งาช้างดำ ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
หนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่าน ถ่ายรูปสุดโรแมนติก อุโมงค์ลีลาวดี
ปู่ม่าน ย่าม่าน ภาพเขียนกระซิบรักบรรลือโลก วัดภูมินทร์
นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

เลือกซื้อผ้าไทลื้อที่ ร้านลำดวนผ้าทอ
จุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดแวะถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3
บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก
ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อหม้อห้อม ณ หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง

นมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล
Magic Mountain café คาเฟ่สุดชิคบนภูลังกา
นมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ

ล่องเรือแจวชมวิวทิวทัศน์ใน กว๊านพะเยา

ทัวร์เที่ยวไทย ทัวร์เที่ยวเหนือสุดคุ้ม พิษณุโลก พะเยา น่าน แพร่ , At Ubon Travel
รหัส 018-0334
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – สวนบัวอมรรัตน์ – วัดพระศรีมหาธาตุ – เมืองลับแล – แพร่

08.00 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

10.05 น. : ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD202

10.55 น. : เดินทางถึงสนามบินพิษณุโลก เปลี่ยนการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ร้านอาหาร

11.30 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านแพภูฟ้าไทย

บ่าย : หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ “สวนบัวอมรรัตน์ อันซีนบัวกระด้งยักษ์” แหล่งปลูกบัวกระด้งยักษ์ขนาดใหญ่ที่แผ่กระจายไปเต็มพื้นที่ของบ่อน้ำและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศร่มรื่น กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุด คือ การลงไปบนบัวกระด้ง ให้ได้ลองยืน นั่ง ถ่ายรูปได้อย่างสนุกสนาน เพราะใบบบัวสามารถรองรับน้ำหนักของคนได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัมเลยทีเดียว

มุ่งหน้าสู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900

ก่อนเดินทางต่อนำท่านแวะชม เมืองลับแล อำเภอเล็กๆ ในอุตรดิตถ์ ที่มาของตำนานเมืองแม่ม่าย ห้ามพูดโกหก นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ที่พักโรงแรมภูมิไทย ในตัวเมืองแพร่

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านร่มไม้ใหญ่ จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
พระธาตุช่อแฮ – คุ้มเจ้าหลวงแพร่ – บ้านวงศ์บุรี – หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง – น้ำตกธารสวรรค์ – วัดศรีโคมคำ – พะเยา

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

08.00 น. : นำท่านไหว้ พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

ต่อมานำชม “คุ้มเจ้าหลวงแพร่” เป็นสถาปัตยกรรมสมัย รัชกาลที่ 5 ยุคต้นๆไทยผสมยุโรปไม้แป้นเกล็ด ไม่มีหน้าจั่ว เป็นแบบหลังคาเรือนปั่นหยา คุ้มเจ้าหลวงแพร่ เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรจ.แพร่

นำท่านชม “บ้านวงศ์บุรี” เป็นบ้านของเจ้าพรหม (หลวงพงษ์พิบูลย์)ผู้สืบเชื้อสาย มาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ และเจ้าสุนันทา วงศ์บุรี(พระยาบุรีรัตน์) ก่อสร้างใน ปี พ.ศ. 2440 ลักษณะอาคารเป็นแบบปั่นหยา สองชั้น ก่อสร้างโดยชาวจีนกวางตุ้งที่มีลวดลายไม้แกะสลักประดับตัวบ้านทั่วไปจุดเด่นของอาคารลวดลายไม้แกะสลักที่หน้าจั่ว ชายคา ระเบียง ช่องลมชายน้ำ หน้าต่างและประตู

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้าน Hom 2493

บ่าย : หลังอาหารนำท่านแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ขึ้นชื่อมากมาย โดยเฉพาะ ผ้าม่อฮ่อม ซึ่งถือกันว่ามีเนื้อดี ทนทาน และสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห้อม” ณ หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง

จากนั้นเดินทางต่อสู่ น้ำตกธารสวรรค์ หรือ น้ำตกบ่อเบี้ย ตั้งอยู่ในเขตของ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางไม่ใหญ่มากนัก เกิดจากลำห้วยหลายสายที่ไหลมารวมกัน และตกลงมาจากหน้าผาเป็น น้ำตกธารสวรรค์ ด้วยบรรยากาศร่มรื่นของบริเวณนี้ ทำให้เหมาะกับการมาพักผ่อน เล่นน้ำเย็นๆให้ชุ่มฉ่ำอย่าง อีกทั้งกระแสน้ำก็ไม่แรงมากนัก น้ำใสสะอาดเป็นสีเขียวมรกต ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก เพราะมีต้นไม้มากมายหลายสายพันธุ์ และสวยงดงามมากเช่นเดียวกัน อีกทั้งหากโชคดีท่านอาจจะได้พบฝูงนกยูงคอยรำแพนหางชูช่อคอยต้อนรับผู้มาเยือน

