ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

วัดภูมโนรมย์-จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่2-พระธาตุพนม(อาทิตย์)พระธาตุเรณู(จันทร์)พระธาตุศรีคูณ(อังคาร)-พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม-พระธาตุมหาชัย(พุธ)พระธาตุนคร(เสาร์)-พญาศรีสัตตนาคราช-อุโมงค์นาคราช-หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์-ตลาดอินโดจีน-บ้านลุงโฮ-อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3-ภูสิงห์(หินสามวาฬ)-นครพนม-พระธาตุประสิทธิ์(พฤหัส)-สกลนคร-อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ-วัดพระธาตุเชิงชุม-พญาเต่างอย-วัดถ้ำผาเด่น

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

รหัส 028-0261
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร

18.30 น. : พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

19.00 น. : ดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร(ระยะทาง 643 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง)  พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 มุกดาหาร-วัดภูมโนรมย์-จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่2-พระธาตุพนม(อาทิตย์)-พระธาตุเรณู(จันทร์)-พระธาตุศรีคูณ(อังคาร)-พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม-พระธาตุมหาชัย(พุธ)-พระธาตุนคร(เสาร์)-พญาศรีสัตตนาคราช-อุโมงค์นาคราช-หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์-ตลาดอินโดจีน-ถนนคนเดิน-นครพนม

06.00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.มุกดาหาร รับประทานอาหารเช้า(1) นำท่านชม วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ที่สามารมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  ผ่านชม จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 นำท่านชม พระธาตุพนม นำท่านชม พระธาตุเรณูนคร

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ครัวเสือน้อย

บ่าย : นำท่านชม พระธาตุศรีคูณ นำท่านชม พระธาตุมหาชัย นำท่านชม พระธาตุนคร

นำท่านชม ถนนที่ทอดยาวเรียบฝั่งแม่น้ำโขง เป็นเส้นทางเดินและเส้นทางจักรยาน ฝั่งตรงข้ามคือ วิวทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่สวยงามของฝั่งลาว ชม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คของนครพนม ชม อุโมงค์นาคราช ระยะทางยาวถึง 307 เมตร รับประทานอาหารค่ำอิสระ บริเวณ ถนนคนเดินนครพนม มี หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ สัญลักษณ์ อีกแห่งหนึ่งของนครพนม มีทั้งของกินของใช้สารพัด และยังมี ตลาดอินโดจีน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอีก

วันที่ 3 นครพนม-บ้านลุงโฮ-อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3-พระธาตุท่าอุเทน(ศุกร์)-อุทยานแห่งชาติภูลังกา-ถ้ำนาคี-น้ำตกตาดโพธิ์-บึงกาฬ-ถนนคนเดิน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม บ้านลุงโฮ สถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านชม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว(คำม่วน) มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน  บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนรับลมเย็น ที่พัดมาจากฝั่งลาว นำท่านชม พระธาตุท่าอุเทน

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ บ้านสวนตังสุมา

บ่าย : นำท่านชม ถ้ำนาคี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงถ้ำนาคี โดยอยู่ห่างจาก น้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 ประมาณ 300 เมตร จนได้เวลาเดินทางสู่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ ถนนคนเดินบึงกาฬ(ริมโขง)

วันที่ 4 บึงกาฬ-ภูสิงห์(หินสามวาฬ)-นครพนม-พระธาตุประสิทธิ์(พฤหัส)-สกลนคร-อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ-วัดพระธาตุเชิงชุม-พญาเต่างอย-วัดถ้ำผาเด่น-กรุงเทพฯ

05.00 น. : ปลุกท่านยามเช้า ออกเดินทางสู่ อุทยานภูสิงห์ เพื่อนำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นสู่ หินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อ.นาหว้า จ.นครพนม เพื่อนำท่านชม พระธาตุประสิทธิ์ ชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ อุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสวยงามของดอกบัวหลากสีสัน ที่มีมากกว่าร้อยสายพันธุ์ มีศาลาชมวิวกลางบึง ยังมีรูปปั้น พญานาคเผือกขนาดใหญ่

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ วิลลี่แหนมเนือง

บ่าย : นำท่านชม วัดพระธาตุเชิงชุม ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย ชม พญาเต่างอย นำท่านชม วัดถ้ำผาแด่น

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ(6)ที่ ฟาร์มฮัก แล้วเดินทางกลับ

 

วันที่ 5 สกลนคร-กรุงเทพฯ

06.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…………….


เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ (เฉพาะคนไทย)
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

 การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง
ช่วงเดินทาง
23/12/2021 27/12/2021
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เดินทาง 23/12/2021 27/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/12/2021 27/12/2021
  การเดินทาง
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
  เดินทาง 23/12/2021 27/12/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/12/2021 03/01/2022
   การเดินทาง
   รถโค้ช
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
   เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    23/12/2021 27/12/2021
    รถโค้ช
    4,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
    เดินทาง 23/12/2021 27/12/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     23/12/2021 27/12/2021
     รถโค้ช
     4,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
     เดินทาง 23/12/2021 27/12/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      30/12/2021 03/01/2022
      รถโค้ช
      4,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคี หินสามวาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
      เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       จำนวนการเข้าชม 43 ครั้ง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • ธ.ค.64 - ก.พ.65
       • 9 วัน 6 คืน
       • 73 ครั้ง
       เริ่มต้น 58,900 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • เม.ย.64 - พ.ค.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 230 ครั้ง
       เริ่มต้น 1,590 บาท
       รหัส 010-0357
       1 วัน 0 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 1,590 บาท
       • Bangkok Airways (PG)
       • ธ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 71 ครั้ง
       เริ่มต้น 10,900 บาท
       รหัส 0135
       3 วัน 2 คืน
       Bangkok Airways (PG)
       เริ่มต้น 10,900 บาท
       • รถตู้
       • ธ.ค.64 - ม.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 38 ครั้ง
       เริ่มต้น 14,900 บาท
       ชื่นชอบ