ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต

เกาะพยาม – วัดเกาะพยาม – อ่าวเขาควาย – หินทะลุ – น้ำตกหงาว –  ตะกั่วป่า – สะพานเหล็กบุญสูง – TROK Cafe – คลองสังเน่ห์ (Little Amazon) – เขาหลัก –จุดชมวิวไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วัดถ้ำสุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเก็ต – พระผุด – แหลมพรมเทพ –พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี – เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต – Street Art – วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม

ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต

รหัส 002-0358
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
15,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
230 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – ระนอง – เกาะพยาม – วัดเกาะพยาม - อ่าวเขาควาย – หินทะลุ - อาบน้ำแร่

04.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

06.10 น. : ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7312

07.35 น. : นำท่านเดินทางถึงจังหวัดระนอง หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพยาม จากนั้นนำท่านเดินทาง Speed Boat สู่ ‘เกาะพยาม’ เพชรน้ำงามแห่งทะเลระนอง เป็นเกาะใหญ่หนึ่งในสองเกาะของทะเลระนอง รองจากเกาะช้าง เดินทางสู่ ‘วัดเกาะพยาม’ ที่มีโบสถ์กลางทะเล บนหลังคาประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลาหันหน้าออกสู่ทะเล มีสะพานปูนทอดยาวสู่ตัวโบสถ์ นับเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นจุดสังเกตเห็นแต่ไกลยามนั่งเรือมาสู่เกาะ

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : หลังอาหารเวลาเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนเดินเล่นบริเวณ ‘อ่าวเขาควาย’ ชม “เขาทะลุ” หรือ “หินทะลุ” มีลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเล็กๆ ตรงปลายถูกน้ำกัดเซาะเป็นช่องโพรง ขาดให้เราสามารถเดินมุดลอดผ่านไป-มาได้ เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของอ่าว เดินเล่น พักผ่อน หรือเล่นน้ำทะเล ตามอัธยาศัย

15.30 น.  : นำท่านออกเดินทางกลับสู่ฝั่งระนอง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้มีเวลาแช่น้ำแร่ร้อนบริสุทธิ์ 100% จากธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทางท่องเที่ยว (พิเศษ!!! ท่านสามารถแช่น้ำร้อนได้ในบ่อของโรงแรมที่พักจัดไว้ให้หรือสามารถเปิดน้ำแร่ได้จากห้องอาบน้ำในห้องพักของท่านได้เลย ***กรณีห้องพักเต็มต้องเปลี่ยนที่พักทางบริษัทฯ ขอสงวนในการงดให้บริการในส่วนของการอาบน้ำแร่)

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ณ ห้องอาหารของที่พัก // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 2 ระนอง – น้ำตกหงาว - ตะกั่วป่า – สะพานเหล็กบุญสูง TROK Cafe – คลองสังเน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลัก

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ “น้ำตกหงาว” ถือได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : จากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นำท่านเดินทางสู่ “สะพานเหล็กบุญสูง” หรือ “สะพานโคกขนุน” เป็นสะพานเก่าโบราณที่ถูกสร้างด้วยแร่เหล็ก เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านแวะร้านกาแฟที่ชื่อว่า “TROK Cafe” ที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง ซึ่งร้านตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆ ในตัวเมืองตะกั่วป่า จากนั้นนำท่านออิกเดินทางสู่ “คลองสังเน่ห์” หรือ Little Amazon แห่งตะกั่วป่า (สถานที่ที่เคยใช้ถ่ายทำบางฉากในหนังเรื่องแม่นาคพระโขนง) นำท่านเดินทางสู่ “เขาหลัก” อำเภอตะกั่วป่า

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 3 เขาหลัก – จุดชมวิวไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วัดถ้ำสุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี – สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเก็ต – พระผุด - แหลมพรมเทพ

05.00 : นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “จุดชมวิวไข่นุ้ย” เขาไข่นุ้ย ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดถ้ำสุวรรณคูหา” หรือ “วัดสุวรรณคูหา” เป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดพังงา นำท่านสู่ท่าเทียบเรือพังงา “นำสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา” ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายข  องทัศนียภาพที่ที่ยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นำสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ้ำลอด ซึ่งเป็นถ้ำทางทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยนำท่านล่องเรือเข้าชมความสวยงาม

จากนั้นนำชม “เขาหมาจู” ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลักษณะคล้ายสุนัขจีนกำลังหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว ลำตัว และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” James Bond Island สัญลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยานซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอน007จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะแห่งนี้ซึ่งมีแนวสันทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก…จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตั่งตระหง่านอยู่กลางอุทยานแห่งนี้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีที่สร้างบ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า600ครัวเรือน นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

นำท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ข้ามสะพานเทพกษัตรี นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด ตั้งอยู่ภายใน วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  จากนั้นนำท่านสู่ แหลมพรมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยม เแหลมพรหมเทพ ถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตย์ตกทะเล สวยที่สุดในประเทศไทย

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 4 ภูเก็ต - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต – Street Art - วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพ

