วัดร่องเสือเต้น – วัดพระสิงห์ – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี – ไร่ชาวังพุดตาล – ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – ดอยผาฮี้ – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดห้วยปลากั้ง – สิงห์ปาร์ค – วัดร่องขุ่น – เรียวกังคาเฟ่

ทัวร์เชียงราย แม่สลอง ผาฮี้ ดอยคุง , At Ubon Travel
รหัส 003-0117
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
95 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-วัดร่องเสือเต้น-วัดพระสิงห์-ไร่ชาฉุยฟง-ดอยแม่สลอง- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-พักแม่สลองวิลล่า

04.30น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.55น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3199

08.30น.  : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางสู่วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา ศิลปะประยุกต์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าหลัก วัดพระสิงห์ เชียงราย ปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (หรือพระสิงห์) จำลองศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชนิดสำริดปิดทอง มีพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะล้านนาไทย มีพระเจดีย์ เป็นพุทธศิลป์แบบล้านนาไทย

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน นำท่านชมทัศนียภาพความงดงาม ณ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสีครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคาเฟ่เล็กๆ ให้บริการนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย เดินทางสู่ดอยแม่สลอง แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวยามเย็นที่สวยจุดหนึ่งของดอยแม่สลอง จากนั้นนำท่านเข้าที่พักแรมบนดอยแม่สลอง

เย็น : บริการอาหารเย็น ที่พัก: แม่สลองวิลล่า Maesalong Villa หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
ไร่ชาวังพุดตาล-ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน-ดอยผาฮี้-ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ-ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง-เมืองเชียงราย

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาวังพุตตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน มีมุมนั่งเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซ้อน จุดเที่ยวมี 2 โซน โซนที่ 1 ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูน ให้ท่านชมบริเวณปากถ้ำที่มีศาลเจ้าแม่นางนอน ชมอนุสาวรีย์จ่าแซม ผู้เสียสละในปฏิบัติการ โซนที่ 2 ขุนน้ำนางนอน หรือสระขุนน้ำมรกต

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน  บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขาที่สวยงาม ร้านกาแฟภูผาฮี้ มีวิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน้า มีมุมนั่งเล่นเก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิวดอยช้างมูบซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ เดินทางสู่ ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเชียงราย

เย็น : บริการอาหารเย็น ที่พัก: De Hug Hotel & Residence หรือ Work Den Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
วัดห้วยปลากั้ง-สิงห์ปาร์ค-วัดร่องขุ่น-เรียวกังคาเฟ่-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขา รายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่น”พบโชคธรรมเจดีย์”สูง9ชั้นทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนา ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ มีการปลูกพืช/ดอกไม้หลายชนิดอิสระถ่ายรูปสวยงาม สามารถนั่งรถรางชมบรรยากาศหรือชมดอกไม้ได้ (ทัวร์ไม่รวมค่ารถราง)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ชมสถาปัตยกรรม ความงดงามที่วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิมชัย จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติ สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต อุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตร อลังการตาม เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันลงมาหน้าบันประดับด้วยพญานาคและติดกระจกระยิบระยับ ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่จดจำของนักท่องเที่ยว เรียวกังคาเฟ่ (Ryokan Cafe) คาเฟ่ชิคๆสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม ถ่ายภาพสวยงามตามอัธยาศัย นำท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านของฝากตามอัธยาศัย ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง

18.25น. : บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3210

19.45น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

 

 • หมายเหตุสำคัญ: ผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย  จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
  Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม ไม่น้อยกว่า14วัน / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J1เข็มไม่น้อยกว่า14วัน /วัคซีนไขว้อื่นๆ 2เข็ม
 • ผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90วัน  โดยใช้ใบรับรองแพทย์
 • มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงยาบาลหรือแล็บที่รับรองไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทาง

*อายุต่ำกว่า18ปีต้องแสดงผลตรวจเท่านั้น*  หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องกักตัว14วันตามระเบียบจังหวัด

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

 เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย

 • การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

กรณีลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย แม่สลอง ผาฮี้ ดอยคุง
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย แม่สลอง ผาฮี้ ดอยคุง
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 02/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย แม่สลอง ผาฮี้ ดอยคุง
   เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/01/2022 03/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย แม่สลอง ผาฮี้ ดอยคุง
    เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