ทัวร์เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองลับแล

เชียงดาว-เมืองงาย-ประตูเวียงแหง-บ้านเลาวู-Akipu Coffee-Akipu Garden&Market-ดอยฮาดู่บิ-อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร-เวียงแหง-ถนนคนเดินปางป๋อ-เปียงหลวง-ซีหลงซาน-แปกแซม-กองพล93-วัดเปียงหลวง-วัดฟ้าเวียงอินทร์-เวียงแหง-วัดกอมู-วัดเวียงแหง-พระธาตุนายาง-น้ำตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-บ้านนามน-โก้บอเอ่ะ-วัดพระธาตุแสนไห-ดอยค้ำฟ้า-เชียงดาว-วัดบ้านเด่น

ทัวร์เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองลับแล

รหัส 028-0263
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–เชียงใหม่

17.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี อย่างนอบน้อมและสุภาพ  ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง

18.00 น. : โดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถโค้ช)

วันที่ 2 เชียงใหม่-เชียงดาว-เมืองงาย-ประตูเวียงแหง-บ้านเลาวู-Akipu Coffee-Akipu Garden&Market-ดอยฮาดู่บิ-อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร-เวียงแหง-ถนนคนเดินปางป๋อ-เปียงหลวง

07.00 น. : เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านรับประทานอาหารเช้า(1)ที่ โรงแรมพูนเพชร

08.00 น. : นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ ขนาด8-9ที่นั่ง แล้วออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวียงแหง(ระยะทาง 128 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) บนถนนเส้นทางดอยลอยฟ้า เขตแดน อ.เชียงดาว กับ อ.เวียงแหง ระหว่างทางแวะชม ประตูเวียงแหง ชม บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟที่วิวสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ บริเวณยังมีชาวพื้นเมืองขายผลไม้ ต่างๆ มากมาย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ขุนคอง

บ่าย : นำท่านชม Akipu Coffee ร้านกาแฟเล็กๆแต่มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Akipu Garden & Market แหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวของชนเผ่าลีซู นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นที่ ขึ้นสู่จุดชมวิว ฮาดู่บิ(Hadubee) มีความหมายว่า พื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานเก่าของชนเผ่าลีซู จุดชมวิวที่อยู่ตรงกลางระหว่าง หมอกและเมฆ อยู่ที่บ้านเลาวู สามารถมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ ยิ่งช่วงฤดูหนาวสวยงามมาก จนได้เวลาเดินทางสู่ เวียงแหง นำท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำท่านชม ถนนคนเดินปางป๋อ ถนนคนเดินของเวียงแหง ให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำอิสระ และชมวิถีชีวิตของชาวเวียงแหง เดินทางสู่ บ้านเปียงหลวง

วันที่ 3 หลงซาน-แปกแซม-กองพล93-วัดเปียงหลวง-วัดฟ้าเวียงอินทร์-เวียงแหง-วัดกอมู-วัดเวียงแหง-พระธาตุนายาง-น้ำตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-บ้านนามน-โก้บอเอ่ะ-วัดพระธาตุแสนไห-เปียงหลวง

05.30 น. : นำท่านขึ้นรถท้องถิ่น สู่ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “หุบเขามังกรตะวันตก” ตั้งอยู่ใน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่งของอำเภอเวียงแหง เมื่อมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง เบื้องหน้า เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของสวนดอกไม้และต้นพญาเสือโคร่งสามารถมายืนอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้ทะเลหมอก และยังมีศาลเจ้าจีนไว้สำหรับสักการะขอพร

ชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาติ ที่บ้านเปียงหลวง สถานที่ที่มีเรื่องราวมากมายเกินขึ้นที่นี่ โครงสร้างทำด้วยดิน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลในภาษาอังกฤษ ด้านหลังจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ด้วย..หมู่บ้านเปียงหลวง ชม วัดเปียงหลวง วัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลังใหม่ ชม  วัดฟ้าเวียงอินทร์ นำท่านชม พระธาตุเวียงแหง(วัดกอมู) เป็นวัดเก่าแก่  นำท่านชม พระธาตุนายาง.. นำท่านชม วัดพระธาตุแสนไห เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ม่อนล้านช้าง(ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง)

บ่าย : นำท่านชม นาขั้นบันไดบ้านนามน ชมผืนนาที่มีความสวยงาม ที่ปลูกอยู่ตามแนวเขาลัดหลั่นกันมา ตามพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็สวยงามพอที่จะให้ท่านได้สัมผัสนำท่านชม น้ำตกแม่หาด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเดินทางสะดวก นำท่านชม เก่อเจ่อแท่ นำท่านชม โกบอเอ่ะ ผ้าทอกระเหรี่ยง ซึ่งทอด้วยมือและใช้สีจากธรรมชาติ ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ จนได้เวลาเดินทางสู่ เปียงหลวง

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ(5)ที่ โค้กแอนด์คอฟฟี่(ลิ้มรสสุกี้ยูนนาน)

วันที่ 4 เปียงหลวง-เวียงแหง-ดอยค้ำฟ้า-เชียงดาว-วัดบ้านเด่น-เชียงใหม่

05.30 น. : นำท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้อ่อน เต้าหู้ทอด สุกี้ยูนนาน หรือจะเดินชมบ้านเรือนบรรยากาศแบบจีน และไม่พลาดชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหัว

06.30 น. : รับประทานอาหารเช้า(6)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

07.00 น. : ออกเดินทางสู่ ดอยค้ำฟ้า(ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง บนถนนดอยลอยฟ้า) เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยค้ำฟ้า อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,834 เมตร

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที่ ข้าวซอยหมู่เฮา

บ่าย : เดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะ วัดป่าดาราภิรมย์ วัดสวยงามของ อ.แม่ริม สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพญาราชสีห์หลวงอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัด บัดไดพญานาคคู่ ลวดลายปราณีต  พระวิหารหอคำหลวง ที่มีความสวยงาม ฯลฯ

นำท่านชม ประตูท่าแพ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงมาก เลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายหลายชนิด พร้อมอิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว แล้วเดินทางกลับ

วันที่ 5 กรุงเทพมหานคร

05.00 น. : เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ………….


เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • รถตู้ท่องเที่ยวเชียงใหม่
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ (เฉพาะคนไทย)
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง
ช่วงเดินทาง
30/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองลับแล
เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  30/12/2021 03/01/2022
  รถโค้ช
  4,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองลับแล
  เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 43 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 9 วัน 7 คืน
   • 74 ครั้ง
   เริ่มต้น 168,900 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • เม.ย.64 - พ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 233 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,900 บาท
   รหัส 010-0356
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,900 บาท
   • ก.พ.65 - มี.ค.65
   • 8 วัน 5 คืน
   • 51 ครั้ง
   เริ่มต้น 89,999 บาท
   รหัส 036-0249
   8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 89,999 บาท
   • ธ.ค.64 - มี.ค.65
   • 8 วัน 5 คืน
   • 101 ครั้ง
   เริ่มต้น 39,999 บาท
   รหัส 013-0036
   8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 39,999 บาท
   ชื่นชอบ