ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ แวะเมืองบาธพร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ และ ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ในมหานครลอนดอน
เหล่า FC ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดและสนามแอนฟิลด์
เพลินกับเมนูหลากหลาย Fish & Chip, Whole Lobster ที่ร้าน
Burger & Lobster, อาหารไทยและเป็ดย่างต้นตำรับ Four Season
ชมแชะในกรุงลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม บิ๊กเบน ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย
ช้อปปิ้งมหานครลอนดอนและ Bicester Village
อิสระเต็มวันจุใจ ณ มหานครลอนดอน

ทัวร์อังกฤษ Charming ENGLAND , At Ubon Travel
รหัส 014-0272
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
99,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways International เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW D

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

วันที่ 2
ลอนดอน (อังกฤษ)-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน

00.15 น. : ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG-910

** ช่วงวันเดินทางเดือน เม.ย. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 00.55 น.และเดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว์เวลา 07.15 น. **

06.20 น. : เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นตรวจรับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร์รี่ นำท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge จัดเป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บูรี่ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Slug and Lettuce Restaurant in Bath

บ่าย : นำท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส  เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ (Turkish Bath)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Cafe Rouge Restaurant

 

วันที่ 3
สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน-ลิเวอร์พูล

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชม เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด และถ่ายรูปกับ The Almshouse บ้านเรือนโบราณที่ก่อสร้างด้วยไม้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านช่วงของการปฏิรูปมาหลายครั้ง และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารที่มีความเก่าแก่, สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในใจกลางเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล Liverpool เมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พูลต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้สักครั้งหนึ่ง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Chung Ku Chinese Restaurant

บ่าย : นำท่านชมเมืองลิเวอร์พูล แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง, อาคารรอยัลไลเวอร์ Royal Liver Building อาคารที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของเมือง ด้านบนสุดของอาคารประดับด้วยนกไลเวอร์ 2 ตัว ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง พร้อมชมอาคารที่อยู่ใกล้เคียงคืออาคารคิวนาร์ด Cunard Building ให้เวลาท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับอาคารสวยงาม  นำท่านเดินทางสู่สนามแอนฟิลด์ Anfield Stadium สนามกีฬาของสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่างลิเวอร์พูล สนามฟุตบอลที่เป็นตำนานและมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษและเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลก ให้ท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามแอนฟิลด์และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าที่ Mega Store สำหรับแฟนคลับของทีมลิเวอร์พูล

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง Wildwood-Liverpool Restaurant

วันที่ 4
ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองดังที่เป็นสถานที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง นำท่านเดินทางสู่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกีฬาของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาหลายสมัยที่จัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบจากร้านค้า Mega Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน New Emperor Restaurant

บ่าย : นำท่านชมเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงทางด้านการค้าและวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะสื่อและการศึกษาที่มีชื่อเสียง ชมอาคารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนู Fish & Chip ที่ Slug and Lettuce restaurant Albert Square Manchester

วันที่ 5
แมนเชสเตอร์-วินเดอร์เมียร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูแซลม่อนอบ ณ ร้าน Beresford’s Restaurant & Pub

บ่าย : นำท่านล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ โดยนำท่านล่องจากท่าเรือเลคไซด์จนถึงท่าเรือโบว์เนส พร้อมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่ท่านสามารถเลือกเมนูจากหมวดที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ ณ ร้าน Village Inn Bar & Grill Restaurant อาทิเช่น เมนูสปาเก็ตตี้โบโลนีสแบบโฮมเมด, ฟิชแอนด์ชิป,
ชิคเก้นแอนด์เบคอนกับสลัดซีซาร์, เนื้อแพทานกับชีส หรือเมนูไส้กรอกแอนด์ชิป เป็นต้น (เมนูอาจปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่หาได้ในแต่ละวัน)

วันที่ 6
วินเดอร์เมียร์-ยอร์ก-เลสเตอร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ก York เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษในอาณาเขต Yorkhire ที่ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญอย่างมากในอดีตของประเทศอังกฤษ ซึ่งตัวเมืองยอร์ก ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักษากลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพร้อมด้วยกำแพงเมืองที่ยังคงตั้งตระหง่านล้อมรอบเมือง อยู่จนทำให้เมืองแห่งนี้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของอังกฤษที่มีสิ่งดึงดูดหลากหลายรูปแบบ

จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์กำแพงเมืองโบราณของเมืองยอร์ก ที่น่าหลงใหลและเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ห้อมล้อมด้วยกำแพง วิหารยอร์ก York Minster เป็นมหาวิหารแบบโกธิคขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยกระจกสีอันสวยงาม, ถนนยุคกลางอันโด่งดังอย่างแชมเบิลส์ Shambles เป็นย่านการค้าบรรยากาศคลาสสิค ที่ภายในเต็มไปด้วยตึกรูปทรงประหลาดๆจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตรอก Diagon Alley ของภาพยนตร์ชุด Harry Potter ที่แน่นอนว่าร้านค้าภายในย่านนี้ก็เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนใจมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Restaurant Maxi’s

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองเลสเตอร์ Leicester เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตมิดแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ยังคงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคยุคเหล็ก ยุคโรมัน ยุควิคตอเรีย มาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมืองนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย

ผ่านชมอุทยานแบรดเกต Bradgatte Park เป็นอุทยานสาธารณะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตแคว้นเลสเตอร์เชียร์ บนเนื้อที่กว่า 2,075 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยป่าละเมาะ ป่าไม้ สนามหญ้า และบึงน้ำ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ผู้คนและชาวเมืองพากันมาปิกนิกรอบๆ สวนแห่งนี้ และผ่านชม

อาคารของโรงละครบ้านคิลเวิร์ธ Kilworth House Theatre จัดเป็นโรงละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นหนึ่งในโรงละครกลางแจ้งที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร และผ่านชมสนามเวลฟอร์ด โร้ด Welford Road (ปัจจุบันเรียกว่า Mattioli Woods Welford Road) เป็นสนามกีฬาของสมาคมรักบี้ในเมืองเลสเตอร์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Bill’s Restaurant ให้ท่านเลือกเมนูที่คัดสรรจากร้าน อาทิเช่น เมนูเบอร์เกอร์, ปลาค็อดกับซอสทาทาร์, มักกะโรนีชีส, ไก่ย่างและสลัดอโวคาโดหรือไม่ว่าจะเป็นเมนูอกไก่ เป็นต้น (เมนูอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในวันนั้นๆ)

วันที่ 7
เลสเตอร์-บิสเตอร์วิลเลจ-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนทั่วโลกมักจะรู้จักเมืองนี้ในฐานะของ “เมืองแห่งการศึกษา” นำท่านชมสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด University of Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

และชมภายนอกของปราสาทอ็อกฟอร์ด Oxford Castle เป็นปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11-12 ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง จากนั้นผ่านชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดี Ashmolean Museum เป็นพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก และยังได้รับการสถาปนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์

และชมไครสต์เชิร์ชคอลเลจ Christ Church College เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดในอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆ ว่า เดอะเฮ้าส์ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1525 วิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกฟอร์ดเช่นกัน จากนั้นนำชมโบสถ์ซานตา มาเรีย Santa Maria Church โบสถ์พระแม่แห่งอัสสัมชัญ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ โบสถ์ซานตามาเรีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนู Whole Lobster เสิร์ฟกับชิปและสลัด ร้าน Burger and Lobster Restaurant

วันที่ 8
ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป เก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Ben สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ Westminster Abbey เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนูเป็ดย่างสไตล์กวางตุ้มที่มีชื่อเสียงแห่งมหานครลอนดอนกับซอสลับสูตรพิเศษของร้าน Four Season Chinese Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือในแม่น้ำเทมส์ แม่น้ำสายหลักของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รู้จักมากที่สุด นำท่านเริ่มจากทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London  เดิมทีเป็นพระราชวังเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ

จากนั้นถ่ายรูปกับสะพานทาวเวอร์บริดจ์ Tower Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้า จนกระทั่งถึงท่าเรือลอนดอนอายส์ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับลอนดอนอายส์ London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถชมวิวกรุงลอนดอนได้แบบ360องศาและเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักในชื่อมิลเลเนียมวีล Millennium Wheel จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford Street ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ระลึก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย ณ ร้าน Papaya Tree Thai Restaurant กับเมนูสุดฮิป ต้มยำกุ้ง, เขียวหวานไก่, กระเพราหมู, ปลาค็อดกับซอสหวานหวาน เป็นต้น

