได้อย่างอิสระ โดยหากท่านสนใจลองทานขันโตกเมืองน่านก็สามารถลองทานได้ที่กาดข่วงแห่งนี้

เย็น : อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ปัว• ถนนลอยฟ้า1081 • บ่อเกลือสินเธาว์• หมู่บ้านสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ • ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 • อำเภอปัว • วัดศรีมงคล • ถนนคนเดินปัว

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ ให้ทุกท่านแวะถ่ายรูปที่ถนน 1081 โดย ถนนสาย สันติสุข – บ่อเกลือ ถนนหมายเลข 1081 ยังมีความสวยงามและได้รับฉายาว่า ถนนลอยฟ้าของจังหวัดน่าน พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้สำรวจแล้วว่าไม่มีที่ไหนอีก

เที่ยง : พาทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง ร้านข้าวซอยบ่อเกลือ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านสะปัน จังหวัดน่าน เริ่มกลายเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบและมาพักผ่อน เพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปันถือว่าดีและครบเครื่องมาก ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาเขียวๆ โอบล้อมด้วยภูเขาเกือบทุกด้าน ตอนเช้ามีหมอกสวยๆ แถมยังมีน้ำตกให้เที่ยวเล่นอีก โดยรวมถือเป็นอีกที่หนึ่งที่โคตรดีของจังหวัดน่าน

พาท่านไปนั่ง ชิลที่ หยุดเวลาคาเฟ่  คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน  วิวสวยพันล้าน ใครมาเที่ยวที่นี่ต้องไม่พลาดถือว่าเป็นคาเฟ่ที่มุมสวยมี่สุดแห่งหมู่บ้านสะปันเลย ซึ่งความสวยเรียกได้ว่าหยุดเวลา แวะถ่ายรูปกับ จุดชมวิว 1715 เป็นจุด แวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มอง เห็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลานกางเต้น สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง มีห้องน้ำสะอาดให้บริการ อยู่ถนนเส้นทาง ระหว่างปัว-บ่อเกลือ มุ่งหน้าสู่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมืองเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย

มุ่งหน้าสู่ วัดศรีมงคล อีกวัดที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยล้านนา

เย็น : รับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน ที่นี่ปัว 

วันที่ 3
ดอยสกาด • วัดภูเก็ต• กาแฟบ้านไทลื้อ • สนามบินน่าน • ดอนเมือง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พาทุกท่านเดินทางขึ้นชมวิวรับอากาศหนาวดอยสกาด ที่ว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอก ของ   อำเภอปัว จังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ ที่เกือบทุกหลังจะมีต้นมะแขว่น เครื่องเทศพื้นเมืองของภาคเหนือ รวมถึงต้นชา สายพันธุ์อัสสัม โดยขึ้นอยู่แทบทุกบ้านเลย บวกกับท่ามกลางบรรยากาศสวยๆ เงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าเขา สายหมอก เลยมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนั่นเอง นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต  โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่าเก็ต มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์  ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สิทธิ์ พาท่านสโลวไลฟ์พร้อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้อ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านปลาร้านัว ได้เวลาอันเป็นสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน

17.40 น. : ออกบินมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD177

18.50 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก.และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
ช่วงเดินทาง
07/01/2022 09/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา
เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/01/2022 16/01/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 6,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา
  เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21/01/2022 23/01/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา
   เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    28/01/2022 30/01/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา
    เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - ม.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 3,190 บาท
     • มิ.ย.65 - ก.ย.65
     • 5 วัน 3 คืน
     เริ่มต้น 25,999 บาท