จากนั้นนำท่านนมัสการพระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานอยู่ในวิหาร วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพะเยาและได้รับการอัญเชิญให้เป็นตาประจำจังหวัดฯ สร้างขึ้นราวในปี พ.ศ. 2034 เชื่อว่าขอลูกได้ทุกราย ขอพร ขอโชคลาภ ก็ไม่ผิดหวังเช่นกัน

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านแสงจันทร์ จ.พะเยา

วันที่ 3
กว๊านพะเยา – คาเฟ่สุดชิค ภูลังกา – วัดศรีมงคล – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านลำดวนผ้าทอ - ดอย ซิลเวอร์ –อ.ปัว

06.00 น. : นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือแจวชมวิวทิวทัศน์ใน “กว๊านพะเยา” ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จุดหมายคือการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดติโลกอาราม ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2019-2029 และจมอยู่ใต้น้ำหลายร้อยปี ถือว่าเป็น Unseen ของจังหวัดพะเยาอีกทีหนึ่ง พร้อมบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก
อำลาจังหวัดพะเยา

ออกเดินทางต่อสู่ จ.น่าน ระหว่างทางแวะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้ว ณ Magic Mountain café คาเฟ่สุดชิคบนภูลังกา เทือกเขาสูงสลับซ้อนกันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ มีความสูงราว 900-1,720 เมตร ทำให้เห็นเป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม

12.30 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเรณู

บ่าย : เดินทางสู่“วัดศรีมงคล” เป็นวัดเก่าแก่ที่มี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ ด้วยศรัทธาชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงปู่มาอยู่ประจำที่วัดบ้านก๋ง ก่อนเริ่มพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมและสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ ฯลฯ รวมถึงอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้หมั่นเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม มีความสามัคคี จนชาวบ้านต่างเคารพศรัทธา

นำท่านสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนา อีก 1 ไฮไลท์ห้ามพลาด แวะ จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีความ เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าไทลื้อที่ ร้านลำดวนผ้าทอ เป็นของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ นำท่านชมความงามของเครื่องเงิน ณ ดอย ซิลเวอร์ แหล่งรวมเครื่องประดับเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านร่มไม้ by ยกครก

19.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พักฮักปัว โฮเทล อ.ปัว จ.น่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – บ่อเกลือโบราณ - ถนนหมายเลข 3 – พระธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – สนามบินน่าน – กรุงเทพ

07.00 น. : บริการอาหารเช้ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เช้า : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 ท่านจะได้ชม ต้นชมพูภูคา ที่มีแห่งเดียวในโลก ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และชมต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ชมการทำ เกลือสินเธาว์ บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน แวะถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 ด้วยถนนที่คดโค้งซ้ายขวาขึ้นไปบนยอดเขาที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่พอมองดีๆกลับเหมือนหมายเลข 3 ซะงั้น ทำให้เป็นเหมือนจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดแวะถ่ายรูปเก๋ๆไว้อวดเพื่อนๆในโลกโซเชียล

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนฮอม

บ่าย : นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง”
ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) และหนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่าน ยังมีอุโมงค์ลีลาวดี หรือ ซุ้มลีลาวดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นจุดถ่ายรูปสุดโรแมนติกและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่าน โค้งต้อนรับเป็นซุ้มหน้าอยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นปกคลุมทางเดินสองข้างทาง ทำให้บรรยากาศสงบร่มเย็น เหมาะแก่การพักผ่อน

นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี จากนั้นหากมีเวลานำท่านเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบินน่าน

17.40 น. : เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD177

18.50 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nok Air พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ    เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน  ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง

**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง

***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้

****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีใช้สิทธิ์จอง และชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

 

ช่วงเดินทาง
13/01/2022 16/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
9,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย ทัวร์เที่ยวเหนือสุดคุ้ม พิษณุโลก พะเยา น่าน แพร่
เดินทาง 13/01/2022 16/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000. - ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Airways (TG)
  • มิ.ย.65 - ต.ค.65
  • 10 วัน 7 คืน
  เริ่มต้น 128,900 บาท
  • VietJet Air
  • ก.พ.65 - มี.ค.65
  • 4 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 8,999 บาท
  • VietJet Air
  • ส.ค.65 - ต.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 5,999 บาท