ล่องเรือคาตามารันชมพระอาทิตย์ตกดินแหลมพรหมเทพ ดำน้ำสุดฟินที่เกาะเฮ เช็คอินย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส

ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ , At Ubon Travel
รหัส 007-0657
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
22 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต – วัดฉลอง – วัดพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี – จุดชมวิวกังหันลม – แหลมพรหมเทพ

05.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ NOK AIR เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.30 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD520

08.50 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยรถตู้ VIP เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ หมูฮ้อง

บ่าย : นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม.มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าที่พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็ก ๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET

วันที่ 2
ชมวิวทะเลกะตะ สวนใจเขียว – ท่าเรืออ่าวฉลอง – นั่งเรือคาตามารัน – เกาะเฮ – ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ – ท่าเรืออ่าวฉลอง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนใจเขียว เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกะตะ ที่เป็นทั้งที่พัก สวนผัก ร้านอาหาร และจุดชมวิวของหาดกะตะ ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศและชมวิวหาดกะตะตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเตรียมตัวล่องเรือคาตามารัน

13.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ โดยเรือยอร์ชคามาตารัน (แบบร่วมกับคณะอื่น) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น ชมปลาและปะการังใต้ท้องทะเล หลังจากนั้นขึ้นเกาะเฮ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด อาทิ นอนอาบแดด ว่ายน้ำ ถ่ายภาพ หรือ กิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำลึก, Sea walker, Parasailing, Banana Boat (กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้รวมกับค่าทัวร์)

เดินทางออกจากเกาะเฮ มุ่งหน้าสู่ แหลมพรหมเทพเพื่อชมพระอาทิตย์ตก สนุกกับกิจกรรมตกปลา หรือ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเรือคาตามารันในยามพลบค่ำ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์กลางท้องทะเล

19.00 น. : เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมความประทับใจ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ บนเรือยอร์ชคามารัน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 3
ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต – ร้านของฝากพรทิพย์ – วัดพระผุด – มาดูบัว – สนามบินภูเก็ต – สนามบินดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเก็ตก็คือการเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนั่นเอง หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ อาหารทะเล นำท่านสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ.2328 พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่ายกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องล้มเลิก ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.25 น. : นำท่านสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD019

20.45 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • R ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 4,000 บาทต่อท่าน / 5,000 บาทต่อท่าน / 8,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

 

ช่วงเดินทาง
01/04/2022 03/04/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2022 04/04/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  11,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
  เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/04/2022 08/04/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   11,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
   เดินทาง 06/04/2022 08/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2022 10/04/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    14,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
    เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/04/2022 11/04/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     14,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
     เดินทาง 09/04/2022 11/04/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/04/2022 15/04/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      17,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
      เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/04/2022 16/04/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       17,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
       เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/04/2022 17/04/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        17,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
        เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         19/04/2022 21/04/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
         เดินทาง 19/04/2022 21/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          20/04/2022 22/04/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
          เดินทาง 20/04/2022 22/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           21/04/2022 23/04/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
           เดินทาง 21/04/2022 23/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            26/04/2022 28/04/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
            เดินทาง 26/04/2022 28/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             27/04/2022 29/04/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
             เดินทาง 27/04/2022 29/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              29/04/2022 01/05/2022
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              14,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
              เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               30/04/2022 02/05/2022
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               14,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
               เดินทาง 30/04/2022 02/05/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                06/05/2022 08/05/2022
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                11,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
                เดินทาง 06/05/2022 08/05/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 10/05/2022 12/05/2022
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 9,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
                 เดินทาง 10/05/2022 12/05/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  11/05/2022 13/05/2022
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
                  เดินทาง 11/05/2022 13/05/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   13/05/2022 15/05/2022
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   14,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
                   เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    14/05/2022 15/05/2022
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    14,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
                    เดินทาง 14/05/2022 15/05/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • เดินทางมาเอง
                     • พ.ย.64 - ต.ค.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     เริ่มต้น 4,499 บาท
                     • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                     • 7 วัน 4 คืน
                     เริ่มต้น 54,999 บาท
                     • VietJet Air
                     • พ.ค.65 - ก.ย.65
                     • 4 วัน 3 คืน
                     เริ่มต้น 13,999 บาท