ขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเมืองปัตตานี
เยือนดินแดนใต้สุดในสยาม
ยลความงามเมืองเบตง สตรีทอาร์ทสุดเก๋
ตระการตาทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk ชมวิว 360 องศา
ชมสวนดอกไม้เบตง สะพรั่งพรรณไม้เมืองหนาว
สักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
ชมความงามมัสยิดสงขลา ทัชมาฮาลเมืองไทย
แวะช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
ชิมเมนูไก่เบตง หมี่เบตง ไก่ทอดหาดใหญ่

ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี , At Ubon Travel
รหัส 008-0396
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
5,399 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
53 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง

04.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 13 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.00 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเที่ยวบิน DD 70

07.25 น. : ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี เสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเรื่องเล่าว่าลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาตามพี่ชายกลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกิด แต่พี่ชายไม่กลับไป ลิ้มกอเหนี่ยวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื่อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นขวัญถุงได้ เมื่อค้าขายได้กำไรงอกเงยให้นำเงินมาคืนเป็น 2 เท่า ของที่ได้ยืมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไป  จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ได้มีการวงศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2500 โดยพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ก่อนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่เบตง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนีภาพที่มีความสวยงาม แปลกตาจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544 พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง ที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์นั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม

เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อพูดถึงดอกไม้ แต่ที่เบตงแห่งนี้ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี้เช่นกัน โดยแรกเริ่มนั้นเป็นโครงการที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำแนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวขึ้น ในปัจจุบันมีดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮ็อก ลิลลี่ เบญจมาศ เป็นต้น

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

พาท่านแวะ น้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อไข่ลงไปต้มในน้ำแร่ที่นี่ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานที่ก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน

แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย

พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน

พาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่เบตง)

วันที่ 3
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู • เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

05.00 น. : ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้นสู่ Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู สะพานแขวนพื้นไม้ที่พาดผ่านแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างนั้นมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ได้

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มุ่งหน้ากลับหาดใหญ่ ระหว่างทางผ่านชม เขื่อนบางลาง ที่อำเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524

เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ทำให้เป็นที่นิยมบูชาให้หมู่นักเดินทาง

เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ที่ใความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ยาวกว่า 200 เมตร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง สถานที่ที่ถูกขนานนามว่า “มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่” มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซื้อมาจากตลอดแห่งนี้

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เช็คอิน โหลดสัมภาระ

17.20 น. : ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 507

18.45 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นตั๋วราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรมที่พัก,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า ,ค่าโรงแรมที่พัก,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : สำหรับลูกค้าที่จองโครงการทัวร์เที่ยวไทย (ททท.)

 • เมื่อแสกนชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากแสกนชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ทำการคืนเงินให้ในทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
04/02/2022 06/02/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/02/2022 07/02/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  5,399 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
  เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/02/2022 13/02/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
   เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/02/2022 14/02/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    5,399 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
    เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/02/2022 20/02/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     6,599 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
     เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/02/2022 21/02/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      6,599 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
      เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25/03/2022 27/02/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       6,599 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
       เดินทาง 25/03/2022 27/02/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/02/2022 28/02/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        5,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
        เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         04/03/2022 06/03/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         6,599 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
         เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          05/03/2022 07/03/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          5,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
          เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/03/2022 13/03/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           6,599 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
           เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/03/2022 14/03/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            6,599 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
            เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             18/03/2022 20/03/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             6,599 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
             เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              19/03/2022 21/03/2022
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              5,399 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
              เดินทาง 19/03/2022 21/03/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               25/03/2022 27/03/2022
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               5,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
               เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                26/03/2022 28/03/2022
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                5,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 01/04/2022 03/04/2022
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 5,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                 เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  02/04/2022 04/04/2022
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  5,399 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                  เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   08/04/2022 10/04/2022
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,199 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                   เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    09/04/2022 11/04/2022
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,199 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                    เดินทาง 09/04/2022 11/04/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     10/04/2022 12/04/2022
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,199 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                     เดินทาง 10/04/2022 12/04/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      11/04/2022 13/04/2022
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,199 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                      เดินทาง 11/04/2022 13/04/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       12/04/2022 14/04/2022
                       การเดินทาง
                       Nok Air (DD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                       เดินทาง 12/04/2022 14/04/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        13/04/2022 15/04/2022
                        การเดินทาง
                        Nok Air (DD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        8,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                        เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         14/04/2022 16/04/2022
                         การเดินทาง
                         Nok Air (DD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                         เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          15/04/2022 17/04/2022
                          การเดินทาง
                          Nok Air (DD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          7,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                          เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           22/04/2022 24/04/2022
                           การเดินทาง
                           Nok Air (DD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           5,399 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                           เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            23/04/2022 25/04/2022
                            การเดินทาง
                            Nok Air (DD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            5,399 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
                            เดินทาง 23/04/2022 25/04/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • Thai Smile Airways (WE)
                             • มิ.ย.65 - ก.ค.65
                             • 4 วัน 3 คืน
                             เริ่มต้น 16,999 บาท
                             • Thai Airways (TG)
                             • ธ.ค.64 - พ.ค.65
                             • 9 วัน 6 คืน
                             เริ่มต้น 119,000 บาท
                             • VietJet Air
                             • ก.พ.65 - มี.ค.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             เริ่มต้น 6,999 บาท