ทัวร์อุบลราชธานี Count Down 2022

เขมราฐ-วัดบุ่งขี้เหล็ก-หาดชมดาว-เสาเฉลียงยักษ์-สามพันโบก-วัดสิรินธร-โขงเจียม-วัดโขงเจียม-แม่น้ำสองสี-น้ำตกสร้อยสวรรค์-ทุ่งดอกไม้-ผาแต้ม-เสาเฉลียง- วัดคูหาสวรรค์-วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย-เก้าพันโบก-อุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-วัดสระประสานสุข-วัดพระธาตุหนองบัว-อ.วารินชำราบ-วัดหนองป่าพง

ทัวร์อุบลราชธานี Count Down 2022

รหัส 028-0269
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
37 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

17.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่อย่างนอบน้อมและสุภาพ

18.00 น : โดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถโค้ช)

วันที่ 2 อุบลราชธานี-เขมราฐ-วัดบุ่งขี้เหล็ก-หาดชมดาว-เสาเฉลียงยักษ์-สามพันโบก-วัดสิรินธร-โขงเจียม

06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ แลโขง นำท่านชม เมืองเขมราฐ เมืองสงบ เรียบง่าย น่าอยู่ ชม จุดชมวิว  เบิ่งโขง ณ เขมราฐ สุดเขตแดนสยาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมชมชมวิวของแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามคือ ประเทศลาว นำท่านชม วัดบุ่งขี้เหล็ก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งใน อำเภอเขมราฐ นำท่านชม หาดชมดาวและแก่งหินงาม ความงามตามธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง ช่วงฤดูน้ำลดภายในบริเวณหาดจะพบแก่งหินรูปร่างลักษณะแปลกตา นำท่านชม เสาเฉลียงยักษ์ แห่ง “ผาชัน” หน้าผาที่ชันสมชื่อ! มีความสูงประมาณ 40-50 เมตร เสาหินรูปร่างคล้ายกับดอกเห็ด

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ครัวสามพันโบก

บ่าย : นำท่านชม สามพันโบก คือหลุมเล็กใหญ่จำนวนมากมาย ที่เกิดจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะ  เดินทางสู่ น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู ชื่อของน้ำตกเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก นำท่านชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ โขงเจียม

วันที่ 3 โขงเจียม-วัดโขงเจียม-แม่น้ำสองสี-น้ำตกสร้อยสวรรค์-ทุ่งดอกไม้-ผาแต้ม-เสาเฉลียง- วัดคูหาสวรรค์-วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม แม่น้ำสองสี เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้เป็นที่เรียกกันว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม”  และยังเป็นที่ตั้งของ วัดโขงเจียม ให้ท่านได้สักการะองค์พญานาค

นำท่านชม น้ำตกสร้อยสวรรค์ และหินกะโหลก เป็นหนึ่งที่เที่ยวธรรมชาติอุบลราชธานี น้ำตกในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีน้ำตกน้อยใหญ่หลายชั้นสลับกับโขดหินแซมด้วยสีเขียวของต้นไม้ ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำใสสามารถเล่นน้ำได้ อากาศบริสุทธิ์มากๆ นำท่านชม ทุ่งดอกไม้น้ำตกสร้อยสวรรค์ ชม ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถทรงพระราชทานนามไว้ 5 ชนิด คือ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา ทิพเกสร มณีเทวา สรัสจันทร์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ความทรงจำคาเฟ่

บ่าย : นำท่านชม ผาแต้ม ชมภาพสีเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3000-4000 ปี และยังเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และ ประเทศลาว นำท่านชม เสาเฉลียง อีกหนึ่งแลนด์มาร์คน่าเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม นำท่านชม วัดคูหาสวรรค์ ภายในวัดมีพระอุโบสถลอยฟ้าสีขาวให้เดินชมความสวยงาม ถ้ำคูหาสวรรค์ยังเป็นที่ตั้งของสรีระหลวงปู่คำคนึง จุลมณี ที่ไม่เน่าเปื่อย นำท่านชม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ

วันที่ 4 โขงเจียม-เก้าพันโบก-อุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-วัดสระประสานสุข-วัดพระธาตุหนองบัว-อ.วารินชำราบ-วัดหนองป่าพง -ซื้อของฝาก-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านลงเรือล่องแม่น้ำโขง สู่ เก้าพันโบก เพื่อชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ เมื่อแม่น้ำโขงลดระดับ ผ่านวังน้ำวน ซึ่งน้ำวนและลึกมาก จนกระทั่งเดินทางถึง เก้าพันโบก ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ครัวน้องจอย

บ่าย : นำท่านชม ทุ่งศรีเมือง ชมความประณีตสวยงามของต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนต้นเทียนจำลอง เรื่องพระมหาชนก ที่นี่เลยเป็นแลนด์มาร์กและเป็นความภูมิใจของคนอุบล นำท่าน วัดพระธาตุหนองบัว สักการะ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านชม วัดสระประสานสุข วัดที่มีพระอุโบสถ แปลกตา

นำท่านชม วัดหนองป่าพง กราบสักการะอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภทโก)ที่ เจดีย์พระโพธิญาณเถร เพื่อความสิริมงคล และซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น หมูยอ แหนมเนือง ฯลฯ

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ ถนนคนเดิน ทุ่งศรีเมือง แล้วเดินทางกลับ

วันที่ 5 กรุงเทพมหานคร

05.00 น. : เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ………….


เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • เรือล่องแม่น้ำโขง
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ (เฉพาะคนไทย)
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมหน้าบัตรประชาชน + ใบรับรองการฉีดวัคซีน)

เขมราฐการยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง

 

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุบลราชธานี Count Down 2022
เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  30/12/2021 03/01/2022
  รถบัส
  4,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุบลราชธานี Count Down 2022
  เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 37 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - เม.ย.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 92 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,899 บาท
   ชื่นชอบ