บ้านเกิดพระยาพิชัย-อ.ตรอน-วัดบ้านแก่งใต้-อ.ทองแสนขัน -บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้-ไร่องุ่นคานาอัน-อ.น้ำปาด-อุทยานต้นสักใหญ่-ภูสะนาว-ภูแลลาว-เขื่อนสิริกิตถ์-สะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติ-อุโมงค์ไม้ไผ่-แม่น้ำสองสี-จุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุตรดิตถ์-จวนผู้ว่า-ตลาดโต้รุ่ง

ทัวร์อุตรดิตถ์ Count Down 2022 , At Ubon Travel
รหัส 028-0266
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-อ.พิชัย-บ้านเกิดพระยาพิชัย-อ.ตรอน-วัดบ้านแก่งใต้-อ.ทองแสนขัน -บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้-ไร่องุ่นคานาอัน-อ.น้ำปาด-อุทยานต้นสักใหญ่-อ.บ้านโคก

05.00 น. : พร้อมกันที่ สวนลุมพินี บริเวณลานพระรูป ร.6 ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

05.30 น. : โดยรถตู้ปรับอากาศ คันละ 8-9 ท่าน เดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์นำท่านชม บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ภายในมีการจัดแสดงชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหักและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(1) ที่ ไอดินกลิ่นนา

บ่าย : ออกเดินทางสู่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์(ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) นำท่านชม วัดบ้านแก่งใต้สักการะ หลวงพ่อเพชร  พระประธานภายในอุโบสถ ปางสมาธิที่มีข่าวดังช่วงหนึ่งว่าเป็นพระประธานท้องแตก  มีใบหน้าของพระพุทธรูปศิลาแลงโผล่อยู่กลางท้องของพระประธาน ออกเดินทางสู่ อ.ทองแสงขัน ออกเดินทางสู่ อ.น้ำปาด(ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที)นำท่านชม อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ไฮไลท์ คือ ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยรอบเป็นแหล่งไม้สักตามธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ปรับปรุงตกแต่งบริเวณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ออกเดินทางสู่ อ.บ้านโคก

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ(2)ที่ ครัวป้าอุ้ม

วันที่ 2
อ.บ้านโคก-ภูสะนาว-ภูแลลาว-เขื่อนสิริกิตถ์-สะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติ-อุโมงค์ไม้ไผ่-แม่น้ำสองสี-จุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุตรดิตถ์-จวนผู้ว่า-ตลาดโต้รุ่ง

05.00 น. : ปลุกท่านยามเช้า เพื่อนำท่านขึ้น ภูสะนาว ภูเขาสูงที่อยู่ติดกับประเทศลาว เดินบน สกายวอล์คของอุตรดิตถ์ ที่เป็นจุดชมวิวและทะเลหมอก ที่สวยงาม เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ อ.บ้านโคก

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่  นำท่านเดินทางสู่ ภูแลลาว ชมวิวสองแผ่นดิน ที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนของพี่น้องชาวลาว แขวงไชยบุรี

ออกเดินทางสู่ อ.ฟากท่า(ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง) ผ่านชมเมืองที่มีความสงบเรียบง่ายของชาวฟากท่า ออกเดินทางสู่ อ.ท่าปลา(ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที)

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ระเบียงน่าน

บ่าย : นำท่านชม เขื่อนสิริกิตถ์(เขื่อนท่าปลา) จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งกั้นแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และที่เป็นจุดสุดฮิตในเขื่อนสิริกิติ์ก็คือ บริเวณสันเขื่อน เป็นจุดชมวิวที่จะมองเห็นทั้งอ่างเก็บน้ำและป้ายชื่อเขื่อนขนาดใหญ่ ชม สะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ สะพานแขวนที่เบื้องล่างคือ วังมัจฉา ชม อุโมงค์ไม้ไผ่ ซุ้มไม้ไผ่สูงยาวจะเกิดเป็นโค้งสวยงาม จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุตรดิตถ์ ชม สะพานแม่น้ำปาด(จุดชมแม่น้ำ 2 สี คือ แม่น้ำปาด(สีขุ่น) และ แม่น้ำน่าน(สีใส) มาบรรจบกัน) นำท่านชม อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สูงที่สุดของอุทยานฯ นั่นคือ ยอดเขาภูพญาพ่อ ที่มีความสูงถึง 1,350 เมตร ใช้เป็นจุดแบ่งเขตของแพร่กับอุตรดิตถ์ค่ะ โดยบนนี้จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

