ลังกา-รูท1256-ปัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-จุดชมวิว1715-บ้านสะปัน-บ่อเกลือ-พระธาตุแช่แห้ง-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง-วัดธาตุเขาน้อย-บ้านนาคูหา-พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ-วัดนาคูหา-แพะเมืองผี-วัดพระธาตุช่อแฮ-วัดพงษ์สุนันท์-กาดกองเก่า และ กาดพระนอน-วัดสูงเม่น-ดอนมูล-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ Count Down 2020 @น่าน , At Ubon Travel
รหัส 028-0267
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-อ.ปง พะเยา

18.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

18.30 น. : ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 2
พะเยา-รูท1148-ภูลังกา-รูท1256-ปัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-จุดชมวิว1715-บ้านสะปัน-บ่อเกลือ-น่าน

05.30 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ปง จ.พะเยา นำท่านออกเดินทางสู่ ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา ธรรมชาติบนเขาของวนอุทยานภูลังกาเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายสลับกัน ให้บรรยากาศสวยงามเหมือนภาพวาด และยังมีคาเฟ่ ต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูป

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ บาร์โคนี่

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว จ.น่าน(ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1148  เส้นทางถนนดอยลอยฟ้าอีกแห่งหนึ่ง ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังเป็นเส้นทางคลาสสิค ที่ นักท่องเที่ยวมักนิยมขับรถชมวิว  ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ครัวลินดา

บ่าย : นำท่านชม วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้วัดแห่งนี้มีชื่อว่าภูเก็ต หลังจากนำทุกท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอปัว ดื่มกาแฟ แลบรรยากาศนาข้าว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิม เดินทางสู่ จุดชมวิว1715 เช็คอินที่ จุดชมวิวบ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีลำธารไหลผ่านตลอดสาย  เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ 

เดินทางสู่ อ.เมือง น่าน(ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก บนถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 และ 1169

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ ถนนคนเดินน่าน(Nan Night Food Market) ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองนานาชนิด

วันที่ 3
น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง-วัดธาตุเขาน้อย-บ้านนาคูหา-พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ-วัดนาคูหา-แพะเมืองผี-วัดพระธาตุช่อแฮ-วัดพงษ์สุนันท์-กาดกองเก่า และ กาดพระนอน-แพร่

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง  เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ(ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจริญก้าวหน้า อนุโมทนา นำท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ จากนั้นเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้แต่งคำกลอนอันสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคำกระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต

นำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก ชม วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของน่าน ทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ม่อนนกยูง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ  และเจดีย์ชเวดากองจำลอง(พระธาตุประจำปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วัดนาคูหา ที่มีความโดดเด่นโดยมีการสร้างพระพุทธรูป หรือ พระเจ้าตนหลวงไว้กลางทุ่งนา สีทองขององค์พระตัดกับสีเขียวของทุ่งนาต้นข้าวและภูเขาที่ล้อมรอบ เป็นภาพที่สวยงามและชวนให้ผู้คนที่แวะเวียนไปต่างก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปรัวๆ นอกจากนี้ที่นี่ ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนอีก เช่น การทำผ้ามัดย้อม โดยใช้ฮ้อม นำท่านศึกษาพร้อมเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

จากนั้นเดินทางสู่ วนอุทยาน แพะเมืองผี  “ แพะเมืองผี ” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือคำว่า “แพะ ” ในที่นี้หมายถึงป่าแพะนั่นเอง ส่วนคำว่าเมืองผี ก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันสืบมาในสมัยดึกดำบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่าแพะตรงนี้มีลักษณะพิศดาลของภูมิประเทศ สักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

17.00 น. : ชม วัดพงษ์สุนันท์

อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า

วันที่ 4
แพร่-วัดสูงเม่น-ดอนมูล-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-หุ่นไร่กา-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. : ออกเดินทางสู่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สักการะ วัดสูงเม่น ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี เดินทางสู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ เตาหลวง2(Buffet) และซื้อของฝากกลับบ้าน

บ่าย : นำท่านชมคาเฟ่แห่งใหม่ของ จังหวัดพิษณุโลก ณ หุ่นไร่กา คาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นทุ่งนาที่สวยงาม จนได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…………

เงื่อนไข
 • รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ(เฉพาะคนไทย) , มัคคุเทศก์
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)    
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท

 เงื่อนไขการชำระเงิน  ชำระมัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

 การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทีมงานทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ Count Down 2020 @น่าน
เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยวท่านละ 1,600 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Lion Air
  • มิ.ย.65 - ต.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 8,999 บาท
  • พ.ค.65 - ต.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 13,999 บาท