กราบนมัสการ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด U N S E E N   T H A I L A N D  ถ้ำเลเขากอบ – ถ้ำมรกต – ดำน้ำดูปะการัง @ ทะเลตรัง  เล่นน้ำ เต็มอิ่ม จุใจ – แกรนด์แคนยอนเกาะใหญ่ – สะพานติณสูลานนท์ – หาดสมิหลา – จุดชมวิวเขาตังกวน

ทัวร์เที่ยวไทยแลเล ตรัง สงขลา , At Ubon Travel
รหัส 011-0468
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – จังหวัดตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย – หอนาฬิกาตรัง+วงเวียนพะยูน+วิหารคริสตจักรตรัง

04.30 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารและสัมภาระ.

07.25 น. : ออกเดินทางสู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL7702

08.55 น. : ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  หาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลักในภาคใต้ตอนล่าง  รับสัมภาระเรียบร้อย.

 เดินทางสู่  จังหวัดตรัง หรือเมืองทับเที่ยง หัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมน่าจะเป็นเพียงเส้นทางผ่านไปมาระหว่างนครศรีธรรมราชกับพัทลุง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร  สู่  ถ้ำเลเขากอบ  UNSEEN  THAILAND  ถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือในบางจุดแล้วจึงค่อยเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ อันได้แก่ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ โดยมีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ที่สุดของการท่องถ้ำเลเขากอบคือตอนที่ต้องนอนราบขนานไปกับลำเรือเพื่อลอดผ่านส่วนที่มีเพดานต่ำที่สุดของถ้ำที่เรียกกันว่า “ถ้ำลอด”.

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย  (Tham Kong Yia Shrine) ชาวบ้านเรียกว่า โรงพระท่ามกงเยี่ย  ศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้เป็นบุตร วันหยุดหรือเทศกาลสำคัญลูกหลานจะพร้อมใจกันมาสักการะบูชาท่านอย่างเนืองแน่น ผ่านชม หอนาฬิกาตรัง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจำจังหวัดตรัง ชม วงเวียนพะยูน สัตว์น้ำที่ได้รับการอนุรักษ์และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ชม วิหารคริสตจักรตรัง โบสถ์คริสต์ที่มาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี อาคารสีเหลืองตั้งโดดเด่นอยู่กลางสวนหย่อม.

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

วันที่ 2
ดำน้ำทะเลตรัง (ท่าเรือปากเมง + เกาะมุก + ถ้ำมรกต UNSEEN THAILAND + เกาะกระดาน + เกาะเชือก)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่  ท่าเรือปากเมง ลงเรือเพื่อไป  ถ้ำมรกต  ตั้งอยู่ที่เกาะมุก ชมความสวยงามของถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลที่มีชื่อเสียงของ จ.ตรัง หนึ่งใน  UNSEEN  THAILAND  อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเลอันดามัน  บริเวณปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ แสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง อีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ.

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือ) สู่  เกาะกระดาน เกาะที่มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ำ น้ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะจอดเรือเล่นน้ำ อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือชั้นหินที่สวยงามแปลกตามากมายและยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร. สู่  เกาะเชือก  อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดดำน้ำชมปะการังที่สวยที่สุดของทะเลตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพูและอีกมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

วันที่ 3
ตรัง – หาดใหญ่ – วัดพะโคะ – เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน – สะพานติณสูลานนท์ – เกาะยอ – นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ – หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา – ตลาดกิมหยง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ.  สู่ วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน วัดแห่งนี้คือสถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนให้ความนับถือ ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลวงปู่ทวดเคยใช้ขณะจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคยใช้เป็นที่สรงน้ำและซักจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวงปู่ทวด ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด) วัดดีหลวง (วัดที่หลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง.

สู่  เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีคาเฟ่ จุดถ่ายรูป บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหน้าผาสีน้ำตาลส้มล้อมรอบด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตสวยงาม.  เดินทางข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัยฯ พณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อ.เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียว สู่ เกาะยอ  กราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หรือวัดพระนอนวัดแหลม ตั้งอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สู่ หาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง  สู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้นบันไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยังด้านบนได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ 30 บาท)  อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอัธยาศัย.

ชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกีส กำแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวเก่าแก่สีแดง บ้านนครในเมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา.

สู่  ตลาดกิมหยง  ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่  ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง เดิมอาคารแห่งนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์ ชื่อ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ชื่อตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า “ตลาดชีกิมหยง” เป็นชื่อของคหบดีชาวจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม ให้ท่าน äอิสระอาหารเย็นและช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิด เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไม้อบแห้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4
หาดใหญ่ – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.35 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL7703

11.05 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความพึงพอใจของลูกค้า
 • ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
 • กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท

เงื่อนไขการให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ใช่สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุกกรณี**

เงื่อนไขการให้บริการสำหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย

 1. ผู้เดินทางต้อง ชำระเงินค่าทัวร์ 60 เปอร์เซนต์ ของราคาเต็มผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่านไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถทำการเบิกเงินค่าทัวร์ 40 เปอร์เซนต์ ที่ทางรัฐฯ สนับสนุนช่วยจ่ายค่าทัวร์ของท่านได้
 2. ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์มือถือที่ผูกกับแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
 3. ผู้เดินทางต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และ โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (ที่ท่านใช้ชำระเงิน) ถือไปในการเดินทางด้วย
 4. รายชื่อผู้เดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ชำระเงินด้วยเป๋าตังของคนนั้น ๆ เนื่องจากทางบริษัทต้องทำการ Scan QR code และ ใบหน้า ก่อนเริ่มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากทางบริษัท ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในราคาเต็ม

กรณียกเลิกการเดินทางสำหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย

 1. เมื่อท่านได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี
 2. กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากชำระแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัดจำทัวร์และค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ทำการคืนเงินให้ทุกกรณี

 เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์

เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28

ช่วงเดินทาง
09/04/2022 12/04/2022
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทยแลเล ตรัง สงขลา
เดินทาง 09/04/2022 12/04/2022
*** พักเดี่ยว +4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Lion Air
  • เม.ย.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 4,980 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • เม.ย.64 - พ.ค.64
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 4,890 บาท