ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง “นางพญาเสือโคร่ง”
ดอยอินทนนท์ดอยที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย
ชมสวนดอกไม้แม่ริม ไหว้พระวัดพระสิงห์เสริมดวง

ทัวร์เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์ , At Ubon Travel
รหัส 006-0325
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
9,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
แม่กำปอง-ร้านกาแฟระเบียงวิว-วัดคันธาพฤกษา-ขุนช่างเคี่ยน-ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย-พระธาตุดอยสุเทพ

04.30น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่รอรับคณะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องเช็คอิน

06.40 น. : เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3437
(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)

07.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่สนามบิน
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย

จากนั้น พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่กำปองต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กำปองได้ด้วย
เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางเดียวกับ พระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และบ้านม้งดอยปุย เพื่อชมความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ซึ่งจะบานสะพรั่งอย่างสวยงามในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างเต็มที่

จากนั้นพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะแม เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภูมิสิริ- ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย พาท่านเข้าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 จุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง พาทุกท่านชม ดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวางหรือ ซากุระเมืองไทย ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง ย้อมหุบเขาเป็นสีชมพู นักท่องเที่ยวที่มาเยือนขุนวาง จะได้สนุกไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยแปลงไม้ ผลเมืองหนาวที่จะพากันออกดอกบานสะพรั่งดูสดใส ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ แนคตารีน หรือสตรอว์เบอร์รี่ เป็นต้น

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
สวนดอกไม้แม่ริม-วัดพระสิงห์-ซื้อของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)

จากนั้นพาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีมะโรง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

18.45 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3440
(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)

คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟท์เดินทางตามรายละเอียดด้านล่าง
DD172 DMK-NNT 08.15-09.30
DD179 NNT-DMK 19.10-20.25

20.20 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่ารถตู้ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 4. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง15 กิโลกรัม ราคา 490 บาทต่อเที่ยว  (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
11/01/2022 13/01/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
9,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์
เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
*** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/01/2022 16/01/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  11,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์
  เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
  *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/01/2022 20/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์
   เดินทาง 18/01/2022 20/01/2022
   *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/01/2022 23/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    11,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์
    เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
    *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/01/2022 27/01/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์
     เดินทาง 25/01/2022 27/01/2022
     *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/01/2022 30/01/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      11,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์
      เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
      *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Thai Smile Airways (WE)
       • ก.พ.65 - พ.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 11,990 บาท
       • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
       • 8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 74,900 บาท
       • ต.ค.65 - ธ.ค.65
       • 8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 72,999 บาท