แวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง
เดินทางสู่ ขุนช่างเคี่ยน เพื่อชมความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง
สักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่
สักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
ชม ดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวางหรือซากุระเมืองไทย
สักการะวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิด ท่านที่เกิดปีชวด
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาว
นมัสการ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐาน

ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ , At Ubon Travel
รหัส 008-0115
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
5,399 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
94 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง• สนามบินเชียงใหม่ • แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา • ขุนช่างเคี่ยน ชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย • พระธาตุดอยสุเทพ

04.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.50 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD1

08.00 น. : ถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย

จากนั้น พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่กำปองต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กำปองได้ด้วย เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางเดียวกับ พระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย เพื่อชมความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย

พาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
เชียงใหม่ • ดอยอินทนนท์ • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ • จุดสูงสุดแดนสยาม • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ชมซากุระเมืองไทย ณ ขุนวาง • พระธาตุจอมทอง ถนนคนเดินวัวลาย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย พาท่านเข้าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 จุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน จุดสูงสุดแดนสยาม อันเป็นที่ตั้งของ กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 และเป็นองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นพระบิดาของเจ้าดารารัศมี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์มีความรักและหวงแหนผืนป่าเป็นอย่างมาก จึงได้รับสั่งให้นำอัฐิของท่านมาไว้บนยอดดอยอินทนนท์

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง  พาทุกท่านชม ดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวางหรือซากุระเมืองไทย ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง ย้อมหุบเขาเป็นสีชมพู นักท่องเที่ยวที่มาเยือนขุนวาง จะได้สนุกไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยแปลงไม้ ผลเมืองหนาวที่จะพากันออกดอกบานสะพรั่งดูสดใส ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ แนคตารีน หรือสตรอว์เบอร์รี่ เป็นต้น เดินทางกลับสู่เมืองเชียงใหม่ ระหว่างทางพาทุกท่านสักการะวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิด ท่านที่เกิดปีชวด เพื่อความเป็นสิริมงคล

เดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินวัวลาย ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำหน่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก และอีกมากมาย ถือว่าเป็นอีก 1 เสน่ห์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงใหม่  พีเรียดที่เดินทางไม่ตรงกับวันเสาร์ จะพาท่านเดิน Walking Street Nimman Six แทน *เนื่องจากถนนวัวลายเปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น*

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย

วันที่ 3
สวนดอกไม้แม่ริม • วัดพระสิงห์ • วัดอุโมงค์ • หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ • สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม  ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่

พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีมะโรง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ชมความงดงามที่หาได้ยากที่ไหนในประเทศไทย ที่ วัดอุโมงค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา และพระราชทานนามว่าวัดเวฬุกัฏฐาราม จุดเด่นของวัดนี้คืออุโมงค์ที่อยู่ถัดจากฐานพระเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่เจริญภาวนาของพระมหาจันทร์ ที่พระเจ้ากือนาธรรมิกราช เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ 01/ ด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่วัน พรที่ขอก็สัมฤทธิ์ผลดังปาฏิหารย์

แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่

18.10 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน DD9

19.15 น. : ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

 เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
ช่วงเดินทาง
06/01/2022 08/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
*** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/01/2022 09/01/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  10,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
  เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
  *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 6,599 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/01/2022 10/01/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
   เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
   *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 6,599 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/01/2022 15/01/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
    เดินทาง 13/01/2022 15/01/2022
    *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/01/2022 16/01/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     10,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
     เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
     *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/01/2022 17/01/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
      เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
      *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/01/2022 22/01/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
       เดินทาง 20/01/2022 22/01/2022
       *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,399 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/01/2022 23/01/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
        เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
        *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/01/2022 24/01/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
         เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
         *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          27/01/2022 29/01/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
          เดินทาง 27/01/2022 29/01/2022
          *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,399 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           28/01/2022 30/01/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
           เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
           *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            29/01/2022 31/01/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ
            เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
            *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 5,999 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • Nok Air (DD)
             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 6,599 บาท
             • Thai Lion Air
             • ก.พ.65 - มี.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 4,800 บาท