ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ

ภูเก็ต l ล่องอ่าวพังงา l จุดชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะพีพี l ดำน้ำชมปะการัง l ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ

ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ

รหัส 006-0221
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
306 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี -เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี

05.30 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง ประตู 9 – 10 Air Asia  เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

07.35 น. : นำท่านเดินทาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3029

09.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ

09.30 น. : จากนั้น DRIVER GUIDE รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ จังหวัดพังงา และ ออกจากท่าเรือไปยังอ่าวพังงาโดยเรือท้องแบน

11.30 น. : ลงเรือมุ่งหน้าสู่ เขาตะปู   เขาพิงกัน  ไปเยี่ยมชมเขาตะปู ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)”  และชมเขาพิงกัน ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ อันเป้นเอกลักษณ์ที่สวยโดดเด่นของอ่าวพังงา หลังจากนั้นเดินทางไปยัง เกาะทะลุ เพื่อสนุกกับการพายแคนูเข้าชมภายในถ้ำ สนุกกับการพายแคนู ชมหินงอกหินย้อย

กลางวัน : รับประทานอาหารที่ เกาะปันหยี พร้อมชมวิวอันสวยงามและสงบที่ร้านอาหารกลางน้ำ

14.30 น. : เข้าเยี่ยมชมเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงของชาวมุสลิมเข้าดูวิถีชีวิตและซื้อของฝาก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ของฝากต่างๆได้ตามอัธยาศัย เป็นต้น

15.00 น. : ออกจากเกาะปันหยี เดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต แวะ จุดชมวิว สะพานสารสิน

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 2 ภูเก็ต -หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ - ทะเลใน-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะพีพีดอน

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือ Asia Marina จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รับบริการอาหารว่างชาและกาแฟ

09.15 น. : เดินทางสู่ เกาะพีพี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเล ฟังไกด์บรรยายโปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่

11.45 น. : ถึงอ่าวมาหยา เข้าสู่พีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ  อ่าวโล๊ะซามะ  ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้น ชมถ้ำไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน 

14.00 น. : จากนั้นนำท่านสู่ อ่าวต้นไทร เข้าสู่หาดต้นไทร ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามที่สุด และพักผ่อนที่หาดต้นไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอันดามัน

14.30 น. : เข้าสู่อ่าวลิงใหญ่ มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว

16.00 น. : จากนั้นนำท่านขึ้น เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือว่ายน้ำตื้น ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนิด

16.30 น. : เดินทางออกจากเกาะไข่นอก สู่ ท่าเรือ Asia Marina

17.00 น. : เดินทางกลับยังท่าเรือ  และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ค่ำ : อิสระอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ - สนามบินภูเก็ต – สนามบินดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. : เช็คเอ้าท์และพร้อมกันที่ล้อบบี้

12.00 น.:  เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

13.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ

13.30 น. : ถึง เกาะเฮ  พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

14.00 น. : รับประทานอาหารบนเรือ พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล

18.30 น. : เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง  พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

19.00 น. : กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รถทุกคันพร้อมนำท่านส่งกลับส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพ

20.00 น. : เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

21.30 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3012

22.55 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 10. ค่าฝากกระเป๋าก่อนล่องเรือยอร์ช และ ค่าห้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ท่านละ 110 บาท
 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
  ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 6. ค่าแคนนู ลอดถ้ำอ่าวพังงา หากต้องการ ( ท่านละ 150 บาท )
 7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
*** หากในกรณีเที่ยวบินเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน ***
**กำหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและลมทะเล***.

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
10/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
10,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  10,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2021 14/04/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   10,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
   เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/04/2021 29/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    8,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
    เดินทาง 27/04/2021 29/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/05/2021 03/05/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
     เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      10/04/2021 12/04/2021
      Air Asia (FD)
      10,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
      เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       11/04/2021 13/04/2021
       Air Asia (FD)
       10,990 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
       เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        12/04/2021 14/04/2021
        Air Asia (FD)
        10,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
        เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         27/04/2021 29/04/2021
         Air Asia (FD)
         8,990 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
         เดินทาง 27/04/2021 29/04/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01/05/2021 03/05/2021
          Air Asia (FD)
          9,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
          เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 306 ครั้ง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Thai Smile Airways (WE)
           • ก.พ.64 - มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 258 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           รหัส 007-0159
           3 วัน 2 คืน
           Thai Smile Airways (WE)
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • ธ.ค.64 - ต.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 35 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,300 บาท
           รหัส 019-0324
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 3,300 บาท
           • Thai Airways (TG)
           • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
           • 6 วัน 3 คืน
           • 95 ครั้ง
           เริ่มต้น 30,900 บาท
           รหัส 027-0112
           6 วัน 3 คืน
           Thai Airways (TG)
           เริ่มต้น 30,900 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64 - พ.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 353 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,900 บาท
           รหัส 010-0211
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 3,900 บาท
           ชื่นชอบ