ทัวร์เที่ยวไทย แอ่วเหนือ ปีใหม่ เชียงใหม่-ปาย-อ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของเมืองเชียงใหม่ แดนเทวดา
สักการะพระใหญ่ ชมวิวเมืองปาย ที่ วัดพระธาตุแม่เย็น
วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย .. วัดน้ำฮู
เที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองจีน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล
เพลิดเพลินกับ ถนนคนเดินปาย
จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย
จุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ห้วยน้ำดัง

ถ่ายรูปสวยๆที่ สวนดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร์
สักการะ 12 พระธาตุประจำปีเกิดจำลอง ที่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

ทัวร์เที่ยวไทย แอ่วเหนือ ปีใหม่ เชียงใหม่-ปาย-อ่างขาง

รหัส 018-0256
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
5,994 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
49 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

18.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

18.30 น. : ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ บริการข้าวกล่องและเครื่องดื่มบนรถ (1) เชิญท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานกับมัคคุเทศก์ กับบรรยากาศที่เป็นกันเองตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สวนดอกไม้แม่ริม-อ.ปาย-วัดพระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-ถนนคนเดินปาย

04.30 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ จ.เชียงใหม่

07.00 น. : ตื่นรับอรุณพร้อม บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหาร

08.00 น. : นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ. แมริม นำท่านเข้าสู่ สวนดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร์ บริเวณอ.แม่ริม มีเกษตรกรปลูกดอกไม้เพื่อจำหน่ายไปทั่วประเทศ อยู่หลายสวน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปกับความสวยงามของหมู่มวลดอกไม้ อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำทุกท่านสักการะพระใหญ่ ชมวิวเมืองปาย ที่ วัดพระธาตุแม่เย็น ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่ อุโบสถ ซึ่งมีลักษณะผสมผสานศิลปะล้านนาและพม่า และพระธาตุแม่เย็น เจดีย์ทรงระฆังแบบพม่า ที่ตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถ สามารถชมวิวเมืองปายได้ทั่วทั้งเมือง และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้แก่ พระนอน และ พระพุทธโลกุตระมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวองค์ใหญ่ สามารถมองเห็นได้แต่ไกล

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย .. วัดน้ำฮู ชื่อวัดมาจากการที่มีน้ำไหลออกมาจาก”ฮู” หรือ “รู” ในส่วนพระเศียรชอง “หลวงพ่ออุ่นเมือง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปายและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะกราบสักการะ เมื่อมาถึงเมืองปาย ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ใกล้กันนำท่านแวะเที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองจีน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ลองไปชิมขาหมูหมั่นโถว จิบชารสเยี่ยม และสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบ จีนยูนนาน ที่ผู้คนที่นี่ยังมีการแต่งกายที่คงเอกลักษณ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ อ.ปาย

18.30 น. : บริการอาหารค่ำ (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับ ถนนคนเดินปาย ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล-สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย-อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-แดนเทวดา- บ่อน้ำร้อนโป่งอาง-อ.ฝาง

05.00 น. : ขึ้นชม จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก บริเวณจุดชมวิวได้จัดทำเป็นระเบียงชมวิวและจุดถ่ายภาพน่ารักๆ หลายจุด ทั้งระเบียงชมวิว จุดคล้องกุญแจคู่รัก ป้ายร้อยที่บอกรัก และศาลาสำหรับนั่งชมวิวยามเช้า ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการเครื่องดื่มชาร้อนใส่มาในกาน้ำร้อน ให้จิบไปชมวิวไปได้อีกด้วย

07.00 น. : บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. : เก็บสัมภาระอำลาที่พัก ออกเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย มีลักษณะคล้ายกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายไปยังประเทศพม่า

แวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาว และชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทิวทัศน์ของทิวเขาอันสลับซับซ้อนซึ่งมีดอยหลวงเชียงดาวที่สูงที่สุดอยู่ใจกลางของ ดอยหลวงเชียงดาว ณ จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) เป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 2 (ห้วยน้ำดัง) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของเมืองเชียงใหม่ แดนเทวดา สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิกแห่งใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่อลังการงานสร้างจนเป็นที่ร่ำลือกันว่าเฉพาะค่าต้นไม้ก็มีมูลค่ากว่าร้อยล้าน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างแนวธรรมชาติต่างๆ อีกมากมายที่แฝงเร้นไปด้วยกลิ่นอายแห่งธรรมะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน จิบกาแฟแลธรรม, We love flowers, สวนญี่ปุ่น, และกาดแม่แตง

จากนั้นเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนโป่งอาง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ผุดออกมาจากใต้ดิน มีจำนวน 2 บ่อ แต่ละบ่อกว้างประมาณ 4-5 เมตร อุณหภูมิของน้ำร้อนประมาณ 58-64 องศาเซลเซียส บ่อน้ำร้อนแห่งนี้จะมีกลิ่นกำมะถันค่อนข้างอ่อน น้ำร้อนจากบ่อน้ำร้อนทั้ง 2 บ่อ จะไหลไปรวมกันเป็นลำธารเล็ก ๆ ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นบ่อแช่น้ำร้อนธรรมชาติ

18.30 น. : บริการอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

20.00 น. : จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 4 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - ไร่สตอเบอร์รี่ - บ้านขอบด้ง-นอแล – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

07.00 น. : ตื่นรับอรุณยามเช้า พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : นำท่านชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย

นำท่านชม ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล ต้นสตรอเบอรี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงาม ยามเช้าสามารถเข้าชมแปลงปลูก ที่มีม่านสายหมอกล่องลอย เหมาะแก่การถ่ายรูป และชมวิถีชีวิตชาวบ้านยามเช้าที่กำลังเก็บผลสตรอว์เบอร์รีจากไร่ แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอรี่เองได้ แต่สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาได้

จากนั้น นำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา เผ่าปะหล่องที่อพยพ มาจากประเทศพม่า ที่ หมู่บ้านนอแล หรือ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขาได้อย่างสวยงาม บ้านขอบด้ง ตั้งอยู่ระหว่างสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางกับบ้านนอแล เป็นหมู่บ้านของชาวมูเซอดำและมูเซอแดงอาศัยอยู่ร่วมกัน มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

12.00 น. : บริการอากหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเข้าชมความสวยงามของพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าแห่งล้านนา และ สักการะ 12 พระธาตุประจำปีเกิดจำลอง ที่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ชมสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของคนเมืองและชาวเขา ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาที่งดงาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงใหม่

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร

20.00 น. : ถึงเชียงใหม่ เชิญท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกจากเชียงใหม่ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศคันเดิม นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่ 5 กรุงเทพฯ

06.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ,รถตู้,พาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกัน  อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%)  ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป
 • ค่า Vat 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี และ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 % สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์  และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
 3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
 5. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง
**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง
***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้
****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,994 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย แอ่วเหนือ ปีใหม่ เชียงใหม่-ปาย-อ่างขาง
เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  30/12/2021 03/01/2022
  รถบัส
  5,994 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย แอ่วเหนือ ปีใหม่ เชียงใหม่-ปาย-อ่างขาง
  เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 49 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Thai Airways (TG)
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 9 วัน 6 คืน
   • 55 ครั้ง
   เริ่มต้น 124,000 บาท
   รหัส 021-0288
   9 วัน 6 คืน
   Thai Airways (TG)
   เริ่มต้น 124,000 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 68 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,290 บาท
   รหัส 030-0161
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,290 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - ต.ค.64
   • 1 วัน 0 คืน
   • 179 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,350 บาท
   รหัส 023-0316
   1 วัน 0 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 1,350 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - ต.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 184 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,000 บาท
   รหัส 019-0282
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 4,000 บาท
   ชื่นชอบ