วัดพระทอง – MA DOO BUA CAFE’ –จุดชมวิวกังหันลม– แหลมพรหมเทพ  – ถ่ายรูปย่านเมืองเก่า PHUKET OLD TOWN – ทัวร์เกาะสิมิลัน – เกาะบางู – เกาะบายู – เกาะเมียง – หาดป่าตอง – วัดฉลอง – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี – หาดไม้ขาว

ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE , At Ubon Travel
รหัส 013-0562
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
35 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานภูเก็ต – วัดพระทอง – MA DOO BUA CAFE’ –จุดชมวิวกังหันลม– แหลมพรหมเทพ – ถ่ายรูปย่านเมืองเก่า PHUKET OLD TOWN

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

07.00 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เที่ยวบินที่ VZ314

08.30 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

09.00 : เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน

—————————-  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ——————————–

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต นำท่านเช็คอินคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมืองภูเก็ต เด็ด..!! ตรงที่สระบัว “บัววิกตอเรีย” มีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ กับบรรยากาศสวยๆ ให้ได้เลือกถ่ายภาพกับบัวสีเขียวสดใสมากมายหลายมุม เรียกได้ว่าถูกใจเหล่าบรรดาคนที่ชอบถ่ายภาพเช็คอินลงโชเชียลอย่างแน่นอน

นำท่านเช็คอินคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมืองภูเก็ต เด็ด..!! ตรงที่สระบัว “บัววิกตอเรีย” มีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ กับบรรยากาศสวยๆ ให้ได้เลือกถ่ายภาพกับบัวสีเขียวสดใสมากมายหลายมุม เรียกได้ว่าถูกใจเหล่าบรรดาคนที่ชอบถ่ายภาพเช็คอินลงโชเชียลอย่างแน่นอน

นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตามต้นหญ้าที่พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย พาท่านเดินทางไปเช็คอินสวยๆที่  PHUKET OLD TOWN  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ทัวร์เกาะสิมิลัน – เกาะบางู - เกาะบายู - เกาะเมียง

06.00 : รถตู้รับจากโรงแรมที่พัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ท่าเรือ (ข้าวต้ม ชา กาแฟ แซนวิช)

10.00 : เดินทางมาถึง เกาะ 8 หรือเกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของกินเรือใบ หรือ “Sail rock” จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว “อ่าวเกือก” หรือ “Donald duck bay” ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่อันสวยงามแปลกตา และทุกท่านยังสามารถว่ายน้ำและอาบได้บนหาดทรายสีขาวได้อีกด้วย

11.00 : เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดแรกที่ เกาะ 9 หรือเกาะบงู สถานที่ดำน้ำ ที่มีทั้ง พันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ อีก      ทั้งยังเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้ม ตัดกับกองหินสวยงามตระการตา

เที่ยง : รับประทานอาหาร แบบปิคนิก

13.00 : นำทุกท่านออกเดินทางอีกครั้งเพื่อพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงาม กับจุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อ ของหมู่เกาะสิมิลัน ณ          เกาะ 7 หรือ เกาะบายู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกับ          นักท่องเที่ยวเสมอ

14.00 : เดินทางถึง เกาะ 4 หรือเกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้น

15.15 : ออกเดินทางจากเกาะ 4 กลับสู่ท่าเรือ

16.30 : เดินทางถึงท่าเรือ

ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
หาดป่าตอง – วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี - หาดไม้ขาว - ท่าอากาศยานภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ในกรณีที่โรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่นแทน) อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ให้ท่านอิสระในการท่องเที่ยวหาดป่าตอง หรือทำกิจกกรมต่างๆในโรงแรมได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น ว่ายน้ำ ฟิตเนต สปา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นำท่านแวะนมัสการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตั้งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล  นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หาดไม้ขาว หนึ่งในสถานที่เที่ยวถ่ายรูปสวย ยอดฮิต และฮิตสุดๆ ประจำ ภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปบนชายหาดสวยๆ คู่กับเครื่องบินใกล้ๆ กัน คงจะไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นก็คือ หาดไม้ขาว นี้เองค่ะ สถานที่สุดอันซีนของการถ่ายรูปชายหาดกับเครื่องบิน คือ ถ้าอยากได้รูปคู่เครื่องบินแบบใกล้ๆ บนหาด ก็ต้องไปที่นี่เท่านั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต

17.25 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เที่ยวบินที่ VZ307

18.55 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท

เงื่อนไขการจอง

ชำระเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
01/03/2022 03/03/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
เดินทาง 01/03/2022 03/03/2022
*** พักเดี่ยว 3,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/03/2022 04/03/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
  เดินทาง 02/03/2022 04/03/2022
  *** พักเดี่ยว 3,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/03/2022 06/03/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
   เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
   *** พักเดี่ยว 3,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    06/03/2022 08/03/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
    เดินทาง 06/03/2022 08/03/2022
    *** พักเดี่ยว 3,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/03/2022 11/03/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
     เดินทาง 09/03/2022 11/03/2022
     *** พักเดี่ยว 3,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/03/2022 12/03/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
      เดินทาง 10/03/2022 12/03/2022
      *** พักเดี่ยว 3,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       12/03/2022 14/03/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
       เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
       *** พักเดี่ยว 3,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/03/2022 17/03/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
        เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
        *** พักเดี่ยว 3,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         16/03/2022 18/03/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
         เดินทาง 16/03/2022 18/03/2022
         *** พักเดี่ยว 3,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/03/2022 21/03/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
          เดินทาง 19/03/2022 21/03/2022
          *** พักเดี่ยว 3,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           20/03/2022 22/03/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
           เดินทาง 20/03/2022 22/03/2022
           *** พักเดี่ยว 3,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            22/03/2022 24/03/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            8,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
            เดินทาง 22/03/2022 24/03/2022
            *** พักเดี่ยว 3,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             24/03/2022 26/03/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
             เดินทาง 24/03/2022 26/03/2022
             *** พักเดี่ยว 3,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              25/03/2022 27/03/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
              เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
              *** พักเดี่ยว 3,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               28/03/2022 30/03/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               8,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
               เดินทาง 28/03/2022 30/03/2022
               *** พักเดี่ยว 3,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                29/03/2022 31/03/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                เดินทาง 29/03/2022 31/03/2022
                *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 01/04/2022 03/04/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 9,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                 เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
                 *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  03/04/2022 05/04/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  8,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                  เดินทาง 03/04/2022 05/04/2022
                  *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   04/04/2022 06/04/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   8,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                   เดินทาง 04/04/2022 06/04/2022
                   *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/04/2022 08/04/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    8,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                    เดินทาง 06/04/2022 08/04/2022
                    *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     09/04/2022 11/04/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     9,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                     เดินทาง 09/04/2022 11/04/2022
                     *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      18/04/2022 20/04/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      8,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                      เดินทาง 18/04/2022 20/04/2022
                      *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       20/04/2022 22/04/2022
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       8,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                       เดินทาง 20/04/2022 22/04/2022
                       *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        21/04/2022 23/04/2022
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        8,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                        เดินทาง 21/04/2022 23/04/2022
                        *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         23/04/2022 25/04/2022
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         9,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                         เดินทาง 23/04/2022 25/04/2022
                         *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          24/04/2022 26/04/2022
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          8,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                          เดินทาง 24/04/2022 26/04/2022
                          *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           26/04/2022 28/04/2022
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           8,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                           เดินทาง 26/04/2022 28/04/2022
                           *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            30/04/2022 02/05/2022
                            การเดินทาง
                            VietJet Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            9,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน SHOCK PRICE
                            เดินทาง 30/04/2022 02/05/2022
                            *** พักเดี่ยว 3,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