ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง – สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – ตลาดหน้าพระธาตุ – ถ่ายรูปกับกำแพงเมืองเก่า – หมู่บ้านคีรีวง – เติมคาเฟอีน ณ ร้านกาแฟ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สักการะขอพรวัดธาตุน้อย – พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน –  ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ – แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา

ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง

รหัส 010-0318
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
197 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จังหวัดนครศรีธรรมราช

21.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

21.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีฯ โดยรถตู้ VIP

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – ตลาดหน้าพระธาตุ (ถนนคนเดินเมืองคอน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นนำท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริมงคลแห่งการเดินทาง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ตลาดหน้าพระธาตุ ” หรือ “หลาดหน้าพระธาตุ” ตลาดสไตล์ย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงการตกแต่งร้านค้า การตกแต่งสถานที่สไตล์ย้อนยุค ขอบอกว่าได้กลิ่นไอของเมืองเก่าและมีเสน่ห์ของความโบราณเมือง

เย็น : อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นตลาดตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ถ่ายรูปกับกำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง – เติมคาเฟอีน ณ ร้านกาแฟ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สักการะขอพรวัดธาตุน้อย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูป “กำแพงเมืองเก่า” เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญของเมืองนคร

นำท่านไปชม “หมู่บ้านคีรีวง” การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท พร้อมบรรยากาศหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา สามารถนั่งชิลๆ ฟังเสียงน้ำ ผ่านแก่งหินต่างๆ เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards ) อิสระให้ท่านได้สูดอากาศสดชื่น และถ่ายรูปวิวสวยๆ

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา จากนั้นนำท่านไปร้านกาแฟ “ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา” (Little House in the Valley) ซึ่งห่างจากหมู่บ้านคีรีวงไม่มาก ร้านกาแฟสไตล์ลอฟท์ ผสมแนวบ้านสวน บรรยากาศสบายๆ ด้านหลังของร้านจะเป็นที่นั่งชมวิวภูเขามุมมองแบบ 180 องศา จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะขอพร “วัดธาตุน้อย” หรือวัดพระธาตุน้อย ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็นการจำลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพียงแต่งย่อส่วนให้เล็กลง เป็นเจดีย์ทรงศรีลังกา ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและสรีระสังขารของพ่อท่านคล้าย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ – แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก 

นำท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ตำนานกุมารเทพ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย จากนั้นนำท่าน “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณมาแล้วจะต้องร้องว๊าววว”

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti จากนั้นนำท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดำ – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ทำให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ  จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ

เย็น : แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

16.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP

 23.00 น. : นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน + ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท / คน / ทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

