• วัดป่าภูก้อน – วัดถ้ำศรีมงคล – วัดผาตากเสื้อ –  Skywalk – ถนนคนเดินหรือตลาดอินโดจีน
 • วัดโพธิ์ชัย – วัดอาฮงศิลาวาส – หินสามวาฬ – ส้างร้อยบ่อ
 • ภูทอก – คำชะโนด
ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย , At Ubon Travel
รหัส 001-0420
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
ไม่ทราบสายการบิน
ราคาเริ่มต้น
6,666 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
94 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ – Skywalk – ถนนคนเดินหรือตลาด อินโดจีน

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน เคาเตอร์สายการบิน XXX โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

ออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน XXX เที่ยวบินที่ XXX (บริการ Snack Box)เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี นำท่านผ่านการรับสัมภาระและเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยว พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการตลอดการเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมมัคคุเทศก์ที่จะมาให้ข้อมูลในสถานที่ต่างๆ นำท่านเดินทางถึง วัดป่าภูก้อน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังรับประทานอาหารท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นศาสนสถานที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดถ้ำศรีมงคล หรือ ถ้ำดินเพียง ตั้งอยู่ในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ณ ที่แห่งนี้ เชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางสู่เมืองพญานาค ที่สามารถเดินทางไปใต้ลำน้ำโขงไปๆมาๆ ระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ได้

**แนะนำ ควรแต่งกายในชุดที่ทะมัดทะแมง เนื่องจากบางจุดต้องเดินเข่าหรือลอดในพื้นที่จำกัด ท่านที่มีโรคความดัน หัวใจ ไม่อนุญาตให้ลงในถ้ำ**

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ให้ท่านสักการะบูชา และชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และภายในวัดยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ดูร่มรื่นสบายตา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังที่ได้ไปเยือน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา และมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ขึ้นชม Sky Walk ไฮไลท์ของวัดจากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อ หากมองไปทางซ้ายมือ จะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำ กลางแม่น้ำมีเกาะขนาดใหญ่ มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน และในช่วงที่น้ำลดหากไปยืนอยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ำโขง จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น จนได้รับการตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2 เป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดหนองคาย ติดลำน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดหนองคาย

นำทุกท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหรือตลาดอินโดจีน หนองคาย **อิสระอาหารเย็นให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าและชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงตามอัธยาศัย** นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม หนองคาย ธาวิลล่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
วัดโพธิ์ชัย – วัดอาฮงศิลาวาส - หินสามวาฬ – ส้างร้อยบ่อ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางนมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกันมาก มีลักษณะงดงาม ตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจำ

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)      พาท่านชมจุด สะดือแม่น้ำโขงวัดอาฮงศิลาวาส เป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากในช่วงฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ สังเกตได้จากเมื่อมีวัสดุหรือซากไม้ขนาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึงบริเวณนี้สิ่งของต่างๆ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงไหลต่อไป ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า สะดือแม่น้ำโขง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ออกเดินทางพาท่านสู่ หินสามวาฬ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวของ ภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ โดยบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่างๆ         หินสามวาฬนั้น เป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อนใหญ่ๆ เรียงต่อกันมีอายุประมาณ 75 ล้านปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูมีลักษณะคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ วาฬและลูกวาฬ นั่นเอง (เปลี่ยนเป็นรถโฟล์วิว เพื่อเดินทางขึ้นชมวิวด้านบน) (รวมค่ารถ)

จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวอีกแห่งคือ ส้างร้อยบ่อ จุดชมวิว ส้างร้อยบ่อ เป็นจุดชมวิวใน ภูสิงห์ บึงกาฬ ที่เป็นบริเวณของหลุมขนาดใหญ่และเล็กสลับกันไปอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าที่นี่จะเป็นลานหินเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่มากมายนัก แต่บริเวณนี้กลับสามารถมองเห็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และเป็นจุดชมวิวที่สวยงดงามอย่างมาก ให้ท่านชื่นชอบบรรยากาศยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดินที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก คำว่า ส้าง ที่แปลว่าหลุมหรือบ่อ ถ้าได้มองดูใกล้ๆ แล้วจะรู้สึกว่าหลุมที่เราเห็นกันนี้เหมือน อ่างจากุชชี่ หากมาในช่วงน้ำเต็มบ่อยิ่งทำให้ทุกท่านอยากที่จะลงไปแช่และชื่นชมความงดงามเบื้องหน้า

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะวัน บึงกาฬ  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ภูทอก - คำชะโนด – ร้านขายของฝาก - สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาศรีวิหาร วัดภูทอก จุดเด่นของวัดภูทอกคือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันไดเวียนไปมารอบภูทอก เห็นวิวแบบ 360 องศา นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะสามารถเห็นมุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ ไฮไลท์ของ   ภูทอก คือ พุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะแปลกและน่าอัศจรรย์ คือ เป็นหินแยกตัวออกมาจากหินก้อนใหญ่แต่ไม่ตกลงมาเพราะตั้งอยู่อย่างได้ฉากกับพื้นโลกพอดี คล้ายๆ กับพระธาตุอินทร์แขวนที่พม่า

นำท่านเดินทางสู่ วัดคำชะโนด ร่วมพิธีบวงสรวง พ่อปู่ แม่ย่า ณ ชะโนด หรือป่าคำชะโนด อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว หากแต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดังที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน้ำหรือความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบาดาล

คำแนะนำการสักการะบูชา บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคำชะโนด มีร้านให้จำหน่ายบายศรีหรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคำชะโนดจะมีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้

จุดที่ 1 ศาลาทำพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คำแนะนำในการทำพิธี

**สำหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทำพิธี จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้สำหรับท่านที่ต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ที่จุดให้บริการ โดยทำบุญตามกำลังทรัพย์ของท่านหมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคำบนหรือคำอธิษฐานของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบสำหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากคำอธิษฐานของท่านเป็นจริง**

**สำหรับท่านใดที่นำบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนำบายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์นำกลับ สามารถนำกลับได้**

จุดที่ 2 หลังเสร็ตสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครั้งที่ต้นไทรใหญ่

จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)

จุดที่ 4 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้ำผุดตลอดทั้งปี

** ทั้งนี้จุด และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางคำชะโนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เดินทางสู่สนามบิน โดยสายการบิน XXX เที่ยวบินที่ XXX

เดินทางถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญกรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
 • โปรแกรมทัวร์สำหรับเดินทาง 8 ท่าน ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเติม (ซึ่งตามโปรแกรมจะเป็นห้อง standard เท่านั้น )

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนผู้เดินทาง ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • หากต้องการเลื่อนวันการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนเดินทาง 20 วัน         มิฉะนั้นจะไม่ สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือตามกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงิน    มัดจำ

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน (ในพีเรียตวันเดินทางราคาโปรโมชั่นที่แจ้งในตารางของอัตราค่าบริการ) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระ ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศและในประเทศ แบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค ประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข ได้
 • พาหนะ, ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการ ควบคุมโรคการแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น

 *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
08/02/2022 10/02/2022
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
6,666 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
เดินทาง 08/02/2022 10/02/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/02/2022 14/02/2022
  การเดินทาง
  ไม่ทราบสายการบิน
  จำนวน
  ราคา
  7,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
  เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/02/2022 24/02/2022
   การเดินทาง
   ไม่ทราบสายการบิน
   จำนวน
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
   เดินทาง 22/02/2022 24/02/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/03/2022 07/03/2022
    การเดินทาง
    ไม่ทราบสายการบิน
    จำนวน
    ราคา
    7,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
    เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/03/2022 17/03/2022
     การเดินทาง
     ไม่ทราบสายการบิน
     จำนวน
     ราคา
     6,666 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
     เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/03/2022 28/03/2022
      การเดินทาง
      ไม่ทราบสายการบิน
      จำนวน
      ราคา
      7,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
      เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/04/2022 04/04/2022
       การเดินทาง
       ไม่ทราบสายการบิน
       จำนวน
       ราคา
       7,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
       เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/04/2022 21/04/2022
        การเดินทาง
        ไม่ทราบสายการบิน
        จำนวน
        ราคา
        6,666 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
        เดินทาง 19/04/2022 21/04/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         07/05/2022 09/05/2022
         การเดินทาง
         ไม่ทราบสายการบิน
         จำนวน
         ราคา
         7,555 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
         เดินทาง 07/05/2022 09/05/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          17/05/2022 19/05/2022
          การเดินทาง
          ไม่ทราบสายการบิน
          จำนวน
          ราคา
          6,666 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
          เดินทาง 17/05/2022 19/05/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07/06/2022 09/06/2022
           การเดินทาง
           ไม่ทราบสายการบิน
           จำนวน
           ราคา
           6,666 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
           เดินทาง 07/06/2022 09/06/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            11/06/2022 13/06/2022
            การเดินทาง
            ไม่ทราบสายการบิน
            จำนวน
            ราคา
            7,555 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
            เดินทาง 11/06/2022 13/06/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21/06/2022 23/06/2022
             การเดินทาง
             ไม่ทราบสายการบิน
             จำนวน
             ราคา
             6,666 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
             เดินทาง 21/06/2022 23/06/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • เดินทางมาเอง
              • เม.ย.65 - พ.ค.65
              • 3 วัน 2 คืน
              เริ่มต้น 6,555 บาท
              • เดินทางมาเอง
              • มี.ค.64
              • 3 วัน 2 คืน
              เริ่มต้น 3,390 บาท
              • Nok Air (DD)
              • ธ.ค.64 - ม.ค.65
              • 3 วัน 2 คืน
              เริ่มต้น 9,555 บาท
              • มิ.ย.65 - ส.ค.65
              • 8 วัน 8 คืน
              เริ่มต้น 39,999 บาท