ขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง-วัดเขาสุกิม-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล-ชุมชนโบราณจันทบูร-ยุ้งฉางคาเฟ่ – Sky View Café-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-สะพานตากสินมหาราช-วัดปากน้ำแขมหนู-จุดชมวิวเนินนางพญา-จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง , At Ubon Travel
รหัส 003-0461
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-ออกเดินทางสู่เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

18.30 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่จ.จันทบุรี อิสระพักผ่อนบนรถ

23.45 น. : เดินทางถึงเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ไกด์อธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการบูชา การขึ้นเขาและจุดนัดพบตอนลงจากเขา)

ฟรีชุดไหว้ ท่านละ 1 ชุด

หมายเหตุสำคัญ:

 1. เตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2เข็ม สามารถแสดงใน Appหมอพร้อม ได้
 2. เตรียมเอกสารการรายงานผลตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ที่แสดงผล”ไม่พบเชื้อ”มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้างาน ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล/อนามัย/คลินิก/แล็บรับรอง XXตรวจเองไม่ได้XX

** ในกรณีไม่มีผลการตรวจเชื้อฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้างาน (ไม่มีการตรวจ ATK หน้างาน) **

วันที่ 2
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง-วัดเขาสุกิม-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล-ชุมชนโบราณจันทบูร-ยุ้งฉางคาเฟ่

00.05 น. : เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถยนต์ท้องถิ่นบริการขึ้นเขาคิชฌกูฏ สำหรับรถยนต์บริการ จะรับผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน/คัน โดยนั่งหลังรถเท่านั้น และผู้ที่มาด้วยกันจะได้นั่งรถคันเดียวกัน เดินทางขึ้นเขาสู่รอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย อยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2 เมตรเศษ ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินขึ้นไปถึงยอดเขาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอยู่นั้นจะได้บุญสูงและการได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเปรียบได้กับการเข้าเฝ้าองค์พระศาสดา ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ใกล้ๆกับรอยพระบาทพลวงมี “หินลูกพระบาท” หรือ “หินลูกบาตร” ตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่งและเป็นสัญลักษณ์ของเขาคิชฌกูฏ มีความเชื่อว่าขอพรอะไรก็จะสัมฤทธิ์ผล ส่วนใหญ่นิยมขอพรเรื่องหน้าที่การงาน สุขภาพ ความรัก เงินทอง ลาภยศต่าง ๆ บนยอดเขาพระบาทอากาศเย็นสบาย ในเวลากลางวันสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมืองจันทบุรีได้ ถัดไปจากจุดคือจุดผ้าแดง มีเส้นทางสูงชัน ต้องเดินต่อขึ้นไปอีกประมาณ 1 กม. เพื่อเขียนคำขอพรไว้ที่ผ้าแดง เชื่อกันว่าจะทำให้พรนั้นสมปรารถนา

05.00น. : ลงมากจากยอดเขาคิชฌกูฏ แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ จุดพักรถ

เช้า : บริการอาหารเช้า เดินทางสู่วัดเขาสุกิมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์จันทบุรี โบสถ์เก่าแก่สไตล์ยุโรป อยู่คู่กับชุมชนริมน้ำจันทบุรีมากกว่า 300 ปี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ชุมชนโบราณจันทบูร เป็นชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร ที่มีเสน่ห์ไม่จางหายไปตามกาลเวลา ชมบ้านเรือนริมน้ำเก่าสมัย ร.5 และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสถาปัตยกรรมโบราณร้านขายของและร้านอาหารต่างๆ แต่ละร้าน Üแวะยุ้งฉางคาเฟ่ ร้านสวยบรรยากาศดี อิสระซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
Sky View Café-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-สะพานตากสินมหาราช-วัดปากน้ำแขมหนู-จุดชมวิวเนินนางพญา-จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม-ของฝากเมืองจันท์แม่ละม่อม-เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เช็คอินคาเฟ่เกาะเปริด Sky View Café คาเฟ่สวยริมหน้าผาบรรยากาศดี อิสระซื้อเครื่องดื่ม ถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นถนนเลียบชายหาดทะเลเมืองจันท์ ที่ถูกขนานนามว่า Scenic Route หรือเส้นทางชมวิวที่สวยงาม สะพานตากสินมหาราช หรือสะพานแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ทอดข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีที่อำเภอแหลมสิงห์ ถือว่าเป็นสะพานที่ยาวและสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก  ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินขาว สีสันโดดเด่นที่ วัดปากน้ำแขมหนู

ถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางพญา ที่หาดคุ้งวิมานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นไฮไลท์ของจันทบุรี ถ่ายรูปเจดีย์กลางน้ำ จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม มีเจดีย์น้อย อายุเก่าแก่กว่า 200 ปีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงบ้านหัวแหลมมาเนิ่นนาน โดยจากท่าเทียบเรือจะมีสะพานไม้ความยาวประมาณ 50 เมตร พาดผ่านโขดหินน้อยใหญ่ในทะเลสำหรับเป็นทางเดินไปสักการะเจดีย์กลางน้ำ ปลายทางเป็นลานสักการบูชา ถวายธูปเทียน พวงมาลัย ดอกไม้ตามศรัทธาโดยไม่ต้องจุดธูปเทียน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ของฝากเมืองจันท์แม่ละม่อม แวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
ช่วงเดินทาง
10/02/2022 12/02/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
เดินทาง 10/02/2022 12/02/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/02/2022 19/02/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
  เดินทาง 17/02/2022 19/02/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/02/2022 26/02/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
   เดินทาง 24/02/2022 26/02/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/03/2022 05/03/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
    เดินทาง 03/03/2022 05/03/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/03/2022 12/03/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
     เดินทาง 10/03/2022 12/03/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/03/2022 19/03/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
      เดินทาง 17/03/2022 19/03/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/03/2022 26/03/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
       เดินทาง 24/03/2022 26/03/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        Tags ที่เกี่ยวข้อง
        Share on social networks
        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • Bangkok Airways (PG)
        • ธ.ค.64
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 10,900 บาท
        • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
        • 9 วัน 6 คืน
        เริ่มต้น 107,888 บาท
        • เดินทางมาเอง
        • เม.ย.64 - พ.ค.64
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 4,890 บาท
        • รถตู้
        • ม.ค.65 - พ.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 6,990 บาท