• ชมพืชไม้นานาพันธุ์ที่ Garden by the bay สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่
 • ล่องเรือ Bumboat สัมผัสประสบการณ์ชทตึกระฟ้าของสิงคโปร์
 • ถ่ายภาพความประทับใจกับ Merlion ครึ่งสิงโตครึ่งปลา
 • สนุกสุดมันส์ที่ Universal Studios Singapore แบบเต็มวัน
 • พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND , At Ubon Travel
รหัส 003-0603
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
28 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – ทดสอบ ART TEST – Garden by the bay - Marina Bay San

08:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

10:50 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625 (VTL FLIGHT)

14:15 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เข้ารับการตรวจ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์

จากนั้น นำท่านรับกระเป๋า และ พบกับไกด์ท้องถิ่น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางชมความสวยงามของ Garden by the bay เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ มารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay San  คือ อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่า โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์

วันที่ 2
Universal Studios Singapore – Bumboat – ทดสอบ RT-PCR

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เข้ารับการทดสอบ RT-PCR ไม่ต้องกักตัว (เลือกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย สามารถใช้ผลตรวจนี้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ ) ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์

ทุกท่านเข้าไปเต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์เรื่องโปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
Merlion - Fort Canning Park - Kwan Imm Thong Hood Cho Temple - ถนน Orchard - THE JEWWL - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกที่ Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงค์โปร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมาถ่าย โพสต์ท่าทางต่างๆ อ้าปากกินน้ำบ้าง สระผมบ้าง ถือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ นำท่านถ่ายรูป อุโมงค์ต้นไม้ สุดฮิป Tree Tunnel ใน Fort Canning Park หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ฮิต ที่นักท่องเที่ยววัยรุ่น เดินทางมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน แวะเวียนไปถ่ายรูปเท่ห์ บริเวณบันไดทางขึ้น อุโมงค์ ซึ่งจะได้ถาพกับปากปล่องอุโมงค์ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ เรามีโอกาสไปเยือนประเทศสิงคโปร์ทั้งที ไม่  พลาดที่จะไปเช็คอินที่แลนด์มาร์คแห่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านไปย่านบูกิต ไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าหากไหว้และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน จากนั้น

พาทุกท่านไปที่สวรรค์ของนักช้อปอีกหนึ่งที่ก็คือ ถนน Orchard ที่มีตั้งแต่ห้างค้าปลีกที่หรูหราไปจนถึงภัตตาคารอาหารนานาชาติชั้นนำระดับโลก ระหว่างสองข้างทางของถนนจะมีห้างและ ถนนคนเดินช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายกว่าร้อยแห่ง ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์แห่งนี้คือแหล่งรวมประสบการณ์อันหลากหลายแก่ผู้มาเยือน

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯเอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ( บริษัททัวร์ทำให้ )
 2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ที่บริษัททัวร์พาไปตรวจในวันที่3 ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ตามเงื่อนไขการเดินทางในสิงคโปร์)

พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้ นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15:25 น. : นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR610

16:55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. รวมค่าบริการ ลงทะเบียน VTL Pass, แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 4. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP สำหรับพัก (3ท่าน)อาจจำเป็นต้องแยกพัก2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่(ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. ค่าทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์
 9. ค่าทดสอบ RT-PCR เพื่อใช้ผลเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 10. ค่าตรวจ RT-PCR Test COVID 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 11. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 2. 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 13. 13. การประกันภัย การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG (Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 14. 14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 15. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
01/04/2022 04/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
22,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
เดินทาง 01/04/2022 04/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/04/2022 10/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  22,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
  เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2022 15/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   24,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
   เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/04/2022 16/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    24,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
    เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/04/2022 24/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     22,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
     เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30/04/2022 02/05/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      24,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
      เดินทาง 30/04/2022 02/05/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/05/2022 16/05/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       22,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
       เดินทาง 14/05/2022 16/05/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/05/2022 23/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        22,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
        เดินทาง 21/05/2022 23/05/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         27/05/2022 29/05/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         22,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GO AROUND
         เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • Nok Air (DD)
          • เม.ย.64 - พ.ค.64
          • 3 วัน 2 คืน
          เริ่มต้น 8,990 บาท
          • Thai Lion Air
          • มี.ค.65 - เม.ย.65
          • 3 วัน 2 คืน
          เริ่มต้น 4,980 บาท
          • เดินทางมาเอง
          • มี.ค.64
          • 2 วัน 1 คืน
          เริ่มต้น 2,888 บาท