ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง

สุดอลังการทะเลหมอก @ SKY WALK อัยเยอร์เวง กราบขอพระหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ ไม่พลาดจุดเช็คอินยอดฮิตเมืองเบตง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ หอนาฬิกา

ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง

รหัส 011-0206
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
256 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดพบ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี - หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

17.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

18.00 น. : ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง

……… น.       คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคใต้ แวะจุดพักรถให้ท่านทำธุระส่วนตัว นำท่านเปลี่ยนพาหนะเดินทางเป็นรถตู้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX นำคณะเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี นำท่านกราบอัฐิหลวงพ่อทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี นำคณะสู่ จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร อ่างเก็บน้ำจุได้ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำคณะเดินทางสู่ เบตง อำเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม นำคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  นำคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง

04.00 น. : นำคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า SET BOX นำคณะแวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ นำคณะเดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเบตง เดิมชื่อ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” ตั้งอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์ นำคณะแวะ ร้านเฉาก๊วยเบตง  กม.4 (วุ้นดำ) เจ้าแรกบ้านไม้ เป็นเฉาก๊วยสูตรดั้งเดิม จากการดำเนินกิจการสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งยังคงครองความโบราณไว้ให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มาเยียนเบตงได้แวะเยี่ยมชมและรับประทานเฉาก๊วยซึ่งเป็นเฉาก๊วยที่ขึ้นชื่อลือนามและมีชื่อเสียงที่ควบคู่กับเมืองเบตงมายาวนานแสนนานเกือบ 40 ปี นำคณะเข้าชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

วันที่ 4 เบตง – ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – แวะชมตัวเมืองยะลา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำคณะเช็คเอ้าท์ เดินทางออกจากที่พัก แวะถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่ระลึก ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม นำคณะเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดยะลา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อิสระช้อปปิ้งตลาดกิมหยง ส่งท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

……… น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง ä อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.

วันที่ 5 กรุงเทพฯ

05.00-07.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และรถตู้ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
12/04/2021 16/04/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง
เดินทาง 12/04/2021 16/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/04/2021 17/04/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง
  เดินทาง 13/04/2021 17/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/04/2021 18/04/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง
   เดินทาง 14/04/2021 18/04/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/04/2021 16/04/2021
    รถบัส
    6,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง
    เดินทาง 12/04/2021 16/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     13/04/2021 17/04/2021
     รถบัส
     6,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง
     เดินทาง 13/04/2021 17/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      14/04/2021 18/04/2021
      รถบัส
      6,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวยะลา เบตง
      เดินทาง 14/04/2021 18/04/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 209 ครั้ง
       เริ่มต้น 5,888 บาท
       รหัส 001-0183
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 5,888 บาท
       • ธ.ค.64 - มี.ค.65
       • 8 วัน 5 คืน
       • 18 ครั้ง
       เริ่มต้น 39,999 บาท
       รหัส 013-0036
       8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 39,999 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ต.64 - ก.ย.64
       • 2 วัน 1 คืน
       • 183 ครั้ง
       เริ่มต้น 1,990 บาท
       รหัส 023-0294
       2 วัน 1 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 1,990 บาท
       ชื่นชอบ