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์พระใหญ่พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ชาวภูเก็ตมีความตั้งใจให้เป็นองค์พระประจำเมือง นำท่านชมย่านตึกเก่า ซึ่งยังคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต นำท่านขึ้น จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวเมืองกัน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : หลังอาหารจากนั้นนำท่านสู่ “ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน จากนั้นนำท่านไปนมัสการหลวงพ่อแช่มที่วัดฉลอง ภูเก็ต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

21.00 น. : นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต

23.00 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7525 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

00.20 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ระนอง // ภูเก็ต-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
22/04/2021 25/04/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
15,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
เดินทาง 22/04/2021 25/04/2021
*** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/04/2021 02/05/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  19,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
  เดินทาง 29/04/2021 02/05/2021
  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/05/2021 04/05/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   19,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
   เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/05/2021 05/05/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    19,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
    เดินทาง 02/05/2021 05/05/2021
    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/05/2021 06/05/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     19,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
     เดินทาง 03/05/2021 06/05/2021
     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06/05/2021 09/05/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      16,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
      เดินทาง 06/05/2021 09/05/2021
      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/05/2021 11/05/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       16,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
       เดินทาง 08/05/2021 11/05/2021
       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13/05/2021 16/05/2021
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        15,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
        เดินทาง 13/05/2021 16/05/2021
        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/05/2021 23/05/2021
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         16,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
         เดินทาง 20/05/2021 23/05/2021
         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23/05/2021 26/05/2021
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          17,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
          เดินทาง 23/05/2021 26/05/2021
          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           27/05/2021 30/05/2021
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           16,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
           เดินทาง 27/05/2021 30/05/2021
           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/06/2021 05/06/2021
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            17,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
            เดินทาง 02/06/2021 05/06/2021
            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             03/06/2021 06/06/2021
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             17,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
             เดินทาง 03/06/2021 06/06/2021
             *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              04/06/2021 07/05/2021
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              16,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
              เดินทาง 04/06/2021 07/05/2021
              *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               11/05/2021 14/06/2021
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               16,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
               เดินทาง 11/05/2021 14/06/2021
               *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                18/06/2021 21/06/2021
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                16,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                เดินทาง 18/06/2021 21/06/2021
                *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 25/06/2021 28/06/2021
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 16,990 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                 เดินทาง 25/06/2021 28/06/2021
                 *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  02/07/2021 05/07/2021
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  16,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                  เดินทาง 02/07/2021 05/07/2021
                  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   09/07/2021 12/07/2021
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   16,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                   เดินทาง 09/07/2021 12/07/2021
                   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    16/07/2021 19/07/2021
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    16,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                    เดินทาง 16/07/2021 19/07/2021
                    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     23/07/2021 26/07/2021
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     17,990 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                     เดินทาง 23/07/2021 26/07/2021
                     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/07/2021 27/07/2021
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      17,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                      เดินทาง 24/07/2021 27/07/2021
                      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       27/07/2021 30/07/2021
                       การเดินทาง
                       Nok Air (DD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       17,990 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                       เดินทาง 27/07/2021 30/07/2021
                       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        30/07/2021 02/08/2021
                        การเดินทาง
                        Nok Air (DD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        16,990 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                        เดินทาง 30/07/2021 02/08/2021
                        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         06/08/2021 09/08/2021
                         การเดินทาง
                         Nok Air (DD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         16,990 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                         เดินทาง 06/08/2021 09/08/2021
                         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          11/08/2021 14/08/2021
                          การเดินทาง
                          Nok Air (DD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          17,990 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                          เดินทาง 11/08/2021 14/08/2021
                          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           12/08/2021 15/08/2021
                           การเดินทาง
                           Nok Air (DD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           17,990 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                           เดินทาง 12/08/2021 15/08/2021
                           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            13/08/2021 16/08/2021
                            การเดินทาง
                            Nok Air (DD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            16,990 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                            เดินทาง 13/08/2021 16/08/2021
                            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             20/08/2021 23/08/2021
                             การเดินทาง
                             Nok Air (DD)
                             จำนวน
                             ราคา
                             16,990 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                             เดินทาง 20/08/2021 23/08/2021
                             *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              27/08/2021 30/08/2021
                              การเดินทาง
                              Nok Air (DD)
                              จำนวน
                              ราคา
                              16,990 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พังงา ภูเก็ต
                              เดินทาง 27/08/2021 30/08/2021
                              *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               22/04/2021 25/04/2021
                               Nok Air (DD)
                               15,990 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                               เดินทาง 22/04/2021 25/04/2021
                               *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                29/04/2021 02/05/2021
                                Nok Air (DD)
                                19,990 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                เดินทาง 29/04/2021 02/05/2021
                                *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 01/05/2021 04/05/2021
                                 Nok Air (DD)
                                 19,990 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                 เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
                                 *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  02/05/2021 05/05/2021
                                  Nok Air (DD)
                                  19,990 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                  เดินทาง 02/05/2021 05/05/2021
                                  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   03/05/2021 06/05/2021
                                   Nok Air (DD)
                                   19,990 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                   เดินทาง 03/05/2021 06/05/2021
