โนโปรตุกีสชมเมืองเก่าภูเก็ต-ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกดิน- ชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง – วัดฉลอง-จุดชมวิวสามอ่าว-แหลมพรหมเทพ-มาดูบัวคาเฟ่-ร้านคุณแม่แม่จู้

ทัวร์เที่ยวไทย ภูเก็ต สิมิลัน เรือยอร์ชเกาะเฮ , At Ubon Travel
รหัส 006-0181
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,600 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ตึกชิโน-โปรตุกีส-ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ

04.30 น. : นัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรสายการบินเวียตเจ็ทแอร์

06.15 น. : เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ300 (BKK-HKT 06.15-07.45) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

07.45 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต

08.00 น. : นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึกชิโน-โปรตุกีส อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง นำท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมื่องภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ “ย่านเมืองเก่า” ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน – โปรตุกีส” ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

12.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เมื่อเดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ

13.30 น. : ถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ (มื้อที่2) พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล

18.30 น. : เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

19.00 น. : กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

20.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก Double Tree By Hilton Phuket Banthai Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ภูเก็ต-ชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง

05.30 น. : บริการอาหารเช้า แบบ Set Box (มื้อที่ 2) รับอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

05.40- 06.00 น. : รถตู้รับท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

08.00 น. : ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

09.30 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว (Speed Boat) ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่ เกาะ 6 หรือ เกาะ 7 เดินทางถึง เกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ท่านสามารถสำรวจเส้นทางบนเกาะ, ดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box (มื้อที่ 3) หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตื้นที่ เกาะบางู (เกาะ9) ที่ คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณนี้ มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์ (Donald Duck Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม

15.30 น. : ออกเดินทางจาก หมู่เกาะสิมิลัน เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ

17.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ค่ำ : อิสระอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ภูเก็ต-วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)-พระจันทร์เสี้ยว-ชมวิวสามอ่าว -แหลมพรหมเทพ-มา ดู บัว-ร้านคุณแม่จู้-สนามบินภูเก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4) นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)

13.00 น. : ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด
จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านเยือนคาเฟ่สุดชิค หนึ่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต มา ดู บัว คาเฟ่สระบัวที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัยแนวใหม่ พร้อมให้ทุกท่านมาสัมผัสความอลังการของสระบัวและอาหารแสนอร่อย ที่คุณไม่ควรพลาด
อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตที่ ร้านคุณแม่จู้ อาทิเช่น ขนมเต้าส้อ แกงไตปลาน้ำ แกงไตปลาน้ำ เป็นต้น

19.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

22.00 น. : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ313 (HKT-BKK 22.00-23.30) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

23.30 น. : เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 4. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. พนักงานขับรถที่คอยดูแลระหว่างการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปคนขับรถ วันที่มีซิตี้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้

** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
ส่วนลดโครงการทัวร์เที่ยวไทย เหลือเพียง 8,600 บาท/ท่าน บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย ภูเก็ต สิมิลัน เรือยอร์ชเกาะเฮ
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน ราคาเริ่มต้น 13,600 บาท /ท่าน ***
*** พักเดี่ยว ราคา/ท่าน 2,500 บาท/ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks