ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง – จองคำ – ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวกิ๋วลม – พระธาตุแม่เย็น – หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย – ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – วัดบ้านแด่น – แดนเทวดา

ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย , At Ubon Travel
รหัส 024-0063
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
92 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคำ

05.30 น. : คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

08.45 น. : นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย – แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง  : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย อ.ปาย

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่  สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก

16.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือเฒ่า

18.00 น. : นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวกิ๋วลม - พระธาตุแม่เย็น - หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย

04.30 น : นำท่านเดินทางสู่ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี…สวยงาม จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย..บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย อิ่มอร่อยนำคณะเดินทางต่อสู่ ถ้ำปลา อ.ปางมะผ้า ระหว่าง ทางแวะให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ ลีไวน์รักษ์ไทย

10.00 น. : คณะเดินทางถึง ถ้ำปลา อิสระให้ท่านเที่ยวชม     และถ่ายรูปกับฝูงปลาพวงนับแสน ๆ ตัว เดินทางสู่ ถ้ำน้ำลอด

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา 

บ่าย : เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด  หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม   อาทิเช่น ถ้ำเสาหินหลวง,ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างการเดินทาง

แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย ก่อนนำชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง ก่อนเดินทางสู่ร้านอาหาร

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก

วันที่ 3
ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้าน กาแฟ Coffee in Love – วัดบ้านแด่น - แดนเทวดา - กรุงเทพฯ

05.45 น. : โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พักäบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

08.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านสวนชมจันทร์

บ่าย : นำชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

16.00 น. : นำคณะเดินทางสู่  อ.แม่แตง ชมแลนด์มาร์กใหม่สุดอลังฯ ในชื่อ “แดนเทวดา” ตื่นตาไปกับหน้าผาน้ำตกจำลองที่สามารถเดินขึ้นไปและมีช่องกลางน้ำตกสำหรับถ่ายภาพที่นี่แบ่งเป็น 4 โซนหลักๆ คือ

โซนที่ 1 คือร้านกาแฟ
โซนที่ 2 เป็นสวนดอกไม้หน้าน้ำตก
โซนที่ 3 เป็นสวนญี่ปุ่นอยู่หลังน้ำตก
โซนที่ 4 จำลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอท็อปจำหน่ายดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้าน้ำตกเป็นแปลงดอกมากาเร็ต และ ดอก Celosia แต่ถ้าเดินอ้อมไปหลังน้ำตกอารมณ์จะเปลี่ยนไปทันที เป็นสวนและร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีลำธารไหลผ่าน และมีพร็อพทางเดินไม้และสะพานให้ถ่ายภาพ

18.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

21.15 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.35 น. : คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

 1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท
 2. และส่วนต่างวันหยุดต่อเนื่อง เพิ่ม 1,000 บาทต่อท่าน เทศกาลปีใหม่เพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน

เงื่อนไขการจอง          

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
05/11/2021 07/11/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
13,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
เดินทาง 05/11/2021 07/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/11/2021 10/11/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  13,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
  เดินทาง 08/11/2021 10/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/11/2021 13/11/2021
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   13,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
   เดินทาง 11/11/2021 13/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/12/2021 15/12/2021
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    13,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
    เดินทาง 13/12/2021 15/12/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     17/12/2021 19/12/2021
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     13,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
     เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      20/12/2021 22/12/2021
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      13,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
      เดินทาง 20/12/2021 22/12/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/12/2021 26/12/2021
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       13,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
       เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        27/12/2021 29/12/2021
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        13,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
        เดินทาง 27/12/2021 29/12/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         31/12/2021 02/01/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         13,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
         เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          03/01/2022 05/01/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          13,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
          เดินทาง 03/01/2022 05/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07/01/2022 09/01/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           13,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
           เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            10/01/2022 12/01/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            13,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
            เดินทาง 10/01/2022 12/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             14/01/2022 16/01/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             13,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
             เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              17/01/2022 19/01/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              13,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
              เดินทาง 17/01/2022 19/01/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               21/01/2022 23/01/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               13,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
               เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                28/01/2022 30/01/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                13,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
                เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • เดินทางมาเอง
                 • ก.พ.65 - มี.ค.65
                 • 2 วัน 1 คืน
                 เริ่มต้น 1,899 บาท
                 • VietJet Air
                 • มิ.ย.65 - มี.ค.66
                 • 4 วัน 3 คืน
                 เริ่มต้น 11,777 บาท
                 • VietJet Air
                 • มี.ค.65 - เม.ย.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 เริ่มต้น 5,999 บาท