ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วัดช้างไห้-สะพานแตปูซู-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุด-อุโมงค์มงคลฤทธิ์-สกายวอล์คอัยเยอร์เวง-สนามบินเบตง-ป้ายใต้สุดสยาม-อุโมงค์ปิยะมิตร-ต้นไม้พันปี-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อน-ป้าย OK BETONG-เบตง-ตลาดกิมหยง

ทัวร์เบตง…เมืองในหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง , At Ubon Travel
รหัส 006-0254
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
11,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
หาดใหญ่-ปัตตานี (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วัดช้างไห้)-สะพานแตปูซู- เบตง

04.00 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูที่ 7-8 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปคอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

06.00 น. : เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70 (DMK-HYD 06.00-07.25 )

08.00 น. : มัคคุเทศก์รับคณะที่ สนามบินหาดใหญ่ ออกเดินทางไป จ.ปัตตานี

09.30 น. : ชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเจ้าเล่งจูเกียงเป็นที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอเจ้าแม่ทับทิม และองค์พระอีกหลายองค์ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นที่เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งในท้องถิ่น และจากจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์

11.00 น. : ชม วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณาราม) วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี กราบสักการะพระรูปหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี้ รวมทั้งเดินชมบริเวณวัด และเช่าวัตถุบูชา อันศักด์สิทธิ์ ด้านหน้าของวัดเป็นสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรและอธิษฐานขอความช่วยเหลืออยู่เนืองนิตย์

กลางวัน : ร้านอาหารธารา ซีฟู๊ด (มื้อที่ 1)

13.00 น. : เดินทางไป อ.เบตง แวะถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลางทิวทัศน์ผืนป่าตัดพื้นน้ำสีเขียวสวย สบายตาลัดเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง ชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำปัตตานี สะพานมีความยาวกว่า 100 เมตร ซึ่งชาวบ้านและหน่วยงานราชการร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงผู้คน 2 ฝั่งน้ำ ให้สามารถเดินทางได้ปลอดภัย เด็กๆ สามารถไปโรงเรียน และขนส่งผลิตผลระหว่างกันได้สะดวกกว่าแต่ก่อนซึ่งใช้แพไม้ไผ่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านฮงกี่

ชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตู้เก่าแก่และดั้งเดิม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2467 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการติดต่อสื่อสาร และรับฟังข่าวสารเพราะส่วนบนของตู้ได้ติดตั้งวิทยุกระจายเสียง
ชมแสงสียามค่ำคืนของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์ถนนที่ลอดผ่านภูเขา เชื่อมชุมชนเมืองกับปริมณฑลของเบตง มีระยะทางยาว 273 เมตร ที่แห่งนี้เป็นจุดสตาร์ทของเส้นทางวิ่งโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของทีมพี่ตูนบอดี้สแลม

ชมวิววงเวียนหอนาฬิกากลางคืนเปิดไฟสวยงาม มีนกนางแอ่นนับหมื่นแสนเกาะอยู่ตามสายไฟฟ้าดูน่าชม (มีนกให้ชมตามฤดูกาลประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม)

วันที่ 2
เบตง *สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สนามบินเบตง-วัดพุทธาธิวาส -อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อน - ป้ายสุดสยาม

04.00 น. : มอนิ่งคอลปลุกจากที่นอน

04.45 น. : ออกเดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต) อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 กิโลเมตร เพื่อชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นสู่จุดชมวิว สกายวอล์ค (Skywalk) มีทางเดินกระจก สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางสายหมอกอันงดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ได้แบบรอบทิศทาง (360 องศา) (เปลี่ยนใช้รถบริการของชุมชนอัยเยอร์เวงขึ้นสกายวอล์ค)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

07.00 น. : สนามบินเบตงสนามบินแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน สถาปัตยกรรมของอาคารที่งดงาม เพราะอาคารบางส่วนถูกออกแบบด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น เนื่องจากคำว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู ซึ่งแปลว่า “ไม้ไผ่” ความสวยงามนี้ทำให้สนามบินเบตง กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอำเภอเบตง วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นเจดีย์สีทองทรงศรีวิชัยประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอีกด้วย

ชมร้านนิวเฟรนด์ สมุนไพร (ชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่) มอบประกาศนียบัตร “100โค้ง 1,000เลี้ยว” และชมร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และทานรังนกตุ๋นโสม (ท่านจ่ายเอง)
เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปที่ป้าย “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนที่ประเทศ ไทยสีทองสลักบนหินอ่อน

กลางวัน : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ร้านคุณชาย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร อดีตฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เชี่ยวชาญในการรบรูปแบบจรยุทธ์ เป็นที่หลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 3 เดือน โดยแรงงาน 50 คนหมุนเวียนกันขุด ดั้งเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ทั่วภูเขา สวนหมื่นบุปผา โอบล้อมดอกไม้เมืองหนาวหนึ่งเดียวของภาคใต้อุณหภูมิ 13–32C ตลอดปี ชมดอกไม้นานาชนิดปลูกตามฤดูกาล

เดินทางไป บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น ท่านสามารถนั่งขอบสระแช่เท้าจะรู้สึกผ่อนคลาย (นุ่งขาสั้น) เดินทางผ่านเส้นทางที่โอบล้อมแวะถ่ายรูปเช็คอินกับป้าย OK BETONG เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่ง เราเคยมาเยือนเบตง และเข้าที่พักเมืองเบตงสุดชิล ใต้สุดสยามบรรยากาศพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ร้านต้าเหยิน

วันที่ 3
เบตง – ตลาดกิมหยง – หาดใหญ่ – (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

08.00 น. : หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ใช้เวลาเดินทางจาก 4.30 – 5 ชั่วโมง)

12.30 น. : มื้อเที่ยงตามอัธยาศัย หลังจากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง ศูนย์รวมสินค้าหลากหลาย เช่น ขนมขบเขี้ยว ผลไม้สด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกหยี น้ำหอม เครื่องสำอาง ช้อคโกแลต เป็นต้น

16.00 น. : เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

18.55 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507 (HYD-DMK 18.55-20.20)

20.20 น. : เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด สายการบินนกแอร์ และ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโล ไป-กลับ
 2. น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ
 3. มัคคุเทศก์นำเที่ยวชำนาญเบตง (รับที่สนามบินหาดใหญ่)
 4. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน โรงแรมในเมืองเบตง 2 คืน
 6. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนหมื่นบุปผา อุโมงค์ปิยะมิตร และประกาศนียบัตร 100โค้ง 1,000
 8. ค่ามอเตอร์ไซต์ขึ้น-ลง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง + ถุงเท้าเดินสกายวอล์ค ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. ช่วงเทศกาล วันปีใหม่ / วันตรุษจีน / วันสงกรานต์ 12-13 เมษา / วันฮารีรายา
 7. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล
 8. ความล่าช้าไปสนามบินไม่ทัน อันเกิดจากปัญหาที่ไม่คาดคิด

หมายเหตุ
**โปรแกรมรายการทัวร์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริง อาจจะสลับสถานที่ท่องเที่ยวแต่บริการนำเที่ยวไปครบตามรายการ**

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

 1.  สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน **
 2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
21/01/2022 23/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง…เมืองในหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง
เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/02/2022 14/02/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  11,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง…เมืองในหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง
  เดินทาง 11/02/2022 14/02/2022
  *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/03/2022 27/03/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   11,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง…เมืองในหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง
   เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
   *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/04/2022 03/04/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    12,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง…เมืองในหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง
    เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
    *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • ก.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 25,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64
     • 4 วัน 3 คืน
     เริ่มต้น 6,988 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - เม.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 3,390 บาท