ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ

ภูเก็ต l Phuket City Tour l หมู่เกาะพีพี l ดำน้ำชมปะการัง l ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ

ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ

รหัส 006-0222
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
230 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี -เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี

05.30 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง ประตู 9 – 10 Air Asia เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

07.35 น. : นำท่านเดินทาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3029

09.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ

09.30 น. : จากนั้น DRIVER GUIDE รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม

11.00 น. : ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด

กลางวัน : แวะจุดเช็คอิน จุดถ่ายรูปชิคๆ คาเฟ่น่านั่ง ร้านอาหารน่ากิน ชายหาดสวยน้ำใส แวะให้ได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านพื้นเมืองภูเก็ต อาหารชิคๆ ชิลๆและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

14.00 น. : เดินทางถึง วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม ใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปวัดฉลอง ไม่ได้สักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศ เกาะภูเก็ต เช็คอินที่ร้าน Tree Monkey restaurant ร้านกาแฟและอาหาร สุดฮิต ร้านชิลๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันร่มรื่นพร้อมทานเครื่องดื่มและเค้กขนมสุดแสนอร่อย ( ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารไม่รวมในราคาทัวร์ )

15.00 น. : เดินทางต่อไปยังแหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวกังหันลม ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พักผ่อนชมวิวตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองภูเก็ตที่ร้านอาหารต่างๆ Tunk – Ka Café Phuket Hilltop ร้านเก่าแก่บนจุดชมวิวเขารัง หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ภูเก็ต -หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ - ทะเลใน-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะพีพีดอน

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือ Asia Marina จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รับบริการอาหารว่างชาและกาแฟ

09.15 น. : เดินทางสู่ เกาะพีพี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเล ฟังไกด์บรรยายโปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่

11.45 น. : ถึงอ่าวมาหยา เข้าสู่พีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ  อ่าวโล๊ะซามะ  ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้น ชมถ้ำไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน

14.00 น. : จากนั้นนำท่านสู่ อ่าวต้นไทร เข้าสู่หาดต้นไทร ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามที่สุด และพักผ่อนที่หาดต้นไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอันดามัน

14.30 น. : เข้าสู่อ่าวลิงใหญ่ มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว

16.00 น. : จากนั้นนำท่านขึ้น เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือว่ายน้ำตื้น ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนิด

16.30 น. : เดินทางออกจากเกาะไข่นอก สู่ ท่าเรือ Asia Marina

17.00 น. : เดินทางกลับยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ค่ำ : อิสระอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ - สนามบินภูเก็ต – สนามบินดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. : เช็คเอ้าท์และพร้อมกันที่ล้อบบี้

12.00 น. : เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

13.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ

13.30 น. : ถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

14.00 น. : รับประทานอาหารบนเรือ พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล

18.30 น. : เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

19.00 น. : กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รถทุกคันพร้อมนำท่านส่งกลับส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพ

20.00 น. : เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

21.30 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3012

22.55 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 10. ค่าฝากกระเป๋าก่อนล่องเรือยอร์ช และ ค่าห้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ท่านละ 110 บาท
 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
*** หากในกรณีเที่ยวบินเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน ***
***กำหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและลมทะเล***

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
9,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26/03/2021 28/03/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  9,390 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
  เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 12/04/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   11,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
   เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/04/2021 13/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    11,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
    เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/04/2021 14/04/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     11,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
     เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/05/2021 03/05/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      11,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
      เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       12/03/2021 14/03/2021
       Air Asia (FD)
       9,390 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
       เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        26/03/2021 28/03/2021
        Air Asia (FD)
        9,390 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
        เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         10/04/2021 12/04/2021
         Air Asia (FD)
         11,990 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
         เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          11/04/2021 13/04/2021
          Air Asia (FD)
          11,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
          เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           12/04/2021 14/04/2021
           Air Asia (FD)
           11,990 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
           เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            01/05/2021 03/05/2021
            Air Asia (FD)
            11,990 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต Phuket city tour เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
            เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • Nok Air (DD)
             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 27 ครั้ง
             เริ่มต้น 9,999 บาท
             รหัส 013-0031
             3 วัน 2 คืน
             Nok Air (DD)
             เริ่มต้น 9,999 บาท
             ชื่นชอบ