เที่ยวชมนครซูริค ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess ในอินเทอร์ลาเก้น
นั่งกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ขึ้นเขามอนเต เบร พร้อมชมวิวทะเลสาบลูกาโน่งดงามราวภาพวาด
ขึ้นเขาชิลธอร์น ทานอาหารบนภัตตาคารหมุนได้พิซกลอเรีย
ชมเมืองมองเทรอซ์ริมทะเลสาบเลอมังค์ ถ่ายรูปกับส้อมยักษ์ในเวเว่ย์
ถ่ายรูปกับศาลาไทยในโลซานน์ เดินเล่นช้อปปิ้งในลูเซิร์นและเมืองก่าในเมืองซุก
ช้อปปิ้งจุใจใน Fox Town Factory Store

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส , At Ubon Travel
รหัส 014-0246
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
104,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. : นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8-9 ROW T เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates  เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2
สุวรรณภูมิ-อาหรับเอมิเรตส์-ซูริค-ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)

01.05 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่  EK385

05.00 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.25 น. : นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK087

12.25 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ Lugano เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิชิโน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางด้วยกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว มอนเต  เบร Monte Bre ภูเขาขนาดเล็กที่มีความสูง 925 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพที่สามารถเห็นวิวทะเลสาบลูกาโน่ที่อยู่เบื้องล่าง รวมถึงหมู่บ้านเบร หมู่บ้านสไตล์ทิชิโนแบบดั้งเดิม ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีท้องน้ำเป็นสีฟ้าทอประกายตัดกับภูเขาที่มีหิมะปกคลุมส่วนยอดสุดยิ่งใหญ่ในระยะไกล

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Buffet Della Stazione Restaurant นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว De La Paix Hotel, Lugano หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
ลูกาโน่-Fox Town Factory Stores-ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินไปยังเมืองเมนดริซิโอ Mendrisio (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านช้อปปิ้งที่ Fox Town Factory Stores อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าเบรนเนมด์กว่า 100 ร้านค้า

**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองเก่าที่สวยงาม นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Li Tai Pe China Restaurant นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Grand Europe หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
ลูเซิร์น-จุงฟราวยอค-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ Grindelwald Terminal ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองอินเทอร์ลาเก้น นำท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสานของกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะนำท่านขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานีอายเกอร์กลาเซียร์ Eiger Glacier ในเวลาเพียง 15 นาที จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย : ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา โดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Bamboo China Restaurant

วันที่ 5
อินเทอร์ลาเก้น-ชิลธอร์น-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่สถานีกรินเดอร์วาลว์ และต่อไปยังมูร์เริน หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขาระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาชิลธอร์น (SCHILTHORN) ซึ่งท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างที่ชาวบ้านยังคงทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ซึ่งหมู่บ้านมูร์เรินแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์เพราะไม่มีถนน กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถ้านับจากสถานีกรินเดอร์วาลว์ จนถึงสถานีชิลธอร์น อันเป็นสถานีปลายทางที่ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาชิลธอร์น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service   หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” ให้ท่านชมทัศนียภาพงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขากับภัตตาคารหมุนได้ Piz-Gloria เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพบนยอดเขาได้ 360 องศา และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในเรื่องเจมส์บอนด์อีกด้วย

บ่าย : นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อมเลือกซื้อของฝากรวมถึงช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารพื้นเมือง Bebbis Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hey Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
อินเทอร์ลาเก้น-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบและมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d’Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Fai Wong Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส  ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์  Lausanne เมืองสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ก่อนนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Fook Moon Restaurant นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาวง Hotel Lausanne Busigny หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
โลซานน์-ซุก-ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก Zug เมืองเล็กริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald’s Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งและอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ นครซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสและมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Bamboo Inn Restaurant นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Dorint Airport Hotel Zurich หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
สนามบินซูริค-ดูไบ (เอมิเรตส์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

14.35 น. : ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK088  

23.45 น. : ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9
ดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

03.05 น. : นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK384

12.05 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ท่านที่เดินทางมาต่อเครื่อง กรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง**

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-ซูริค-ดูไบ-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสาร สำหรับผู้โดยสารไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Swiss Certificate
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
 • ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
  ***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ช่วงเดินทาง
14/01/2022 22/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
104,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
เดินทาง 14/01/2022 22/01/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
*** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/02/2022 23/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  104,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
  เดินทาง 15/02/2022 23/02/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
  *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/03/2022 19/03/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   104,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
   เดินทาง 11/03/2022 19/03/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
   *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2022 16/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    119,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
    เดินทาง 08/04/2022 16/04/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,500 ***
    *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29/04/2022 07/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     119,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
     เดินทาง 29/04/2022 07/05/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,500 ***
     *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