เที่ยวสุดคุ้ม สงกรานต์นี้ที่สิงคโปร์ พัก 4 ดาว บินกับสายการบินระดับโลก เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ สนุกสุดมันส์กับ Universal Studio แถมฟรีแพ็กเกจโรงแรม Test&Go Novotel Siam

ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ยูนิเวอร์แซล – แถมฟรี TEST&GO , At Ubon Travel
รหัส 007-0653
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
16 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์

06.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

หมายเหตุ: ใช้ผลตรวจ ATK ที่ออกโดยสถานพยาบาล หรือ แล๊บที่ได้รับมาตราฐานเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลส่วนตัวชัดเจนตามหนังสือเดินทางของท่าน ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม.เพื่อใช้เช็คอิน (ไม่รวมค่าตรวจ)

09.50 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ705 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.15 : เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

หมายเหตุ: แจกอุปกรณ์ ART-Self Test ตรวจด้วยตัวท่านเองในห้องพัก ผลตรวจเป็นลบท่านสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวได้ ตามประกาศของรัฐบาลสิงคโปร์

 ค่ำ : บริการอาหารค่ำ Bento Box

วันที่ 2
การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะเซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้ารับการตรวจ PCR Test เพื่อใช้เป็นเอกสารกลับไทย (ไม่รวมค่าตรวจ 3,500 บาท จ่ายที่สนามบินก่อนเดินทาง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Garden by The Bay) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ

นำท่านชม Floral Fantasy เป็นส่วนจัดแสดงที่เปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจัดแสดงดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจากไม้ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย (แถมฟรีบัตรเข้าชม)

นำท่านเดินทางท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa Island) ได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน เนื่องจากพื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง สวนน้ำ ชายหาด เครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำมากมาย ถือเป็นจุดที่มอบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studio) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

17.00 : นัดทุกท่านพร้อมกันที่ทางออกเพื่อเดินทางต่อไปยัง อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) ให้ท่านได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงสี ตึกสูงระฟ้า ท่านสามารถช้อปปิ้งของสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายจากที่นี้ได้อีกด้วย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

วันที่ 3
อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – น้ำพุจีเวล – สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (Tree Tunnel) ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ ฟอร์ต แคนนิ่ง พาร์ค  หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ฮิต ที่นักท่องเที่ยววัยรุ่น เดินทางมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์ มาริน่า เบย์แซนด์

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก

นำท่านชม น้ำตกจีเวล (The Rain Vortex) เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่างสวยงาม และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อทำการเช็คอินและเดินทางกลับประเทศไทย

17.30 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-8.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-8.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2-3.png

ช่วงเดินทาง
14/04/2022 16/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
21,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ยูนิเวอร์แซล – แถมฟรี TEST&GO
เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
*** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 20,990 ***
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 16,900 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