วันที่ 9
ลอนดอน (อิสระเต็มวัน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระเต็มวัน (อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) ท่านสามารถเดินเล่นบริเวณโรงแรมหรือเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง หรือเลือกแพ็คเก็จการท่องเที่ยวเพิ่มเติมภายในมหานครลอนดอน

 • พิพิธภัณฑ์อังกฤษ British Museum ตั้งอยู่ในย่านบลูมส์บรีของลอนดอน เป็นสถาบันสาธารณะที่ตั้งขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ประวัติศาสตร์มุนษย์, ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นแหล่งของสะสมถาวรของพิพิธภัณฑ์มีจำนวนราวแปดล้านชิ้นและเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีของสะสมมากที่สุดในโลก
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความหลากหลาย
 • ตลาด Portobello ขึ้นชื่อในเรื่องของเสื้อผ้ามือสอง ของสะสม ของเก่า ผักผลไม้และอาหารอร่อยมากมายหลายชนิด ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะไม่พลาดที่จะแวะมาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้เช่นกัน และด้วยตึกอาคาร ร้านค้าที่มีความแปลกตา จึงทำให้ตลาดแห่งนี้ยิ่งดูมีเสน่ห์และน่าหลงใหลมากขึ้น ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นฉากหนังของภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill อีกด้วย
 • Piccadilly Circus สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดและน่าสนใจ โดยเป็นจุดรวมของแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิง
 • Houses of Parliament ตึกรัฐสภาที่ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไม่พลาดเช่นกัน เพราะที่นี่มักจะมีการจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจกันอยู่เสมอ
 • Camden Market ตลาดแคมเดน สำหรับขาช้อปไม่ควรพลาดกับตลาดแคมเดนซึ่งตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้าเครื่องประดับ งานหัตถกรรมและอื่นๆ ที่จะทำให้คุณได้ช้อปกันแบบจุใจ สามารถหาของฝาก และยังมีบริการท่องเที่ยวทางเรือไปตามลำคลองที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย
วันที่ 10
ลอนดอน-สนามบินฮีทโทรว์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์

11.50 น. : นำท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว์ โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG-911

** กำหนดการเดินทาง 30 มี.ค.และเดือน เม.ย. เวลาเดินทางออกจากสนามบินฮีทโทรว์ เปลี่ยนเป็น 12.30 น. และจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 06.00 น.**

วันที่ 11
สนามบินสุวรรณภูมิ

06.15 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ฮีทโทรว์-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและบริการด้านเอกสารและการนัดหมายยื่นวีซ่า ท่านละ 5,900 บาท (โดยเรียกเก็บพร้อมค่ามัดจำทัวร์)
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสาร สำหรับผู้โดยสารไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
 • ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากอัตราค่าบริการที่ไม่รวมตั๋วโดยสาร ดังนั้นการสอบถามราคาตั๋ว ขึ้นอยู่กับกำหนดการเดินทางและจำนวนที่นั่งที่เป็นไปได้ในการสำรองและได้รับการยืนยัน (Confirmed) และเงื่อนไขของตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับการกำหนดของสายการบินเป็นสำคัญ

กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ช่วงเดินทาง
14/02/2022 24/02/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
99,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อังกฤษ Charming ENGLAND
เดินทาง 14/02/2022 24/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร (สำหรับท่านที่ตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ) ท่านละ 64,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/03/2022 31/03/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  99,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อังกฤษ Charming ENGLAND
  เดินทาง 21/03/2022 31/03/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
  *** ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร (สำหรับท่านที่ตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ) ท่านละ 64,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/04/2022 14/04/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   101,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อังกฤษ Charming ENGLAND
   เดินทาง 04/04/2022 14/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 23,900 ***
   *** ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร (สำหรับท่านที่ตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ) ท่านละ 70,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/04/2022 05/05/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    101,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อังกฤษ Charming ENGLAND
    เดินทาง 25/04/2022 05/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 23,900 ***
    *** ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร (สำหรับท่านที่ตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ) ท่านละ 70,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • ก.ย.65 - ธ.ค.65
     • 7 วัน 6 คืน
     เริ่มต้น 63,900 บาท
     • ก.ค.65 - ต.ค.65
     • 9 วัน 6 คืน
     เริ่มต้น 37,888 บาท
     • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 84,555 บาท
     • ไม่ทราบสายการบิน
     • เม.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 4,700 บาท