ทัวร์มหัศจรรย์...ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก

สักการะ วัดพระผุด
สักการะ วัดพระใหญ่
แวะจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวเสม็ดนางชี
แวะคาเฟ่บ้านต้นไม้ ณ Three monkeys Restaurant
ชมเมืองเก่าภูเก็ต
ดำน้ำดูประการัง เกาะเฮ
แวะคาเฟ่สุดชิค ณ มา-ดู-บัว
พิเศษ!! ดินเนอร์สุดหรูทานอาหารเย็นบนเรือยอร์ช
พักดี 4 ดาว ณ Holiday inn

ทัวร์มหัศจรรย์...ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก

รหัส 008-0253
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
194 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต • จุดชมวิวเสม็ดนางชี • THREE MONKEY • เมืองเก่าภูเก็ต • วัดฉลอง • แหลมพรหมเทพ • มัลดีฟส์เมืองไทย

05.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.00 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดภูเก็ต ด้วยเที่ยวบิน

08.30 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี มุ่งหน้าสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา เดินทางสู่คาเฟ่บ้านต้นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า Three Monkeys Restaurant คาเฟ่ลับๆที่มีการตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านวันจันทร์ (Michelin Guide 2019 ) จากนั้น นำทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมถนน ตามเส้นต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกลมาก ตั้งแต่ถนนถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพกระษัตรี เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการว่า วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล แวะจุดชมวิว แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต อิสระอาหารเย็น

 

วันที่ 2 พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี • ดำน้ำเกาะเฮ • ร่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตก

07.00น. : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้น นำทุกท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต เป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร

13.00 น. : ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะ เกาะเฮ โดยเรือยอร์ชคาตามารัน เพียง 40-60 นาทีเดินทางถึง เกาะเฮ หรือ เกาะโหลน พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกกับกิจกรรมดำน้ำ ชมประการังและปลาใต้ท้องทะเล

ถึงแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลยามเย็นล่องเรือยอร์ชดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก เก็บภาพความประทับใจ พร้อมรับประทานดินเนอร์สุดหรูบนเรือยอร์ช บรรยากาศของค่ำคืน ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

วันที่ 3 Ma Doo Bua Cafe’ • วัดพระทอง • สะพานสารสิน • ร้านของฝากแม่จู้ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต • สนามบินสุวรรณภูมิ

08.00น. : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30 น. : อิสระทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิว พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศ จากนั้นแวะคาเฟ่สุดชิคของ จ. ภูเก็ต Ma Doo Bua Cafe’ เดินทางสู่ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง ชมความมหัศจรรย์วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัด ภูเก็ต

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ สะพานสารสิน สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตเป็นสะพานแรกที่มีการสร้างเพื่อข้ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าฉัตรไชยและบ้านท่านุ่นของจังหวัดพังงา ถ่ายรูป พร้อมชมทัศนียภาพ นำท่านเดินทางถึง ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ระลึกขึ้นชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย

14.00 น. : สมควรแก่เวลาออกเดินทางจากร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต

17.25 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์

18.55 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

ช่วงเดินทาง
10/04/2021 14/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
14,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์…ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
เดินทาง 10/04/2021 14/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  15,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์…ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2021 15/04/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   15,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์…ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
   เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/05/2021 03/05/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    13,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์…ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
    เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     10/04/2021 14/04/2021
     VietJet Air
     14,900 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์...ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
     เดินทาง 10/04/2021 14/04/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      11/04/2021 13/04/2021
      VietJet Air
      15,900 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์...ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
      เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       13/04/2021 15/04/2021
       VietJet Air
       15,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์...ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
       เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        01/05/2021 03/05/2021
        VietJet Air
        13,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์...ภูเก็ต ทริปสุดหรู ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตก
        เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • รถตู้
         • เม.ย.64 - พ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 185 ครั้ง
         เริ่มต้น 6,990 บาท
         รหัส 024-0345
         3 วัน 2 คืน
         รถตู้
         เริ่มต้น 6,990 บาท
         • รถตู้
         • มี.ค.64 - เม.ย.64
         • 1 วัน 0 คืน
         • 185 ครั้ง
         เริ่มต้น 699 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • ต.ค.64 - เม.ย.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 25 ครั้ง
         เริ่มต้น 5,490 บาท
         รหัส 010-0012
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 5,490 บาท
         ชื่นชอบ