ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ

ล่องเรือชมหิ่งห้อย l เกาะรัง l เกาะยักษ์ใหญ่ l เกาะยักษ์เล็ก l เกาะหวาย l ชุมชนจันทบูร l โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล l ศาลหลักเมืองจันทบุรี l วัดปากน้ำแขมหนู l  จุดชมวิวเนินนางพญา

ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ

รหัส 006-0246
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
7,290 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
191 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ตราด - ล่องเรือชมหิ่งห้อย

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

06.00 น. : ออกเดินทางสู่  จ.ตราด ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (อาหารว่าง) นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางถึง ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะช้าง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย รีเฟรชร่างกาย

17.00 น. : พร้อมกันที่ล็อบบี้ของรีสอร์ทที่ท่านเข้าพัก  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังร้านไอยราซีฟู้ด

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านไอยราซีฟู้ด จากนั้นหลังทานเสร็จนำท่านล่องเรือชมหิ่งห้อยในป่าโกงกาง และนำท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

วันที่ 2 ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ (เรือไม้) เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก – เกาะหวาย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

08.00 น. : รถเริ่มรับทุกท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือบางเบ้าเพื่อทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ ดำน้ำทะเลอ่าวไทยอันสวยงาม

09.00 น. : รถนำท่านไปยังหมู่บ้านบางเบ้า เตรียมตัวลงเรือ

09.30 น. : ตรวจเช็คความเรียบร้อย และให้ท่านใส่เสื้อชูชีพ จากนั้นออกเดินเรือมุ่งสู่หมู่เกาะรัง มีบริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ บนเรือ

11.00 น. : ดำน้ำจุดแรกที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล และแนวปะการังให้ได้ชม เกาะยักษ์เล็กมีความหลากหลายด้วยดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ตื่นตาตื่นใจแน่นอนสำหรับการลงดำน้ำที่เกาะแรกนี้

กลางวัน : ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ผลไม้น้ำดื่มบนเรือ

บ่าย : จากนั้นให้ท่านได้ ดำน้ำ และเดินชายหาด ณ หาดเกาะรัง (ที่ทำการอุทยานแห้งชาติหมู่เกาะรัง) ถ่ายรูปสวยๆ กับธรรมชาติอวดเพื่อนๆในโลกโซเชี่ยล

13.30 น. : จากนั้นดำน้ำที่เกาะยักษ์ใหญ่ ที่นี่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามของปะการังเขากวาง โดยเฉพาะปะการังเขากวางสีน้ำเงิน และสัตว์ทะเลน่ารักอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

14.45 น. : ออกเดินทางจากเกาะยักษ์ใหญ่สู่เกาะหวาย

15.00 น. : เป้าหมายสุดท้ายในการเดินทางวันนี้คือ เกาะหวายพาราไดซ์ เกาะหวายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในหมู่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ท่านสามารถดำน้ำดูปะการังได้อย่างสบายเพราะน้ำทะใสและเป็นจุดๆหนึ่งที่มีโครงการปลูกปะการังเทียมคืนสู่ท้องทะเลส่วนใหญ่เป็นประเภทปะการังเขากวาง

16.00 น. : ได้เวลาเดินทางกลับเกาะช้าง (ระหว่างเดินทางรับของว่างพร้อมผลไม้) เก็บความทรงจำดีๆไว้ และช่วยดูแลความสะอาดของ แหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป

17.00 น. : พร้อมกันที่จุดขึ้นรถ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับถึงที่พักเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น

วันที่ 3 เกาะเช้าง - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ชุมชนจันทบูร –โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล- ศาลหลักเมืองจันทบุรี – วัดปากน้ำแขมหนู – จุดชมวิวเนินนางพญา – กรุงเทพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

10.00 น. : เก็บสัมภาระ อำลาเกาะช้าง จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามเรือเฟอร์รี่ กลับมายังท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

11.00 น. : นำท่านเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : ให้ท่านได้เดินเล่น ชมวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำจันทบูร หรือที่เรียกกันว่า ย่านท่าหลวง ในอดีตถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจันทบุรี นำท่านเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่

14.00 น. : จากนั้นนำท่านไปไหว้ศาลหลักเมืองจันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่หน้าค่าตากสินด้านซ้าย เป็นศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี ศาลเดิมคงจะสร้างด้วยศิลาแลง แต่ได้ชำรุดทรุดโทรมไปจนต้นโพธิ์ต้นข่อยขึ้นปกคลุม และในที่สุดตัวศาลก็ไม่มีเหลืออยู่ และหลักเมืองเองก็ไม่ทราบว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร

15.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม วัดปากน้ำแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) แลนด์มาร์คของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านแวะ จุดชมวิวเนินนางพญา ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบนค่ะ เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะ มีระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร

16.30 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.30 น. : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 

 

 


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการหรือเทียบเท่า 2 คืน
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ 8 มื้อ
 6. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 9. ค่าค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน(คนไทย)
 10. น้ำดิ่มท่านละ 1 ขวด ต่อวัน
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ต่อท่าน
 5. ต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
09/04/2021 11/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/04/2021 12/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
  เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2021 14/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   8,390 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
   เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/04/2021 15/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    8,390 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
    เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/04/2021 02/05/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     7,490 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
     เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      09/04/2021 11/04/2021
      รถตู้
      7,490 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
      เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       10/04/2021 12/04/2021
       รถตู้
       7,490 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
       เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        12/04/2021 14/04/2021
        รถตู้
        8,390 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
        เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         13/04/2021 15/04/2021
         รถตู้
         8,390 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
         เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          30/04/2021 02/05/2021
          รถตู้
          7,490 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย ดำน้ำ 4 เกาะ
          เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Nok Air (DD)
           • พ.ย.64 - ธ.ค.64
           • 4 วัน 3 คืน
           • 23 ครั้ง
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           รหัส 013-0024
           4 วัน 3 คืน
           Nok Air (DD)
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           ชื่นชอบ