ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน

โบกมือลาชีวิตวุ่นๆ ไปทะเลกันดีกว่า ว้าวไปกับหมู่เกาะสิมิลัน อันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก เช็คอินที่เที่ยวยอดฮิตในภูเก็ต พักภูเก็ต 1 คืน เขาหลัก 1 คืน เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมืองภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน

รหัส 007-0280
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
289 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 โบกมือลาชีวิตวุ่นๆ ไปทะเลกันดีกว่า ว้าวไปกับหมู่เกาะสิมิลัน อันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก เช็คอินที่เที่ยวยอดฮิตในภูเก็ต พักภูเก็ต 1 คืน เขาหลัก 1 คืน เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมืองภูเก็ต

04.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

06.15 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 ท่าเรือทับละมุ - เกาะเมียง - เกาะปายู - เกาะสิมิลัน - เกาะบางู - ท่าเรือทับละมุ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

08.30 : ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ จากนั้นไกด์มืออาชีพจะแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว และความปลอดภัยขณะอยู่บนเรือ และดำน้ำ

09.00 : ออกเดินทามุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ เป็นหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

10.30 : เดินทางถึง เกาะเมียง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหมู่เกาะสิมิลัน เกาะนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของทั้ง 9 เกาะเนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบริวารอื่นๆ และเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติสิมิลันด้วย ซึ่งเรือจะจอดที่หาดเจ้าหญิง นำท่านพักผ่อนถ่ายรูป เล่นน้ำบริเวณชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร            

12.45 : ออกเดินทางจากเกาะเมียงมุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำ เกาะปายู หรือเกาะหก สภาพบนเกาะเป็นภูเขาหิน มีหน้าผา และชายหาดทอดตัวอยู่ด้านตะวันออก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาดำน้ำชมปะการังที่ได้รับความนิยมจุดหนึ่งสามารถพบเห็นปะการังแข็งและปะการังอ่อน รวมถึงกัลปังหาได้ทั่วไป นำท่านเพลินเพลินกับปลาใต้ท้องทะเลหลากสายพันธ์และปะการังอันสวยงาม

13.30 : เดินทางถึงอ่าวเกือก เกาะสิมิลัน ไกด์นำทุกท่านขึ้นสู่จุดชมวิวหินเรือใบ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน

14.30 : เดินทางออกจากเกาะสิมิลัน ถึงจุดดำน้ำ เกาะบางู หรือ เกาะเก้า เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะที่จุดดำน้ำ กองหินคริสต์มาสพอยต์ เป็นกองหินใต้น้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง

15.30 : เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ

16.30 : เดินทางถึงท่าเรือ รับประทานอาหารว่าง และส่งทุกท่านกลับสู่ที่พัก

** หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม ในกรณีที่ไม่สามารถออกเรือไปยังหมู่เกาะสิมิลันได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในวันนั้นๆ หรือนโยบายจากทางอุทยาน และบริษัทเรือ **

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือวัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว

18.30 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
01/04/2021 03/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
*** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่าน 6,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2021 04/04/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  12,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
  เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
  *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
  *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/04/2021 10/04/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   12,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
   เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
   *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
   *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/04/2021 11/04/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
    เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
    *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
    *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/04/2021 15/04/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     15,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
     เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
     *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
     *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/04/2021 16/04/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      15,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
      เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
      *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
      *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/04/2021 17/04/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       15,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
       เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
       *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
       *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        16/04/2021 18/04/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        12,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
        เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
        *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
        *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/04/2021 24/04/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
         เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
         *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
         *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/04/2021 01/05/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          12,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
          เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
          *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
          *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           30/04/2021 02/05/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           12,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
           เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
           *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
           *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            01/04/2021 03/04/2021
            VietJet Air
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
            เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
            *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
            *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่าน 6,999 ***
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             02/04/2021 04/04/2021
             VietJet Air
             12,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
             เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
             *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
             *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              08/04/2021 10/04/2021
              VietJet Air
              12,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
              เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
              *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
              *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               09/04/2021 11/04/2021
               VietJet Air
               12,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
               เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
               *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
               *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                13/04/2021 15/04/2021
                VietJet Air
                15,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
                เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
                *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 14/04/2021 16/04/2021
                 VietJet Air
                 15,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
                 เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
                 *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
                 *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
                 *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  15/04/2021 17/04/2021
                  VietJet Air
                  15,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
                  เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
                  *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 14,999 ***
                  *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,999 ***
                  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   16/04/2021 18/04/2021
                   VietJet Air
                   12,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
                   เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
                   *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
                   *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
                   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    22/04/2021 24/04/2021
                    VietJet Air
                    9,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
                    เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
                    *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
                    *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
                    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     29/04/2021 01/05/2021
                     VietJet Air
                     12,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
                     เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
                     *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
                     *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
                     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      30/04/2021 02/05/2021
                      VietJet Air
                      12,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
                      เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
                      *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 11,999 ***
                      *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,999 ***
                      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       Share on social networks
                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • Nok Air (DD)
                       • พ.ย.64 - ธ.ย.64
                       • 4 วัน 3 คืน
                       • 28 ครั้ง
                       เริ่มต้น 8,999 บาท
                       รหัส 013-0021
                       4 วัน 3 คืน
                       Nok Air (DD)
                       เริ่มต้น 8,999 บาท
                       • VietJet Air
                       • เม.ย.64 - พ.ค.64
                       • 2 วัน 1 คืน
                       • 344 ครั้ง
                       เริ่มต้น 4,899 บาท
                       รหัส 008-0225
                       2 วัน 1 คืน
                       VietJet Air
                       เริ่มต้น 4,899 บาท
                       • Air Asia (FD)
                       • พ.ค.64
                       • 4 วัน 3 คืน
                       • 177 ครั้ง
                       เริ่มต้น 10,990 บาท
                       ชื่นชอบ