วัดพระผุด – วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) – ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต – แหลมพรมเทพ – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว – จุดชมวิวเขารัง

ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต , At Ubon Travel
รหัส 001-0367
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดพระผุด - วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) - ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต - แหลมพรมเทพ

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE AIRWAY พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.30 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYเที่ยวบินที่ WE203 (หมายเหตุ ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของทางสายการบิน)

09.55 น. : ถึง สนามบินภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถตู้ แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ. พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามที่จะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนต้องล้มเลิก นอกจากจะมีพระผุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแล้วยังมี พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่นอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ รองเท้าของชาวจีนในสมัยก่อนอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง” หรือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต   เล่ากันว่า ในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค  เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากถึงขนาดที่มีคนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป แม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นร้อยปีมาแล้ว แต่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และเมตตาธรรมที่สูงส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ตสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต “ย่านเมืองเก่า” สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

15.00 น. : นำท่าน Check in เข้าที่พัก ณ Phuket Hotel จังหวัดภูเก็ต หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันระดับ 3 ดาว

18.00 น. : จากนั้นนำท่านเลียบหาดราไวย์ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ

วันที่ 2
อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพ็คเกตเสริมได้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
OPTION A : ONE DAY TRIP ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช ราคา 1,599 บาท/ท่าน (ราคานี้รวมรถรับ-ส่งที่พัก)

09.30 น. : นำท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

10.30 น. : ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะราชาโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ถึงบริเวณอ่าวคอนแค หรืออ่าวสยาม เพื่อเล่นน้ำ และตื่นตาตื่นใจไปกับการดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสีสัน

11.30 น. : ออกเดินทางจากอ่าวคอนแค หรือ อ่าวสยาม มุ่งหน้าสู่อ่าวปะตก สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำ หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโค้งอ่าวหาดทรายขาวละเอียด

12.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะราชา มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะเฮ

14.30 น. : เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬาทางน้ำ อาทิ ดำน้ำลึก เดินใต้ทะเล เรือลากร่ม เรือลากกล้วย และขี่เรือเร็ว (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

15.30 น. : รับประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และขนมทานเล่น)

16.30 น. : ออกเดินทางจาก กาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำที่อ่าวน้ำบ่อ

17.30 น. : นำท่านเดินทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก

18.00 น. : นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว – จุดชมวิวเขารัง – แวะซื้อของฝาก - สนามบินภูเก็ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวของชาวจีน เช่น ประเพณี อาชีพแลภูมิปัญญาและประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ต

13.00 น. : นำท่านไปยัง จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ระหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆ และ สวนสุขภาพสวนสาธารณะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่จะมีลิงอาศัยอยู่ด้วย กรุณาอ่านป้ายเกี่ยวกับการให้อาหารลิง จุดชมวิวเขารังแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต และวิวทะเลได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ

15.30 น. : เดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

18.45 น. : ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI SMILE AIRWAY เที่ยวบินที่ WE218 (หมายเหตุ ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของทางสายการบิน)

 

20.10 น.           เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน (ต่อ 1 รถตู้) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 **เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว

ช่วงเดินทาง
11/01/2022 13/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
5,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/01/2022 17/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  6,666 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
  เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/01/2022 31/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
   เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/02/2022 07/04/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    6,666 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
    เดินทาง 05/02/2022 07/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/02/2022 17/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     5,555 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
     เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/02/2022 28/02/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      6,666 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
      เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       12/03/2022 14/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       6,666 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
       เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/03/2022 24/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        5,555 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
        เดินทาง 22/03/2022 24/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         26/03/2022 28/03/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         6,666 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
         เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          Tags ที่เกี่ยวข้อง
          Share on social networks
          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • เดินทางมาเอง
          • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
          • 4 วัน 2 คืน
          เริ่มต้น 21,100 บาท
          • ก.ย.65- พ.ย.65
          • 5 วัน 3 คืน
          เริ่มต้น 25,900 บาท
          • รถตู้
          • มี.ค.64 - เม.ย.64
          • 1 วัน 0 คืน
          เริ่มต้น 599 บาท