ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-เมืองคอง-วัดศรีกลางเมือง-สะพานมิตรภาพแม่น้ำคองถ้ำเชียงดาว-เมืองงาย-วัดบ้านเด่น-ห้วยตึงเฒ่า-แม่กำปอง-วัดพระนอนแม่ปูคา-บ่อสร้าง

ทัวร์เชียงใหม่ Count Down 2022 @เมืองคอง , At Ubon Travel
รหัส 028-0149
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
77 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

18.30 น. : พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ เช็คอุณหภูมิร่างกาย

19.00 น. : เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถ)

วันที่ 2
เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-เมืองคอง-วัดศรีกลางเมือง-สะพานมิตรภาพแม่น้ำคอง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ โรงแรมพูนเพชร

08.00 น. : นำท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ(คันละ 8-9ท่าน) ออกเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ชมบรรยากาศที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว นำท่านชม ภูเก็บตะวัน  LANDMARK ใหม่เอี่ยมของม่อนแจ่ม อยู่ห่างจากจุดชมวิวม่อนแจ่มเพียง 20 เมตรเท่านั้น จากนั้นนำท่านชม SKYWALK ม่อนแจ่ม จุดชมวิวแห่งใหม่ในม่อนแจ่ม เดินเข้ามาจากทางเข้าม่อนแจ่มจนสุดทาง  อยู่ด้านขวามือ คุณจะเจอกับสะพานไม้ไผ่ทอดยาวตลอดแนวเชิงเขา ยาวประมาณ 200 กว่าเมตร

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันอิสระ บริเวณ ตลาดม้ง 

บ่าย : ออกเดินทางสู่ เมืองคอง ชุมชนเล็กๆ ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว ซึ่งอยู่ด้านหลังของดอยหลวงเชียงดาว เส้นทางเดียวกับบ้านนาเลาใหม่ ชม วัดศรีกลางเมือง วัดประจำเมืองคองเป็นที่นับถือของคนเมืองคอง

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ(2)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 3
เมืองคอง-ถ้ำเชียงดาว-เมืองงาย-วัดบ้านเด่น-ห้วยตึงเฒ่า-ถนนคนเดิน-เชียงใหม่

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. : นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ ชมความงามของลำน้ำคอง สายน้ำที่ไหลเอื่อยๆ พร้อมสายหมอกยามเช้าที่อยู่เหนือน้ำ หรือที่เรียกกันว่า หมอกไล่น้ำ ออกเดินทางสู่ ถ้ำเชียงดาว ภายในความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำเป็นสระน้ำมีปลาว่ายวน ตรงหน้าถ้ำเป็นที่ตั้งของ วัดถ้ำเชียงดาว นำท่านเดินทางสู่ เมืองงาย เพื่อนำท่านสักการะ สถูปพระนเรศวร ณ เมืองงาย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยยกทัพมาที่เมืองแห่งนี้

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ข้าวซอยดอยนาง

บ่าย : ออกเดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ภายในวัดมีพื้นที่กว้าง และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม  ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ นำท่านสักการะพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี พร้อมทั้งชม  อุโบสถ หอไตร วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ อิสระเก็บภาพความสวยงามและความประทับใจ ออกเดินทางสู่ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

ออกเดินทางสู่ ประตูท่าแพ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงมาก เลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายหลายชนิด พร้อมอิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ บริเวณถนนคนเดินท่าแพ

20.30 น. : เหมาะสมทกับเวลานำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4
เชียงใหม่-แม่กำปอง-วัดพระนอนแม่ปูคา-บ่อสร้าง-วนัสนันท์-อาหารพื้นเมือง-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

07.30 น. : อำลาที่พัก เดินทางสู่ ดอยแม่กำปอง 

09.00 น. : เดินทางถึง หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ที่หลายท่านได้ยินครั้งแรก อาจยังไม่คุ้นหู แต่พอได้ฟังว่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่ นำท่านชม น้ำตกแม่กำปอง เป็นน้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขาที่จัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในบริเวณบ้านแม่กำปอง มีทั้งหมด 7 ชั้น น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถเดินขึ้นถึง “ดอยม่อนล้าน” ยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้ง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง จากนั้นเดินทางสู่ วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ชมวิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนแม่กำปอง

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วัดพระนอนแม่ปูคา หรือ วัดพระป้าน วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2200 เป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่มีความสวยงาม โดยภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโบราณ

เดินทางสู่ ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง นำท่านเรียนรู้วิธีการทำร่มบ่อสร้างที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จนได้เวลาเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ(5)ที่ ลำดีตี้ขัวแดง แล้วเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

วันที่ 5
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

06.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…………….

เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • รถตู้ท่องเที่ยวเชียงใหม่
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ (เฉพาะคนไทย)
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single), ห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple) ซึ่งห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กับ 1 เตียงพับเสริม(นอน1ท่าน) ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 • บางโรงแรม อาจไม่มีเครื่องใช้ไว้บริการ อาทิเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี โลชั่นทาผิว รองเท้าเดินในห้อง เป็นต้น

การเดินทางเป็นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด        

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ Count Down 2022 @เมืองคอง
เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