ทัวร์เที่ยวไทย แม่ฮ่องสอน ปาย – ปางอุ๋ง

ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย
สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่ปางอุ๋ง
สะพานซูตองเป้ มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสามหมอก
ชิลลมหนาว ฟินสายหมอกที่ ‘จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล’         

ทัวร์เที่ยวไทย แม่ฮ่องสอน ปาย – ปางอุ๋ง

รหัส 006-0182
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
64 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร-ชมวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล-พระธาตุดอยกองมู

04.30 น. : คณะพร้อมกัน จุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับพร้อมคอยอำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน

07.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย เที่ยวบินที่ VZ114 (BKK-CNX 07.30-08.50)

08.50 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่

10.00 น. : เดินทางนำท่านเดินทางไปแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านแวะ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารไหว้พระเป็นสิริมงคล

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านไม้แดง (มื้อที่ 1)

14.00 น. : นำท่านเที่ยวชมวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ ที่มีความใสบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ตก ที่พระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นมัสการพระธาตุดอยกองมู ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง วัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนมาแต่โบราณตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ.2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเกระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

17.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

18.00 น. : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารไข่มุก (มื้อที่ 2)

วันที่ 2 ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-สะพานชูตองเป้-พระธาตุแม่เย็น -ถนนคนเดินปาย

05.00 น. : เช็คเอ้าท์ออกจากที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ปางอุ๋ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย จากนั้นเดินทางกลับ เดินเล่นถ่ายรูปที่บ้านรักไทย จนเหมาะสม เดินทางต่อ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านชาสา รักไทย (มื้อที่3) เที่ยวชม บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนโรแมนติกที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร่ ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางหุบเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรมที่ด้รับอิทธิพลจากยูนนาน

09.00 น. : นำท่านออกเดินทางต่อยัง อ.ปาย ระหว่างทางแวะสะพานชูตองเป้ สะพานบุญที่ทำมาจากไม้ทอดยาวกับทุ่งนาที่กว้างไกล จากนั้นเดินทางต่อสู่อ.ปางมะผ้า แวะชมวิวกิ่วลมที่ปางมะผ้า

12.00 น. : นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) ให้ท่านได้ทานส้มตำแซ่ปๆแก้เวียนหัว ก๋วยเตี๋ยว และชาเย็น กาแฟเย็นอร่อยๆ จากนั้นเดินทางสู่เมืองปาย

บ่าย : เดินทางถึง ปาย นำท่านเที่ยว พระธาตุแม่เย็น ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานานบริเวณวัดเงียบสงบ มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใดด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า จากนั้นเข้าที่พักที่ปาย

17.00 น. : เข้าที่พัก โยมา โฮเทล พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย

วันที่ 3 ชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล-หมู่บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู-บ้านสันติชล-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ปายอินเลิฟ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

06.00 น. : นำท่านชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวหยุนไหล นำทำนชมทะเลหมอกจุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลน หมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5) จากนั้นเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปเที่ยว วัดน้ำฮู เชื่อกันว่ามีน้ำออกจากเศรียรของพระจากนั้นเที่ยวบ้านสันติชล เลือกซื้อของฝากจากจีน เล่นชิงช้า ถ่ายรูปวิวสวยๆ วัดน้ำฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่6) ที่ บ้านสันติชม ชิมอาหารจีนยูนาน ขาหมู หมั่นโถว เข้ากับอากาศหนาวๆ จากนั้นเดินทางต่อหมู่บ้านสันติชล เดินทางสู่สะพานประวัติศาสตร์ปาย ถ่ายรูปกับสะพาน สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน แวะจิปเครื่องดื่มที่ ปายอินเลิฟ

16.00 น. : นำท่านส่งสนามบินเชียงใหม่

20.20 น. : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ121 (CNX-BKK 20.20-21.40)

21.40 น. : เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. หัวหน้าทัวร์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้

** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

ช่วงเดินทาง
10/12/2021 12/12/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
ใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย จ่ายเพียง 8,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย แม่ฮ่องสอน ปาย – ปางอุ๋ง
เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 3,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  10/12/2021 12/12/2021
  VietJet Air
  ใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย จ่ายเพียง 8,590 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย แม่ฮ่องสอน ปาย – ปางอุ๋ง
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 3,000 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 64 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • พ.ค.64 - ต.ค.64
   • 4 วัน 2 คืน
   • 154 ครั้ง
   เริ่มต้น 6,599 บาท
   รหัส 007-0363
   4 วัน 2 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 6,599 บาท
   • รถตู้
   • ม.ค.65 - พ.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 15 ครั้ง
   เริ่มต้น 6,990 บาท
   รหัส 024-0393
   3 วัน 2 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 6,990 บาท
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 7 วัน 5 คืน
   • 50 ครั้ง
   เริ่มต้น 59,999 บาท
   รหัส 013-0223
   7 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 59,999 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - พ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 272 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,900 บาท
   รหัส 010-0227
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,900 บาท
   ชื่นชอบ