ชม จุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา ที่เป็นอ่างเก็บน้ำถูกล้อมด้วยทิวเขา และในตอนเย็นก็ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆ จนได้เวลาเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที) ชมจวนผู้ว่าเก่า ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น ใต้ถุนยกสูง รูปทรงปั้นหยา ทาสีเขียวอ่อน หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะ จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 22 สิงหาคม 61 ปีนี้ ถ้ามาเที่ยวชมตอนเย็น ที่จวนผู้ว่า เขาจะเปิดแสงไฟสีส้มสลัวๆ สวยงามคนละฟิลกับตอนกลางวัน สัมผัสได้ถึงความคลาสิคที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุค

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ ตลาดโต้รุ่งอุตรดิตถ์

วันที่ 3
อุตรดิตถ์-อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก-น้ำตกแม่พูล-พระบรมธาตุทุ่งยั้ง-วัดพระแท่นศิลาอาส์น-ประตูลับแล-ตลาดศรีนพมาศ-อนุสาวรีย์พระศรีนพมาศ-หุ่นไร่กา-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

แวะชิม ขนมเทียนเสวย ของดี ขึ้นชื่อ และเป็นเจ้าแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเกียรติในเรื่องความองอาจ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละของท่าน นำท่านชม ประตูเมืองลับแล ซุ้มประตูเมือง ซึ่งหมายถึงว่าได้เดินทางเข้าสู่เมืองลับแลอย่างเป็นทางการ ซุ้มประตูเมืองถือว่า เป็นแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนต้องแวะ  ข้างซุ้มประตู มีประติมากรรมแม่ม่ายอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลับแล เป็นรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าสร้อย ข้างมีสามีนั่งคอตกในมือถือถุงย่ามใส่ขมิ้น นำท่านชม วัดพระแท่นศิลาอาสน์

ชม วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชม น้ำตกแม่พูล น้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำโดยการเทปูนให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติ สูงหลายชั้น สภาพโดยรอบนั้นมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายสายพันธุ์ มีธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงาม ชม ตลาดศรีนพมาศ ด้านหน้าตลาดมีความเก๋าและความเก๋ ออกแนวย้อยยุคโบราณสักหน่อย  ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ คนสำคัญแห่งเมืองลับแล ชม ภาพเพนท์กำแพงที่วาดบนตัวตึกหน้าตลาดเป็นภาพวาดกำแพงที่มีความชิคสีออกแนวพาสเทล ที่เล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตคนผู้คนในอดีต

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ข้าวพันผักอินดี้  มาเมืองลับแลแล้วจะพลาดข้าวพันพักไม่ได้

บ่าย : เดินทางกลับ กรุงเทพฯ(ระยะทาง 497 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะ หุ่นไร่กา คาเฟ่แห่งใหม่ของ พิษณุโลก แล้วเดินทางกลับ

22.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…………………

เงื่อนไข
 • รถตู้ปรับอากาศ คันละ 8-9 ท่าน
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 2-3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ (อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการทัวร์
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ 400 บาท/ลูกค้า 1ท่าน

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทีมงานทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
ช่วงเดินทาง
31/01/2021 02/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุตรดิตถ์ Count Down 2022
เดินทาง 31/01/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • ส.ค.65 - ต.ค.65
  • 10 วัน 7 คืน
  เริ่มต้น 75,900 บาท
  • VietJet Air
  • พ.ค.65 เป็นต้นไป
  • 1 วัน 0 คืน
  เริ่มต้น 2,999 บาท