ช่วงเดินทาง
01/04/2021 04/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
เดินทาง 01/04/2021 04/04/2021
*** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
*** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2021 05/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
  เดินทาง 02/04/2021 05/04/2021
  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/04/2021 06/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
   เดินทาง 03/04/2021 06/04/2021
   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2021 11/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
    เดินทาง 08/04/2021 11/04/2021
    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/04/2021 12/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
     เดินทาง 09/04/2021 12/04/2021
     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,900 ***
     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/04/2021 13/04/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
      เดินทาง 10/04/2021 13/04/2021
      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/04/2021 14/04/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
       เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/04/2021 15/04/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        7,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
        เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/04/2021 16/04/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         7,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
         เดินทาง 13/04/2021 16/04/2021
         *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
         *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          14/04/2021 17/04/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          7,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
          เดินทาง 14/04/2021 17/04/2021
          *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
          *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           15/04/2021 18/04/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           7,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
           เดินทาง 15/04/2021 18/04/2021
           *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
           *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            22/04/2021 25/04/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            6,500 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
            เดินทาง 22/04/2021 25/04/2021
            *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
            *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             23/04/2021 26/04/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             6,500 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
             เดินทาง 23/04/2021 26/04/2021
             *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
             *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              29/04/2021 02/04/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              6,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
              เดินทาง 29/04/2021 02/04/2021
              *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,900 ***
              *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,900 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               30/04/2021 03/05/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               7,500 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
               เดินทาง 30/04/2021 03/05/2021
               *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,500 ***
               *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,500 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                01/05/2021 04/05/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                7,500 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
                *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,500 ***
                *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,500 ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 02/05/2021 05/05/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                 เดินทาง 02/05/2021 05/05/2021
                 *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,900 ***
                 *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,900 ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  13/05/2021 16/05/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,500 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                  เดินทาง 13/05/2021 16/05/2021
                  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   14/05/2021 17/05/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,500 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                   เดินทาง 14/05/2021 17/05/2021
                   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    20/05/2021 23/05/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,500 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                    เดินทาง 20/05/2021 23/05/2021
                    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     21/05/2021 24/05/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     6,500 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                     เดินทาง 21/05/2021 24/05/2021
                     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      27/05/2021 30/05/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      6,500 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                      เดินทาง 27/05/2021 30/05/2021
                      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       28/05/2021 31/05/2021
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       6,500 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                       เดินทาง 28/05/2021 31/05/2021
                       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        01/04/2021 04/04/2021
                        รถตู้
                        6,500 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                        เดินทาง 01/04/2021 04/04/2021
                        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         02/04/2021 05/04/2021
                         รถตู้
                         6,500 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                         เดินทาง 02/04/2021 05/04/2021
                         *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                         *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          03/04/2021 06/04/2021
                          รถตู้
                          6,500 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                          เดินทาง 03/04/2021 06/04/2021
                          *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                          *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           08/04/2021 11/04/2021
                           รถตู้
                           6,500 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                           เดินทาง 08/04/2021 11/04/2021
                           *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                           *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            09/04/2021 12/04/2021
                            รถตู้
                            6,900 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                            เดินทาง 09/04/2021 12/04/2021
                            *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,900 ***
                            *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,900 ***
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             10/04/2021 13/04/2021
                             รถตู้
                             7,900 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                             เดินทาง 10/04/2021 13/04/2021
                             *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
                             *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              11/04/2021 14/04/2021
                              รถตู้
                              7,900 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                              เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
                              *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
                              *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               12/04/2021 15/04/2021
                               รถตู้
                               7,900 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                               เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
                               *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
                               *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
                               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                13/04/2021 16/04/2021
                                รถตู้
                                7,900 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                เดินทาง 13/04/2021 16/04/2021
                                *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
                                *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
                                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 14/04/2021 17/04/2021
                                 รถตู้
                                 7,900 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                 เดินทาง 14/04/2021 17/04/2021
                                 *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
                                 *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  15/04/2021 18/04/2021
                                  รถตู้
                                  7,900 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                  เดินทาง 15/04/2021 18/04/2021
                                  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
                                  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   22/04/2021 25/04/2021
                                   รถตู้
                                   6,500 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                   เดินทาง 22/04/2021 25/04/2021
                                   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    23/04/2021 26/04/2021
                                    รถตู้
                                    6,500 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                    เดินทาง 23/04/2021 26/04/2021
                                    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     29/04/2021 02/04/2021
                                     รถตู้
                                     6,900 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                     เดินทาง 29/04/2021 02/04/2021
                                     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,900 ***
                                     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,900 ***
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      30/04/2021 03/05/2021
                                      รถตู้
                                      7,500 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                      เดินทาง 30/04/2021 03/05/2021
                                      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,500 ***
                                      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,500 ***
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       01/05/2021 04/05/2021
                                       รถตู้
                                       7,500 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                       เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
                                       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,500 ***
                                       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,500 ***
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,900 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        02/05/2021 05/05/2021
                                        รถตู้
                                        6,900 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                        เดินทาง 02/05/2021 05/05/2021
                                        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,900 ***
                                        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,900 ***
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         13/05/2021 16/05/2021
                                         รถตู้
                                         6,500 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                         เดินทาง 13/05/2021 16/05/2021
                                         *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          14/05/2021 17/05/2021
                                          รถตู้
                                          6,500 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                          เดินทาง 14/05/2021 17/05/2021
                                          *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                          *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           20/05/2021 23/05/2021
                                           รถตู้
                                           6,500 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                           เดินทาง 20/05/2021 23/05/2021
                                           *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                           *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            21/05/2021 24/05/2021
                                            รถตู้
                                            6,500 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                            เดินทาง 21/05/2021 24/05/2021
                                            *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                            *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             27/05/2021 30/05/2021
                                             รถตู้
                                             6,500 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                             เดินทาง 27/05/2021 30/05/2021
                                             *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                             *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              28/05/2021 31/05/2021
                                              รถตู้
                                              6,500 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์เที่ยวเมืองคอน วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
                                              เดินทาง 28/05/2021 31/05/2021
                                              *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,500 ***
                                              *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,500 ***
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               Share on social networks
                                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                               • เดินทางมาเอง
                                               • มี.ค.64
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 209 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 5,888 บาท
                                               รหัส 001-0183
                                               3 วัน 2 คืน
                                               เดินทางมาเอง
                                               เริ่มต้น 5,888 บาท
                                               • Thai Smile Airways (WE)
                                               • ก.พ.64
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 187 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 8,999 บาท
                                               รหัส 007-0156
                                               3 วัน 2 คืน
                                               Thai Smile Airways (WE)
                                               เริ่มต้น 8,999 บาท
                                               • Thai Lion Air
                                               • เม.ย.64
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 182 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 9,333 บาท
                                               รหัส 011-0248
                                               3 วัน 2 คืน
                                               Thai Lion Air
                                               เริ่มต้น 9,333 บาท
                                               ชื่นชอบ