                                   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    06/05/2021 09/05/2021
                                    Nok Air (DD)
                                    16,990 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                    เดินทาง 06/05/2021 09/05/2021
                                    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 7,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     08/05/2021 11/05/2021
                                     Nok Air (DD)
                                     16,990 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                     เดินทาง 08/05/2021 11/05/2021
                                     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      13/05/2021 16/05/2021
                                      Nok Air (DD)
                                      15,990 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                      เดินทาง 13/05/2021 16/05/2021
                                      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       20/05/2021 23/05/2021
                                       Nok Air (DD)
                                       16,990 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                       เดินทาง 20/05/2021 23/05/2021
                                       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        23/05/2021 26/05/2021
                                        Nok Air (DD)
                                        17,990 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                        เดินทาง 23/05/2021 26/05/2021
                                        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         27/05/2021 30/05/2021
                                         Nok Air (DD)
                                         16,990 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                         เดินทาง 27/05/2021 30/05/2021
                                         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          02/06/2021 05/06/2021
                                          Nok Air (DD)
                                          17,990 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                          เดินทาง 02/06/2021 05/06/2021
                                          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           03/06/2021 06/06/2021
                                           Nok Air (DD)
                                           17,990 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                           เดินทาง 03/06/2021 06/06/2021
                                           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            04/06/2021 07/05/2021
                                            Nok Air (DD)
                                            16,990 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                            เดินทาง 04/06/2021 07/05/2021
                                            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             11/05/2021 14/06/2021
                                             Nok Air (DD)
                                             16,990 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                             เดินทาง 11/05/2021 14/06/2021
                                             *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              18/06/2021 21/06/2021
                                              Nok Air (DD)
                                              16,990 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                              เดินทาง 18/06/2021 21/06/2021
                                              *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               25/06/2021 28/06/2021
                                               Nok Air (DD)
                                               16,990 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                               เดินทาง 25/06/2021 28/06/2021
                                               *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                02/07/2021 05/07/2021
                                                Nok Air (DD)
                                                16,990 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                เดินทาง 02/07/2021 05/07/2021
                                                *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 09/07/2021 12/07/2021
                                                 Nok Air (DD)
                                                 16,990 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                 เดินทาง 09/07/2021 12/07/2021
                                                 *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  16/07/2021 19/07/2021
                                                  Nok Air (DD)
                                                  16,990 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                  เดินทาง 16/07/2021 19/07/2021
                                                  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   23/07/2021 26/07/2021
                                                   Nok Air (DD)
                                                   17,990 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                   เดินทาง 23/07/2021 26/07/2021
                                                   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    24/07/2021 27/07/2021
                                                    Nok Air (DD)
                                                    17,990 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                    เดินทาง 24/07/2021 27/07/2021
                                                    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     27/07/2021 30/07/2021
                                                     Nok Air (DD)
                                                     17,990 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                     เดินทาง 27/07/2021 30/07/2021
                                                     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      30/07/2021 02/08/2021
                                                      Nok Air (DD)
                                                      16,990 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                      เดินทาง 30/07/2021 02/08/2021
                                                      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       06/08/2021 09/08/2021
                                                       Nok Air (DD)
                                                       16,990 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                       เดินทาง 06/08/2021 09/08/2021
                                                       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        11/08/2021 14/08/2021
                                                        Nok Air (DD)
                                                        17,990 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                        เดินทาง 11/08/2021 14/08/2021
                                                        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         12/08/2021 15/08/2021
                                                         Nok Air (DD)
                                                         17,990 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                         เดินทาง 12/08/2021 15/08/2021
                                                         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          13/08/2021 16/08/2021
                                                          Nok Air (DD)
                                                          16,990 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                          เดินทาง 13/08/2021 16/08/2021
                                                          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           20/08/2021 23/08/2021
                                                           Nok Air (DD)
                                                           16,990 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                           เดินทาง 20/08/2021 23/08/2021
                                                           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            27/08/2021 30/08/2021
                                                            Nok Air (DD)
                                                            16,990 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์ระนอง(เกาะพยาม) พงงา ภูเก็ต
                                                            เดินทาง 27/08/2021 30/08/2021
                                                            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             จำนวนการเข้าชม 230 ครั้ง
                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • มี.ค.65 - พ.ค.65
                                                             • 9 วัน 7 คืน
                                                             • 38 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 55,900 บาท
                                                             รหัส 014-0365
                                                             9 วัน 7 คืน
                                                             เริ่มต้น 55,900 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • มี.ค.64 - พ.ค.64
                                                             • 2 วัน 1 คืน
                                                             • 256 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 2,345 บาท
                                                             รหัส 000-0232
                                                             2 วัน 1 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 2,345 บาท
                                                             • ก.พ.65 - เม.ย.65
                                                             • 8 วัน 5 คืน
                                                             • 49 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 109,999 บาท
                                                             รหัส 036-0250
                                                             8 วัน 5 คืน
                                                             เริ่มต้น 109,999 บาท
                                                             ชื่นชอบ