ภูลังกา-รูท1256-ปัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-จุดชมวิว1715-บ้านสะปัน-พระธาตุแช่แห้ง-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตุเขาน้อย-บ้านนาคูหา-พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ-วัดนาคูหา-แพะเมืองผี-วัดพระธาตุช่อแฮ-วัดพงษ์สุนันท์-กาดกองเก่า และ กาดพระนอน-วัดสูงเม่น-ตลาดค้าไม้ดอนมูล-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-หุ่นไร่กา

ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ , At Ubon Travel
รหัส 028-0153
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-อ.ปง พะเยา

18.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

18.30 น. : ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 2
พะเยา-รูท1148-ภูลังกา-รูท1256-ปัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-จุดชมวิว1715-บ้านสะปัน-บ่อเกลือ-น่าน

05.30 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ปง จ.พะเยา นำท่านออกเดินทางสู่ ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา ธรรมชาติบนเขาของวนอุทยานภูลังกาเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายสลับกัน ให้บรรยากาศสวยงามเหมือนภาพวาด และยังมีคาเฟ่ ต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูป

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ บาร์โคนี่

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว จ.น่าน ผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1148  เส้นทางถนนดอยลอยฟ้าอีกแห่งหนึ่ง ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังเป็นเส้นทางคลาสสิค ที่ นักท่องเที่ยวมักนิยมขับรถชมวิว  ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ครัวลินดา

บ่าย : นำท่านชม วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา หลังจากนำทุกท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอปัว ดื่มกาแฟ แลบรรยากาศนาข้าว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิม เดินทางสู่ จุดชมวิว1715 บนเส้นทางถนนดอยลอยฟ้า เส้นทาง1081 จุดชมวิวดอยภูคา ที่นักท่องเที่ยวต้องมาจอดถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก เดินทางสู่ บ้านสะปัน เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ เดินทางสู่ อ.เมือง น่าน เส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก บนถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 และ 1169

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ ถนนคนเดินน่าน(Nan Night Food Market) ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองนานาชนิด

วันที่ 3
น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตุเขาน้อย-บ้านนาคูหา-พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ-วัดนาคูหา-แพะเมืองผี-วัดพระธาตุช่อแฮ-วัดพงษ์สุนันท์-กาดกองเก่า และ กาดพระนอน-แพร่

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง  เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ(ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก จากนั้นเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก

นำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก ชม วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของน่าน ทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ม่อนนกยูง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ  และเจดีย์ชเวดากองจำลอง(พระธาตุประจำปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วัดนาคูหา จากนั้นเดินทางสู่ วนอุทยาน แพะเมืองผี

17.00 น. : ชม วัดพงษ์สุนันท์ วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด นำท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นย่านบ้านเรือนที่ยังคงเป็นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยู่ติดกันคือกาดกองเก่ากับกาดพระนอน

วันที่ 4
แพร่-วัดสูงเม่น-ตลาดค้าไม้ดอนมูล-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-หุ่นไร่กา-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. : ออกเดินทางสู่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สักการะ วัดสูงเม่น ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี แวะชมผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆที่ ตลาดค้าไม้บ้านดอนมูล  เดินทางสู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ เตาหลวง2(Buffet) และซื้อของฝากกลับบ้าน

บ่าย : นำท่านชมคาเฟ่แห่งใหม่ของ จังหวัดพิษณุโลก ณ หุ่นไร่กา คาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นทุ่งนาที่สวยงาม จนได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…………

เงื่อนไข
 • รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ(เฉพาะคนไทย) , มัคคุเทศก์
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)    
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท

 

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทีมงานทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ช่วงเดินทาง
03/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่
เดินทาง 03/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยวท่านละ 1,600 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์พะเยา น่าน แพร่
  เดินทาง 09/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยวท่านละ 1,600 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/12/2021 27/12/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์พะเยา น่าน แพร่
   เดินทาง 24/12/2021 27/12/2021
   *** พักเดี่ยวท่านละ 1,600 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/12/2021 02/01/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์พะเยา น่าน แพร่
    เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
    *** พักเดี่ยวท่านละ 1,600 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • มิ.ย.65 - ก.ย.65
     • 5 วัน 3 คืน
     เริ่มต้น 17,990 บาท
     • Thai Airways (TG)
     • ก.พ.65 - มี.ค.65
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 85,913 บาท
     • มิ.ย.65 - ส.ค.65
     • 8 วัน 8 คืน
     เริ่มต้น 39,999 บาท