ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส

เที่ยวชมนครซูริค ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess ในอินเทอร์ลาเก้น
นั่งกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ขึ้นเขามอนเต เบร พร้อมชมวิวทะเลสาบลูกาโน่งดงามราวภาพวาด
ขึ้นเขาชิลธอร์น ทานอาหารบนภัตตาคารหมุนได้พิซกลอเรีย
ชมเมืองมองเทรอซ์ริมทะเลสาบเลอมังค์ ถ่ายรูปกับส้อมยักษ์ในเวเว่ย์
ถ่ายรูปกับศาลาไทยในโลซานน์ เดินเล่นช้อปปิ้งในลูเซิร์นและเมืองก่าในเมืองซุก
ช้อปปิ้งจุใจใน Fox Town Factory Store

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส

รหัส 014-0246
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
104,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
51 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. : นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8-9 ROW T เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates  เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2 สุวรรณภูมิ-อาหรับเอมิเรตส์-ซูริค-ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)

01.05 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่  EK385

05.00 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.25 น. : นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK087

12.25 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ Lugano เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิชิโน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางด้วยกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว มอนเต  เบร Monte Bre ภูเขาขนาดเล็กที่มีความสูง 925 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพที่สามารถเห็นวิวทะเลสาบลูกาโน่ที่อยู่เบื้องล่าง รวมถึงหมู่บ้านเบร หมู่บ้านสไตล์ทิชิโนแบบดั้งเดิม ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีท้องน้ำเป็นสีฟ้าทอประกายตัดกับภูเขาที่มีหิมะปกคลุมส่วนยอดสุดยิ่งใหญ่ในระยะไกล

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Buffet Della Stazione Restaurant นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว De La Paix Hotel, Lugano หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ลูกาโน่-Fox Town Factory Stores-ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินไปยังเมืองเมนดริซิโอ Mendrisio (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านช้อปปิ้งที่ Fox Town Factory Stores อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าเบรนเนมด์กว่า 100 ร้านค้า

**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองเก่าที่สวยงาม นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Li Tai Pe China Restaurant นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Grand Europe หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 ลูเซิร์น-จุงฟราวยอค-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ Grindelwald Terminal ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองอินเทอร์ลาเก้น นำท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสานของกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะนำท่านขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานีอายเกอร์กลาเซียร์ Eiger Glacier ในเวลาเพียง 15 นาที จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย : ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา โดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Bamboo China Restaurant

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเก้น-ชิลธอร์น-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่สถานีกรินเดอร์วาลว์ และต่อไปยังมูร์เริน หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขาระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาชิลธอร์น (SCHILTHORN) ซึ่งท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างที่ชาวบ้านยังคงทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ซึ่งหมู่บ้านมูร์เรินแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์เพราะไม่มีถนน กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถ้านับจากสถานีกรินเดอร์วาลว์ จนถึงสถานีชิลธอร์น อันเป็นสถานีปลายทางที่ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาชิลธอร์น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service   หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” ให้ท่านชมทัศนียภาพงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขากับภัตตาคารหมุนได้ Piz-Gloria เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพบนยอดเขาได้ 360 องศา และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในเรื่องเจมส์บอนด์อีกด้วย

บ่าย : นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อมเลือกซื้อของฝากรวมถึงช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารพื้นเมือง Bebbis Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hey Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 อินเทอร์ลาเก้น-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบและมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d’Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Fai Wong Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส  ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์  Lausanne เมืองสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ก่อนนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Fook Moon Restaurant นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาวง Hotel Lausanne Busigny หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7 โลซานน์-ซุก-ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก Zug เมืองเล็กริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald’s Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งและอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ นครซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสและมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน Bamboo Inn Restaurant นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Dorint Airport Hotel Zurich หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 สนามบินซูริค-ดูไบ (เอมิเรตส์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

14.35 น. : ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK088  

23.45 น. : ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9 ดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

03.05 น. : นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK384

12.05 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ท่านที่เดินทางมาต่อเครื่อง กรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง**


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-ซูริค-ดูไบ-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสาร สำหรับผู้โดยสารไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Swiss Certificate
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
 • ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
  ***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ช่วงเดินทาง
14/01/2022 22/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
104,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
เดินทาง 14/01/2022 22/01/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
*** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/02/2022 23/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  104,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
  เดินทาง 15/02/2022 23/02/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
  *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/03/2022 19/03/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   104,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
   เดินทาง 11/03/2022 19/03/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
   *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2022 16/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    119,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
    เดินทาง 08/04/2022 16/04/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,500 ***
    *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29/04/2022 07/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     119,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
     เดินทาง 29/04/2022 07/05/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,500 ***
     *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      14/01/2022 22/01/2022
      104,500 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
      เดินทาง 14/01/2022 22/01/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
      *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       15/02/2022 23/02/2022
       104,500 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
       เดินทาง 15/02/2022 23/02/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
       *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11/03/2022 19/03/2022
        104,500 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
        เดินทาง 11/03/2022 19/03/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,800 ***
        *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         08/04/2022 16/04/2022
         119,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
         เดินทาง 08/04/2022 16/04/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,500 ***
         *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          29/04/2022 07/05/2022
          119,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสบายสไตล์สวิส
          เดินทาง 29/04/2022 07/05/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,500 ***
          *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางร่วมกับคณะ ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 51 ครั้ง
           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Air Asia (FD)
           • มี.ค.65 - เม.ย.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 22 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,855 บาท
           • รถตู้
           • ธ.ค.64
           • 4 วัน 2 คืน
           • 41 ครั้ง
           เริ่มต้น 4,999 บาท
           รหัส 028-0267
           4 วัน 2 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 4,999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 270 ครั้ง
           เริ่มต้น 5,888 บาท
           รหัส 001-0180
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 5,888 บาท
           • Nok Air (DD)
           • ธ.ค.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 68 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           ชื่นชอบ