• นั่งรถไฟชมเมืองมรดกโลก
 • หมู่บ้านหลากสีริมทะเล
 • ชิมอาหารระดับมิชลินไกด์
 • ช้อปปิ้งจุใจ มิลานเมืองแฟชั่น
ทัวร์มิลาน เจนัว ซิงเควเทอเร่ ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เซียน่า โรม , At Ubon Travel
รหัส 007-0656
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
109,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
26 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

18..00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อยรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

21.05 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407

วันที่ 2
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลลอรี่ วิคเตอร์เอ็มมานูเอล – เซราวัลเลดีไซเนอร์เอาต์เล็ต

00.30 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

02.55 : ออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY 081

07.10 : เดินทางถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า “Mid-lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยิร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม

นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางสู่ เซราวัลเล ดีไซเนอร์ เอาต์เล็ต (Serravalle Designer Outlet) สินค้าลดราคาต่างๆมากมาย มีร้านค้าชั้นนำ มากกว่า 230 ร้านค้า

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า เจโนวา เป็นส่วนหนึ่งของริเวียร่าของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 3
เมืองเจนัว – นั่งรถไฟเยี่ยมชมหมู่บ้านซิงเคว เทอเร่ - เมืองปิซ่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus Statue) ซึ่งเป็นนักเดินเรือระดับโลกที่สามารถค้นพบทวีปอเมริกาได้สำเร็จ โดยความสามารถทางการเดินเรือทั้งหมดของเขานั้นก็มาจากเมืองเจนัว

นำท่านผ่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่ (Piazza De Ferrari) เป็นที่ตั้งของน้ำพุกลางเมือง ถือเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในอิตาลี ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมื่อครั้งเป็นเด็ก รายล้อมด้วยบ้านเรือนแบบคลาสสิคโรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดับอยู่ทั่วเมือง ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจำเมืองหรือดูโอโม่ที่สร้างขึ้นแบบโรมาเนสก์และโกธิค ผ่านชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว (Genoa Port) มีเรือใบจอดอยู่มากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูงตระหง่าน ผ่านชม พระราชวังซานจิออร์จิโอ (Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1260 มีความโดดเด่นของภาพวาดที่มองแล้วคล้ายภาพนูนต่ำและ มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว (Duomo di Cathedral)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวานโต (Levanto) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟ สู่เมืองซิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี่ (Riviera of Italy) ซิงเคว เทอร์เร่ มีความหมายว่า ดินแดนสีสันทั้ง 5 (The Five Land) หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำเป็นฉากด้านหน้า ทำให้สถานที่แห่งนี้มี

ความสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ซึ่งหมู่บ้านทั้งห้านี้ยังคงสภาพดั้งเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ได้แก่

 1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นพักผ่อ
 2. หมู่บ้านเวอร์นาสซา (Vernazza) เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บ้านที่คงเหลือความเป็นหมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของปราสาทโดเรีย (Doria Castle) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้สังเกตการณ์เหล่าโจรสลัดที่จะเข้ามาโจมตีหมู่บ้าน ว่ากันว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
 3. หมู่บ้านคอร์นีเลีย (Corniglia) เป็นหมู่บ้านที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเวอร์นาสซา เป็นหมู่บ้านริมผาที่ถูกล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร และรู้จักกันแทบทั้งหมู่บ้าน โดยมีของขึ้นชื่อคือเจลาโด หรือ ไอศครีมที่ทำจากน้ำผึ้งธรรมชาติ หรือที่ครที่นี่เรียกกันว่า Miele de Coriglia
 4. หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บ้านที่เหมาะที่สุด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซิงเคว เทอร์เร่ หมู่บ้านนี้อยู่กันหนาแน่น มีสีสันร้อนแรงจัดจ้านที่สุดในบรรดา 5 หมู่บ้าน ร้านอาหารและโรงแรมเล็กๆ ค่อนข้างมาก สำหรับหมู่บ้านนี้แนะนำว่าให้ลองหาไวน์ท้องถิ่นอย่างไวน์ซิอัคเชตราต้า (Sciacchetrà) มาลองดื่มเพราะเป็นไวน์ที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ
 5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านหน้าด่านหากเดินทางมาจากเมืองฟลอเรนซ์ อยู่ทางใต้สุด เป็นชุมชนที่ค่อนข้างเงียบสงบ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านทางผ่านเสียมากกว่า ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบและต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารทะเล นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแคว้นตอสคานา ฝั่งแม่น้ำอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยุเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1987 โดยเริ่มจาก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า (Duomo de Pisa) อันยิ่งใหญ่งดงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลื่องชื่อสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

*ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม เริ่มต้น ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ คำนวน เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร โดยทั้งนี้ คณะทัวร์จำเป็นต้องดำเนินไปตามระบุทั้งหมด*

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 4
เมืองฟลอเรนซ์ – เมืองเซียน่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับกาขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1982 นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสZตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และเดินทางต่อสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย(Piazza Della Signoria)

นำท่านเดินทางสู่ สะพานเวคดิโอ(Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน อิสระให้ท่านเลือกชมบรรยากาศและเลือกชมสินค้า หรือ ของที่ระลึกต่างๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางสู่ เซียน่า (Siena) ใจกลางเมืองเก่าของเมืองเซียน่าถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1995 นำท่านเยี่ยมชมความสวยงามใจกลางเมืองเก่าของเซียน่า จัตุรัสกัมโป (Pizza del Campo) หอระฆังมังกีอา(Torre del Mangia) พาลัชโซพุบบลิโค (Palazzo Pubblico) มหาวิหารเซียน่า (Duomo  de Siena)

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษไวน์แดง 1 แก้ว

วันที่ 5
โรม – โรมันฟอรัม – สนามกีฬาโคลอสเซียม - นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี – ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัดซีโย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารไทย นำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) เป็นนครที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุด เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter’s Baldachin) นำท่านเดินทางสู่ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมันที่สะท้อนเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา

ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามการประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน้ำพี่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) และน้ำพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่เมืองโรมอีกครั้ง มีตำนานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมาเมืองโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง เดินทางสู่ บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดังๆมากมาย รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้าน กาแฟ ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  พิเศษร้านมิชลินไกด์

วันที่ 6
สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟิอูมิชิโน โรม สนามบินอาบูดาบี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร

10.50 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 086

18.55 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

21.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402

วันที่ 7
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

07.20 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ …

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-11.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-11.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2-6.png

ช่วงเดินทาง
11/04/2022 17/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
119,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มิลาน เจนัว ซิงเควเทอเร่ ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เซียน่า โรม
เดินทาง 11/04/2022 17/04/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 105,999 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/05/2022 22/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  109,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มิลาน เจนัว ซิงเควเทอเร่ ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เซียน่า โรม
  เดินทาง 16/05/2022 22/05/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 91,999 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - ก.ย.64
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 5,390 บาท