ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว

เยือนจุดสูงสุดในสยาม ณ ดอยอินทนนท์
สูดอากาศที่ม่อนแจ่ม
สักการะ ณ วัดบ้านเด่น
แวะชิมกาแฟที่คาเฟ่ต์ดัง i berry
สัมผัสความน่ารักที่หมู่บ้านแม่กำปอง
สัมผัสจุดเชคอินที่ใหม่ แดนทวดา ดินแดนแห่งสวรรค์
เดินเล่นถนนคนเดินเชียงใหม่
ขอพรกับหลวงพ่อ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว

รหัส 008-0332
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ก.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
194 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชียงใหม่ • แม่กำปอง • ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา • วัดอุโมงค์ • วัดพระธาตุดอยคำ • รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง

04.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.10 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ 100

07.30 น. : เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา และยังเป็นศูนย์กลางในการสักการะหระธาตุประจำปีเกิดอีกด้วย

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชาเป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่กำปองต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กำปองได้ด้วย เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตร และเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่กำปองอีกด้วย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านชมความงดงามที่หาได้ยากที่ไหนในประเทศไทย ที่ วัดอุโมงค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา และพระราชทานนามว่าวัดเวฬุกัฏฐาราม เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี

เย็น : พิเศษ !!!! พาท่านดื่มดำไปกับอาหาร และบรรยากาศแบบฉบับล้านนา ด้วยการรับประทาน “ขันโตก” ซึ่งเป็นลักษณะสำหรับอาหารภาคเหนือ มักประกอบไปด้วย แกงฮังแล น้ำพริกหนุ่ม ไก่ทอด และอีกมากมาย นอกจากนั้นระหว่างรับประทานยังมีการแสดงให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ ถือเป็นคำคืนแห่งการต้อนรับท่านสู่เมืองเหนืออย่างสมบูรณ์

วันที่ 2 เชียงใหม่ • จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน • ดอยอินทนนท์ • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ • จุดสูงสุดแดนสยาม • กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคนเดินวัวลาย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พาท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กับวิวภูเขาสลับซ้อนกันอย่างสุดลูกหูลูกตา พาท่านเข้าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5 ของดอยอินทนนท์ ก่อนพาท่านขึ้นสู่ จุดสูงสุดแดนสยาม อันเป็นที่ตั้งของ กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร และเป็นองค์สุดท้าย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ จากนั้น เดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินวัวลาย พาท่านเดิน Walking Street Nimman Six แทน เนื่องจากถนนวัวลายเปิดเฉพาะวัดเสาร์เท่านั้น)

 เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย

วันที่ 3 วัดบ้านเด่น • แดนเทวดา • ร้านไอศกรีม iberry • กาดวโรรส • วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น พาท่านเดินทางสู่อ. แม่แตง เข้าชมความงามในแบบศิลปะ และสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานสุดอลังการ ณ วัดบ้านเด่น

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่แลนด์มาร์กใหม่ล่าสุดของแม่แตง แดนเทวดา ให้ท่านได้ตื่นตาไปกับหน้าผาน้ำตกจำลองที่สามารถเดินขึ้นไปได้และมีช่องกลางน้ำตกสามารถถ่ายภาพได้สวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ณ ร้านไอศกรีม iberry ของ Standup comedy ชื่อดังอย่าง โน้ส อุดม แต้พานิช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่

17.00 น. : สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ

19.15 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ121

20.35 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน

ทางเป็นสำคัญ

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

ช่วงเดินทาง
04/04/2021 06/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว
เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/05/2021 03/05/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว
  เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/05/2021 26/05/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว
   เดินทาง 24/05/2021 26/05/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    04/04/2021 06/04/2021
    VietJet Air
    7,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว
    เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     01/05/2021 03/05/2021
     VietJet Air
     9,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว
     เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      24/05/2021 26/05/2021
      VietJet Air
      8,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง แม่แตง 4 ดาว
      เดินทาง 24/05/2021 26/05/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Air Asia (FD)
       • ธ.ค.64 - ม.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 19 ครั้ง
       เริ่มต้น 9,999 บาท
       รหัส 013-0026
       3 วัน 2 คืน
       Air Asia (FD)
       เริ่มต้น 9,999 บาท
       • VietJet Air
       • พ.ย.64 - ธ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 19 ครั้ง
       เริ่มต้น 6,999 บาท
       รหัส 013-0025
       3 วัน 2 คืน
       VietJet Air
       เริ่มต้น 6,999 บาท
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 188 ครั้ง
       เริ่มต้น 699 บาท
       รหัส 023-0313
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 699 บาท
       ชื่นชอบ