สักการะ พระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
ชมทุ่งดอกไม้แม่ริม
เช็คอินถนนคนเดินปาย
เที่ยวชมปางอุ๋ง ที่ได้รับการขนานนามสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

ทัวร์เที่ยวไทยมหัศจรรย์…แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย , At Ubon Travel
รหัส 008-0229
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ •วัดป่าดาราภิรมย์ • สวนดอกไม้แม่ริม • ร้านกาแฟ Coffee In • สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย • บ้านสันติชล • วัดน้ำฮู้ • ถนนคนเดินเมืองปาย

04.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.50 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD120

08.00 น. : ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน พาท่านชมวัดป่าดาราภิรมย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ ทุ่งดอกไม้อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านสวนแม่ริม พาท่านเช็คอินชิคๆ ที่ ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านสุดน่ารัก ลัญลักษณ์ของปาย ซึ่งนอกจากที่จะมีเครื่องดื่ม ของทานเล่น และอาหารแล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ อยู่มากมาย ถือแก้วกาแฟพร้อมถ่ายรูปกับวิวต่างๆ บริเวณร้าน รับรองว่าได้รูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน เดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แวะถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นเพื่อใช้สำเลียงอาวุธและเสบียงข้ามแม่น้ำปาย แต่เดิมทำจากไม้ แต่ว่าเกิดอุทกภัยใหญ่ทำให้สะพานเสียหาย ทางการจึงทำเรื่องของสะพานเหล็กนวรัฐจากเชียงใหม่มาใช้แทน

เข้าชม บ้านสันติชล ชุมชนที่ตกแต่งจำลองแบบวัฒนธรรมจีน-ยูนนาน ซึ่งเคยมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ ภายในจะมีบ้านดินสีส้ม แสดงถึงภูมิปัญญาของคนจีนในสมัยนั้น และยังมีสินค้าและของที่ระลึก จำหน่าย โดยเฉพาะชา ที่ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านสันติชลแห่งนี้ อีกหนึ่งสถานที่สุดโรแมนติกที่ปัจจุบัน อัดแน่นไปด้วยร้านกาแฟเก๋ๆ และร้านรวงต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามในแบบพื้นเมือง  พาท่านชม วัดน้ำฮู้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์อายุราว 500 ปี และยังมีเจดีย์สีทองที่เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บพระเกศาของพระนางสุพรรณกัลยาอีกด้วย

พาท่านเดินที่ ถนนคนเดินเมืองปาย สโลว์ไลฟ์พร้อมชมวิถีชีวิต กับบรรยากาศสุดฟิน เคล้ากับอากาศที่เย็นสบาย ตลอดสองข้างทางจะมีชาวเมืองปาย นำสินค้า อาหาร มาจำหน่ายกันอย่างเนืองแน่น รวมไปถึงในปัจจุบันยังมีร้านกาแฟ และร้านขนมเกิดขึ้นมาอีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างอิสระ

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย

วันที่ 2
จุดชมวิวหยุนไหล • บ้านจ่าโบ • ภูโคลน • หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว • วัดจองคำ วัดจองกลาง

05.30 น. : (ไม่บังคับ) พาท่านชมสู่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดของเมืองปาย โดยคำว่าหยุนไหล ในภาษาจีนแปลว่าหมู่เมฆที่มารวมกัน ที่นอกเหนือจากมีความหมายเกี่ยวกับทะเลหมอกแล้ว ยังมีความหมายกลายๆ ว่าคนจีนยูนนานที่อพยพมาจากหลายทิศทางแต่ก็มารวมตัวกันที่ปาย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พาท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ หนึ่งในชุมชนชาวเขา โดยจะมีสินค้าของชาวบ้านขายเล็กๆ น้อยๆ แต่ที่โด่งดังที่สุดคือร้านก๋วยเตี๋ยววิวร้อยล้าน ที่โดดเด่นด้วยการนั่งทานห้อยขาพร้อมชมวิวสุดลูกหูลูกตา หรือจะลิ้มลองกาแฟ ก็ให้ท่านได้อิสระเลือกอุดหนุนได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นแวะ ภูโคลน แหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ โดยที่ภูโคลนแห่งนี้นั้นมีแร่ธาตุหลายชนิดที่เทียบเท่าโคลนจากทะเลสาบเดดซีที่โด่งดัง โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลนธรรมชาติ เพื่อบำรุงผิวพรรณของท่านได้

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านทรงไทย นำท่านชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด อพยพลี้ภัยสงคราวเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้านนักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตและถ่ายรูปกับกระเหรี่ยงคอยาวได้มีลักษณ์เป็นธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นงานหัตถกรรมและของที่ระลึก อาทิ ผ้าทอมือ กำไลเงิน หยก สร้อยคอเครื่องประดับชนเผ่าต่างๆ

สู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สักการะ พระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดิมมีชื่อว่า วัดปลายดอยประกอบ เนื่องด้วยมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2407 และองค์เล็กสร้างในปี 2417 และด้วยตัวพระธาตุนั้นตั้งอยู่บนดอยจึงท าให้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพได้อย่างสวยงาม

เดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ชาวเขา อย่างมากมายให้ท่านได้เลือกสรร และยังมีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะเสริมสิริมงคลที่ วัดจองกลาง-จองคำ ซึ่งเปรียบเสมือนวัดแฝดและเป็นสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ ที่มีความแปลกและงดงามมาก

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไข่มุก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 3
ปางอุ๋ง • บ้านรักไทย •สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินดอนเมือง

05.00 น. : เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ที่ได้รับการขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการพระราชดำริปางตอง 2 โดยเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผืนป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม จนกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสไตล์จีน-ยูนนาน พาท่านชม บ้านรักไทย หมู่บ้านแสนน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ที่สุด ด้วยที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของอดีตทหารจีนก๊กมินตั๊ง จึงทำให้บรรยากาศของสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนราวกับไม่ได้อยู่ประเทศไทย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศของบ้านรักไทยอย่างไม่รีบเร่ง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสายน้ำปาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

18.10 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9

19.15 น. : ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กก.และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริมอาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายกา
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ,รถตู้ปรับอากาศ , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ปรับอากาศ , ค่าโรงแรมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,ค่าบริการ
 • วัดป่าดาราภิรมย์ ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
08/01/2022 10/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทยมหัศจรรย์…แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/01/2022 15/01/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทยมหัศจรรย์…แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
  เดินทาง 13/01/2022 15/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/01/2022 17/01/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทยมหัศจรรย์…แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
   เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/01/2022 23/01/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทยมหัศจรรย์…แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
    เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/01/2022 24/01/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทยมหัศจรรย์…แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
     เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/01/2022 30/01/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      5,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทยมหัศจรรย์…แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
      เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Thai Airways (TG)
       • มิ.ย.65 - ต.ค.65
       • 12 วัน 9 คืน
       เริ่มต้น 159,900 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • พ.ย.64 - มี.ค.65
       • 7 วัน 6 คืน
       เริ่มต้น 42,500 บาท
       • VietJet Air
       • d.r.65 - ,u.8.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 6,999 บาท